24.10.2019

Konference ITI 29 10 2019

V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskuteční první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy České republiky a odborníků zabývajících se problematikou Integrovaných územních investic (ITI). Ty představují efektivní nástroj územního rozvoje vymezených oblastí a integrovaných řešení jejich vybraných problémů.

Foto: Fotobanka Západočeské univerzity

V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskuteční první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy České republiky a odborníků zabývajících se problematikou Integrovaných územních investic (ITI). Ty představují efektivní nástroj územního rozvoje vymezených oblastí a integrovaných řešení jejich vybraných problémů.

Končící programové období 2014–2020 je hlavním podnětem pro setkání představitelů Evropské komise, národní i regionální úrovně České republiky a odborníků v oblasti ITI a pro zhodnocení dosavadního přínosu nástroje ITI – nástroje pro koordinovanou podporu rozvoje vymezeného území kolem velkých měst. Díky němu bylo možné podporovat oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání, budovat nové stavby dopravní infrastruktury, rozvíjet oblasti sociálních služeb a udržitelně pečovat o životní prostředí. V rámci konference bude poprvé na takto široké úrovni řešena efektivita, fungování a praktické dopady na rozvoj metropolitních oblastí a aglomerací včetně vhledu a sdílení zkušeností ze zahraničí. Vše s cílem co nejkvalitněji nastavit potřeby území, jednotlivá témata a vymezení finančních prostředků pro příští programové období 2021+. Více se dočtete v přiložené tiskové zprávě. Konferenci doprovází i tisková konference od 11.30 hod na půdě Západočeské univerzity v Plzni, NTIS – Výzkumné centrum Fakulty aplikovaných věd, Technická 2967/8, Plzeň.