22.09.2022

Česko-německé ekonomické fórum pro členy Svazu za zvýhodněné vstupné

17. října se v Cubex Centru Praha uskuteční Česko-německé ekonomické fórum, jehož hlavním tématem bude udržitelná transformace průmyslu nejen v době krize.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Vás zve na konferenci:

Česko-německé ekonomické fórum: „efficient & resilient“ - Driving Tomorrow's Industry, kde nejdůležitější aktéři a rozhodující činitelé německo-českého hospodářství, politiky, výzkumu a vývoje představí a prodiskutují řešení a strategie pro úspěšnou adaptaci v době krize a šance na udržitelnou transformaci průmyslu.

Více o akci včetně registrace naleznete na stránkách akce: www.gcef.eu.

Členové Svazu měst a obcí se mohou fóra zúčastnit za zvýhodněnou cenu.

Cena pro členy SMO:

Early Bird (do 28. 9. 2022)

Později
999 CZK + DPH 1 299 CZK + DPH

Akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Mgr. Monika Štěpánová, SEKCE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ