18.02.2019

Konference Ostrovy života (Brno; 25.-26. 2.)

Zveme vás na konferenci Ostrovy života věnovanou technickým možnostem úspor bytových i nebytových domů minimalizujících dopady sucha a horka a obnově zeleně v zastavěných oblastech. Konference proběhne 25.-26. února 2019 v Brně, v hotelu Holiday Inn, Křížkovského 20.

Zveme vás na konferenci Ostrovy života věnovanou technickým možnostem úspor bytových i nebytových domů minimalizujících dopady sucha a horka a obnově zeleně v zastavěných oblastech. Konference proběhne 25.-26. února 2019 v Brně, v hotelu Holiday Inn, Křížkovského 20.  

Obcím a městům konference nabídne přehled nových trendů ze světa technických řešení budov, mj. i hospodaření s dešťovou vodou, které zajistí značné úspory. Na systémy zachytávání srážkové vody a její následné využívání na zalévání zeleně či jako vody užitkové ve veřejných budovách je aktuálně pro obce vypsán dotační titul OPŽP, o kterém bude přednášet zástupkyně SFŽP Ing. Monika Špačková.  Na téma Obnova intravilánu v obcích, neboli revitalizace zeleně v zastavěných oblastech, zazní přednáška prof. RNDr. Jana Frouze, Ph.D., z Karlovy univerzity.

Význam konference potvrzují také záštity, které převzaly: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí, Jihomoravský kraj a města Brno a Praha. Odbornou záštitu konferenci poskytl Cech topenářů a instalatérů ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů a rovněž Svaz měst a obcí ČR.

V rámci programu konference dojde i na zábavu ve formě společenského večera včetně bohatého rautu.

 

Účast na konferenci je pro členy Svazu měst a obcí zpoplatněna zvýhodněnou cenou 750,- Kč. Dobře však víme, že ve dvou se to lépe táhne, a proto nabízíme vstupné v režimu 1+1 zdarma. Za zvýhodněný poplatek 750,- Kč se tak mohou zúčastnit dva svazoví zástupci.

Přihlásit se můžete přes přihlašovací formulář.

 

Podrobnosti naleznete na webu konference www.ostrovy-zivota.eu.

Na setkání se těší organizátor konference Pro náš dům, z. s.

 

Něco o spolku Pro náš dům:

Nezisková organizace dlouhodobě poskytuje vzdělání v oblasti správy a chodu bytových domů. Společenstvím vlastníků, bytovým družstvům, stavebním bytovým družstvům ale i správcovským organizacím či městům a obcím nabízí celou řadu vzdělávacích seminářů a školení na různorodá témata (např. problematika revitalizace a rekonstrukce BD, praktická správa BD, legislativa v kontextu BD, financování a další mezioborová témata související s bytovou problematikou). Poskytuje také poradenství a komplexní informace prostřednictvím elektronických zpravodajů a informačních portálů.

www.pronasdum.cz | info@pronasdum.cz