15.05.2019

Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města

Dovolujeme si Vás upozornit na sérii Seminářů z programu EFEKT Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města, osvěta, propagace a definice konkrétních řešení v oblasti energeticky úsporných opatření ve městech a obcích (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, apod.).

Dovolujeme si Vás upozornit na sérii Seminářů z programu EFEKT Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města, osvěta, propagace a definice konkrétních řešení v oblasti energeticky úsporných opatření ve městech a obcích (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, apod.).

Seminář poukáže na legislativní aspekty, přinese ukázky dobré praxe z již realizovaných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také interaktivní diskuze, kde mají představitelé měst možnost identifikovat vlastní potřeby vedoucí k návrhu opatření.

 

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.

Stěžejní témata seminářů

  • Energetická účinnost ve městech a obcích ČR
  • Podpora udržitelné energetiky
  • Energetická management - Od plánu k úsporám
  • Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?
  • Dotační tituly a budoucnost finančních nástrojů v ČR
  • Aktuální vývoj evropské energetiky
  • Projekt zdravá škola

 Více informací naleznete v pozvánce nebo na webu Národního centra energetických úspor.