03.03.2022

Březen byl vyhlášen měsícem čtenářů. Letos je tématem udržitelnost.

Již po třinácté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje březen měsícem čtenářů. Zapojí se na 400 organizací s programem pod zastřešujícím tématem Udržitelnost.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) vyhlašuje třináctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů /BMČ/. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách udrzitelna.knihovna.cz. Jejím cílem bylo prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.

Téma vychází ze 17 Cílů udržitelného rozvoje formulovaných Organizací spojených národů. Jde o jediný globální plán udržitelného rozvoje lidstva, který máme k dispozici. K jeho naplňování se zavázaly všechny členské státy OSN. Cíle udržitelného rozvoje jsou komplexní a zahrnují složku sociální, ekonomickou i ekologickou a jejich mottem je "leave no one behind", tedy nikdo nemá být vyloučen, protože udržitelný rozvoj lidstva se týká nás všech. Zároveň jejich šíře dává příležitost pro zapojení opravdu všech. Třeba zorganizovat úklid nejbližšího okolí knihovny nemusí být úplně složité a přitom aktivita obsahuje hned několik cílů...

Udržitelnost v knihovnách - koncepce.knihovna.cz/2022-udrzitelnostvknihovnach-pridejte-se/ 

Bližší informace na - www.brezenmesicctenaru.cz

ZDROJ: SKIP ČR