26.04.2021

Informace o změně harmonogramu workshopů – bilaterální iniciativa

Odbor bezpečnostní politiky by Vás tímto rád informoval o změnách harmonogramu bilaterální iniciativy Norských fondů 2014 - 2021 pod názvem „Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce státní policie s orgány místní samosprávy“.

S ohledem k současné situaci šíření infekčního onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 jsme po společné shodě s Norským partnerem přistoupili k posunu bilaterální aktivity.

Jednotlivé workshopy byly s ohledem na zajištění zdraví účastníků posunuty následovně:

  • 1) místní záležitosti veřejného pořádku (24. – 25. 6. 2021)
  • 2) systémové sdílení informací a spolupráce mezi relevantními aktéry (1. – 2. 9. 2021)
  • 3) problematika spojená s migrací cizinců (5. – 6. 10. 2021)
  • 4) děti, mladiství a zvlášť zranitelné osoby (4. – 5. 11. 2021)

Rádi bychom Vás ubezpečili, že situaci budeme dále sledovat a vyhodnocovat. O všech případných změnách Vás budeme s předstihem informovat.

V návaznosti na posunutí bilaterální aktivity také posunujeme datum možného přihlášení do iniciativy, a to do 1. 6. 2021 na adresu michaela.spoustova@mvcr.cz.

Děkujeme Vám za zájem.