21.03.2019

Diskusní seminář na téma Musí být pod lampou opravdu největší tma? aneb Příčiny, dopady a možné regulace světelného znečištění

Společnost pro trvale udržitelný život Vás zve na diskusní seminář na téma Musí být pod lampou opravdu největší tma? aneb Příčiny, dopady a možné regulace světelného znečištění. Seminář se koná v úterý 2. dubna 2019 od 16:00 do 19:00 hodin.

Společnost pro trvale udržitelný život Vás zve na diskusní seminář na téma  

Musí být pod lampou opravdu největší tma?

aneb

Příčiny, dopady a možné regulace světelného znečištění

 

Seminář se koná

v úterý 2. dubna 2019 od 16:00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 319

„Přirozená tma je pro život většiny organismů stejně důležitá jako přirozené světlo a pro některé dokonce ještě důležitější. Přirozené střídání světla a tmy není přežitou rytmizací našeho života, ale metronomem synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka. Důsledky nadbytečného umělého světla v noci, tzv. světelného znečištění jsou jednou z mnoha daní, které lidské společenství platí za svůj pokrok a rostoucí pohodlí. Díky vědeckým poznatkům se dozvídáme stále více o konkrétních příčinách jeho nežádoucích dopadů na kvalitu života mnoha organismů včetně člověka. Optikou těchto znalostí se tato cena za světelný bonus ve formě nepřirozeného (umělého) světla začíná jevit jako nepřiměřená. Světelné znečištění představuje riziko zdravotní, bezpečnostní i ekologické a v neposlední řadě se lidé připravují nejen o pohled na hvězdné nebe, ale i značné finanční prostředky“.

(Výňatek ze stanoviska Komise pro životní prostředí AV ČR, 2018)

 

Diskutovat budou:

  • Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR            
  • Doc. RNDr. Zdena Bendová, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví           
  • Lenka Maierová, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
  • Hynek Medřický, expert na k organismům přátelská svítidla
  • Ing. Martin Škorpík, Správa Národního parku Podyjí

                                                                                                                 

Pozván byl:

Ing. Vladislav Smrž, náměstek ministra pro řízení sekce strategií a mezinárodních vztahů

 

Diskuzi bude moderovat Ing. Martina Pásková, Ph.D., členka STUŽ a Komise pro životní prostředí AV ČR

 

VSTUP VOLNÝ