15.03.2019

Hospodaření s dešťovou vodou v obcích

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Magistrátem hl. m. Prahy srdečně zvou na semináře Hospodaření s dešťovou vodou v obcích.

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Magistrátem hl. m. Prahy srdečně zvou na semináře Hospodaření s dešťovou vodou v obcích.

Na semináři, určeném pro zástupce měst a obcí, se dozvíte, jaké projekty dotační programy podporují a jaké výhody obcím a jejich obyvatelům přinesou. Zjistíte, jak se do programů zapojit a jak na cestě k dotaci správně postupovat. Prostor bude i pro individuální konzultace.
 
Termíny, program i podmínky registrace na semináře, které jsou zdarma, naleznete v pozvánce níže.