21.02.2019

Diskusní setkání spojené se zahájením 11. ročníku soutěže Young Architect Award

ZŮSTANE VLASTNÍ BYDLENÍ V METROPOLI NEDOSTUPNÉ? To je téma diskusního setkání spojeného se zahájením 11. ročníku soutěže Young Architect Award, klteré se uskuteční ve středu 27. února.

ZŮSTANE VLASTNÍ BYDLENÍ V METROPOLI NEDOSTUPNÉ?

Diskusní setkání spojené se zahájením 11. ročníku soutěže Young Architect Award

Vzhledem k vysokým cenám bytů klesá poslední dva roky poptávka po koupi nemovitostí a pro velkou skupinu lidí, možná pro celou generaci, se stává vlastní bydlení ve větších městech nedostupné. Bytů je málo, jejich výstavbu zpomaluje mimo jiné i délka legislativních procesů. Zákon o sociálním bydlení zatím nevznikl, hovoří se ale o státním programu výstavby bytů a také o dotacích pro obce na dostupné bydlení. Na podporu výstavby dostupného bydlení, startovacích bytů i bydlení pro seniory klade důraz také Strategický plán Prahy. Pomohlo by vyřešit současnou bytovou krizi nájemní bydlení, na které nyní začínají sázet developeři? Jak mohou situaci ovlivnit architekti?

 

Termín: středa 27. února 2019 od 16.30 h

Místo: Centrum architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha

 

PROGRAM:

Otázky minimálního standardu bydlení a jeho dostupnosti / Jaromír Hainc (ředitel Sekce detailu města, IPR Praha)

Téma bydlení je pro moderní architekturu klíčové. IPR Praha analyzuje bydlení a realitní trh na území hl. města Prahy z pohledu jeho dostupnosti a potřebnosti a vyhodnocuje stav a vývoj území Prahy z hlediska využívání jednotlivých lokalit pro rezidenční výstavbu. Současný stav s obtížně dostupným bydlením nutí IPR ve spolupráci s dalšími institucemi sledovat vývoj a hledat cesty a nástroje pro zlepšení situace.

Netradiční development /Anna Ježková (Atkins & Langford Development, s. r. o.)

Kromě developerské činnosti spojené s rezidenční výstavbou, územním plánováním a rekonstrukcemi historických objektů se Anna Ježková podílí také na neziskových projektech zlepšujících životní prostředí a komunikaci, edukaci a propojení různých sfér (konference reSITE, Asociace developerů, Geopark Ralsko atd.). Prosazuje netradiční koncepty - družstevní bydlení, bydlení pro seniory a nájemní bydlení. Spolupracovala na Bytové koncepci ČR do roku 2020.

● Udržitelný přístup finského developera /zástupce společnosti (YIT Stavo, s. r. o.)

Základem finského stylu bydlení je sepětí s přírodou, využití přírodních materiálů a citlivost k životnímu prostředí. Hlavní strategií společnosti YIT je soulad ceny, lokality, vybavenosti a dostupnosti. Kromě funkční a atraktivní výstavby se proto zaměřuje také na udržitelnost. Od roku 2008 u nás postavila deset bytových projektů. Většina z nich kultivovala brownfieldy, je nízkoenergetická a počítá s biodiversitou i s hospodařením s dešťovou vodou. Developer se plánuje zaměřit také na nájemní bydlení.

Legislativní proces výstavby v obcích / Dagmar Novosadová (členka Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a předsedkyně bytové komise, starostka Kunína) 

Týká se problém s bydlením pouze metropole, nebo ho lze vysledovat i v jiných částech naší republiky? Pohled samosprávy na legislativu při nově vznikající výstavbě v obcích.

Dostupné bydlení Libeň-Hájek: vybraná lokalita soutěže Young Architect Award 2019 / Jitka Jeřábková (IPR Praha)

Úkolem již 11. ročníku soutěže mladých architektů je navrhnout soubor staveb obsahující dostupné městské byty na pozemku v Praze-Libni, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy. Zatím nebyla jasně formulována vize bytové výstavby v metropoli. Společnost ABF, a. s., organizátor soutěže Young Architect Award, prohlubuje spolupráci s IPR a věří, že diskuse o tomto tématu v rámci soutěže a zpracování urbanisticko-architektonické studie výstavby dostupného bydlení může přispět k sestavení pražské politiky bydlení a upozornit na opomíjené problémy.

Dokáží architekti pomoci při hledání řešení bytové situace? / Zdeněk Fránek (Fránek Architects)

Přední český architekt a jeden z členů poroty minulých ročníků soutěže Young Architect Award má za sebou desítky realizací. Kromě mnoha skvělých příkladů kvalitních rodinných domů je rovněž autorem projektu bílého šestipodlažního bytového domu u Anežského kláštera v centru Prahy (dříve přezdívaného maršmeloun).

 

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE YOUNG ARCHITECT AWARD 2019: součástí akce bude zahájení 11. ročníku soutěže pro mladé a začínající architekty do 33 let, jejíž výsledky budou slavnostně zveřejněny dne 10. září 2019 - více viz http://yaa.cz/