17.01.2019

Dotazník Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030

Vážení spolupracovníci na reformě péče o duševní zdraví, Ministerstvo zdravotnictví si vás touto cestou dovoluje požádat o spolupráci na přípravě a tvorbě Národního akčního plánu pro duševní zdraví pro období 2020 - 2030.

Vážení spolupracovníci na reformě péče o duševní zdraví,

Ministerstvo zdravotnictví si vás touto cestou dovoluje požádat o spolupráci na přípravě a tvorbě Národního akčního plánu pro duševní zdraví pro období 2020 - 2030. 

V příloze naleznete dotazník, který je určen těm, kteří participují na tématu zlepšování péče o duševní zdraví v České republice. Vaše odpovědi pro nás budou cenným zdrojem informací a podnětů, které mohou zásadním způsobem ovlivnit konečnou podobu Akčního plánu.

Výsledné identifikované problémy a návrhy řešení prosím zašlete v jednom vyplněném dotazníku za celou vaši organizaci nejpozději do 8. února 2019 na adresu akcniplan.dz@mzcr.cz. Na tuto adresu směřujte také své případné dotazy.

 

Za Vaši pomoc a spolupráci dopředu děkujeme. 

S pozdravem 

pracovní tým NADPZ