11.06.2019

Klimatická změna a jak na ni můžeme reagovat z pohledu komunálního politika

Čtvrtek 20. června 2019 od 09:00-14:00
Aula FF, Křížkovského 10, Olomouc

Marian Jurečka a Hospodářská a podnikatelská unie při KDU-ČSL Vás srdečně zve na konferenci na téma:
Klimatická změna a jak na ni můžeme reagovat z pohledu komunálního politika


čtvrtek 20. června 2019 od 09:00-14:00
Aula FF, Křížkovského 10, Olomouc

Program:
9:00 – 9:45 Změna klimatu – příčiny, dopady a očekávaný vývoj
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

9:45 – 10:30 Možnosti řešení v extravilánu obcí, pozemkové úpravy a další pozitivní opatření v krajině
Ing. František Pavlík, Ph.D., ředitel Odboru půdní služby
Státní pozemkový úřad

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 11:45 Jak reagovat na klimatickou změnu v zastavěném území obcí a měst
ing. arch. Radek Suchánek, PhD., prorektor TUL a vedoucí Katedry urbanismu Fakulty umění a architektury, Technická univerzita Liberec
Ing. Arch. Ing. Jiří Janďourek, Katedra urbanismu, oddělení koncepce rozvoje, Technická univerzita Liberec

11:45 – 12:30 Příklady realizovaných opatření v rámci ČR, možnosti financování a podmínky SFŽP
Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí
12:30 – 13:15 Praktický pohled starosty, jak realizovat pozitivní opatření v krajině, úskalí i pozitiva
Mgr. Eduard Kavala, starosta obce Bělotín

13:15 – 13:45 moderovaná diskuse

13:45 – 14:30 oběd


Účastnický poplatek na uhrazení nákladů konference činí 350 Kč a bude hrazen na místě. Svoji účast prosím potvrďte na e-mail: jureckam@psp.cz do úterý 18. června 2019.
Akce se koná pod záštitou HPU.