23.05.2022

Konference Brownfieldy 2022: průmysl patří na brownfieldy

Staňte se součástí diskuze o budoucnosti dosluhujících průmyslových regionů a měst. Přijeďte 16. 6. 2022 do Ostravy na konferenci Brownfieldy. Pro členy SMO ČR platí zvýhodněný vstup 1+1 vstupenka zdarma.

Jedná se již o čtvrtý ročník setkání odborné veřejnosti nad tématem revitalizace brownfieldů v ČR. Jako zástupce samosprávy tu získáte nejen inspiraci, ale především konkrétní podněty, jak řešit problém revitalizace zanedbané lokality na území vaší obce. Na jednom místě se tu potkáte s odborníky ze soukromé a veřejné sféry, i se zástupci investorů. 

Celodenní program je zaměřen na průmyslový development v udržitelné éře. Nabídne odborné přednášky, panelové diskuze i sdílení zkušeností nad tématy, jako je spolupráce měst a investorů, financování projektů a další. Po celý den budou probíhat konzultace možností dotační podpory se zástupci ministerstev. Doprovodný program je doplněn o komentovaný brownfield trip po vybraných lokalitách v Ostravě a okolí. Kompletní program a všechny informace naleznete v pozvánce v příloze a na webu: www.kfbrownfieldy.cz

Kdy: 16. 6. 2022 od 10:30

Kde: Ostrava – Dolní Vítkovice

Vstupenky v prodeji na portálu GoOut. V případě zájmu o druhý vstup zdarma, kontaktujte pořadatele na e-mailu konference@kfbrownfieldy.cz

Hlavní témata:

  • PLÁNOVANÉ PROJEKTY V OSTRAVĚ
  • MOŽNOSTI A LIMITY ROZVOJE BÝVALÝCH INDUSTRIÁLNÍCH REGIONŮ
  • PRŮMYSLOVÝ DEVELOPMENT V UDRŽITELNÉ ÉŘE

Kompletní program a profily řečníků: www.kfbrownfieldy.cz

Konference Brownfieldy je platformou pro dialog soukromé a veřejné sféry o rozvoji brownfieldových lokalit v ČR. V průběhu jednoho dne se tu potkají odborníci na územní plánování, development, architekturu, životní prostředí, průmysl a další. Akci pořádá agentura CzechInvest, Asociace developerů a Kateřina Kubizňáková.

 

Akci pořádá agentura CzechInvest, Asociace developerů a Kateřina Kubizňáková za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

ZDROJ: Asociace developerů