27.12.2021

K cyklu webinářů s názvem 12 výzev regionálního rozvoje vyšel sborník prezentací

Cyklus webinářů se konal pod záštitou Svazu měst a obcí na konci roku 2020 a v průběhu roku 2021.

Pozornost byla věnována těmto tématům:

 • VYLIDŇOVÁNÍ REGIONŮ
 • ŠKOLSTVÍ
 • ZDRAVOTNICTVÍ
 • ENERGETIKA
 • MOBILITA
 • BROWNFIELDS
 • INOVACE
 • INTERNET
 • VODA
 • OVZDUŠÍ
 • ZEMĚDĚLSTVÍ
 • VEŘEJNÁ SPRÁVA V REGIONECH

Webináře byly pořádány Ing. Milanem Pourem, poslancem Parlamentu ČR.

Sborník naleznete níže v příloze.