14.06.2018

Druhý cyklus seminářů – úspory energie a uhlíková stopa úřadu

V rámci programu EFEKT 2 jsou pořádány semináře pro zástupce veřejné správy v ČR, v Praze 26. června 2018 a v Olomouci 28. srpna 2018. Jejich cílem je aktivně šířit informace a vzdělávat zástupce veřejné správy v oblastech energetických úspor, legislativních změn v oblasti hospodaření energií a podpory obnovitelných zdrojů, praktického využití alternativních zdrojů energie, udržitelné mobilitě a existujících dotačních titulů. Tato témata budou dána do kontextu stanovení emisí skleníkových plynů – tzv. uhlíkovou stopou. Vstupné je zdarma.

V rámci programu EFEKT 2 /MPO/ jsou pořádány semináře pro zástupce veřejné správy v ČR, v Praze 26. 6. 2018 a v Olomouci 28. 8. 2018 - na téma „Úspory energií a politika změny klimatu, uhlíková stopa úřadu“.

Jejich cílem je aktivně šířit informace a vzdělávat zástupce veřejné správy v oblastech energetických úspor, legislativních změn v oblasti hospodaření energií a podpory obnovitelných zdrojů, praktického využití alternativních zdrojů energie, udržitelné mobilitě a existujících dotačních titulů. Tato témata budou dána do kontextu stanovení emisí skleníkových plynů – tzv. uhlíkovou stopou.

Semináře se uskuteční 26. června 2018 v prostorách společnosti Letiště Praha, a. s., a 28. srpna 2018 v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje, vždy od 9:30 do 15:30. Součástí pražského semináře je atraktivní exkurze – „Provoz na letišti zblízka“.

Vstupné je zdarma. Více informací o seminářích – http://ci2.co.cz/cs/druhy-cyklus-seminaru-na-tema-uspory-energie-uhlikova-stopa