28.02.2019

Grantová nabídka - nekomerční výsadba stromů

Nabízíme možnost čerpání grantu určeného na nekomerční výsadbu stromů. Oprávněným žadatelem jsou také obce.

Nabízíme možnost čerpání grantu v Nadaci rozvoje občanské společnosti. Grant je realizován za finanční podpory Škoda auto a je určen na nekomerční výsadbu stromů. Oprávněným žadatelem jsou také obce. Text výzvy najdete v příloze níže, veškeré podrobnosti a pravidla jsou uvedená též na webu https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantovy-program-skoda-stromky/.

 

PODMÍNKY ÚČASTI V GRANTOVÉM PROGRAMU

Podporované projekty:

nekomerční výsadba se zaměřením na
› zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi
› rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd. 
› zvyšování biodiverzity lesních porostů 

Oprávnění žadatelé: především obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou firemních nadací a firemních nadačních fondů), honební společnosti, občanská a zájmová sdružení atd. 

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí)

Uznatelné náklady: finanční náklady na sazenice stromů (křovinaté rostliny nespadají do podporované kategorie) 

Maximální výše grantu: 70 000 Kč (navýšení částky je možné pouze se souhlasem dárce)

Spolufinancování: je možné, ale není povinné

Stanovená doba realizace projektu: od přidělení grantu do konce roku 2019TERMÍN VYPSÁNÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU

Spuštění: 1. 3. 2019

Uzávěrka: 30. 6. 2019

 

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ

Projektové žádosti se podávají pouze elektronicky prostřednictvím systému Grantys https://www.nros.grantys.cz/. Žádosti jsou přijímány v termínu od spuštění grantového řízení až do termínu uzávěrky.

K žádosti je nutné připojit tyto povinné přílohy:

·         potvrzení o bankovním účtu,

·         potvrzení o vlastníkovi pozemku.