06.11.2019

Aktuální problematika lesního hospodářství - kůrovcová kalamita

Krajský úřad Plzeňského kraje Vás zve na seminář, který se uskuteční 13. listopadu 2019 v obci ÚTUŽICE, v sále restaurace Na Návsi. Seminář je určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, pracovníky státní správy a lesnickou veřejnost.

Krajský úřad Plzeňského kraje Vás zve na seminář, který se uskuteční 13. listopadu 2019 v obci ÚTUŽICE, v sále restaurace Na Návsi. Seminář je určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, pracovníky státní správy a lesnickou veřejnost.

Program:

08:30 – 09:00     Prezentace

09:00 – 09:15     Zahájení semináře

Mgr. Radka Trylčová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Stanislav Polák, KÚPK, OŽP, Oddělení lesnictví a myslivosti

09:15 – 09:40     Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

Aktuální informace dotační program Podpora ochrany lesa v Plzeňském kraji 2017+ Ing. Lada Heřmanová, KÚPK, OŽP, Oddělení lesnictví a myslivosti

Alena Stuchlíková, KÚPK, OŽP, Oddělení lesnictví a myslivosti

09:40 – 10:30     Novela lesního zákona, kůrovcová kalamita v Plzeňském kraji

Změny lesního zákona a jeho prováděcích předpisů v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Ing. Radek Vojtíšek, KÚPK, OŽP, Oddělení lesnictví a myslivosti

Ing. Martin Bůžek, KÚPK, OŽP, Oddělení lesnictví a myslivosti 

10:30 – 10:50     Přestávka 

10:50 – 11:20     Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle NV č. 30/2014 Sb.

Aktuální informace o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle NV v PK Ing. Roman Sýkora, KÚPK, OŽP, Oddělení lesnictví a myslivosti 

11:20 – 11:40     Čerpání finančních příspěvků dle NV č. 30/2014 Sb.

Čerpání FP na hospodaření v lesích z pohledu počtu žadatelů a jejich vlastnické struktury. Ing. Karel Novák, KÚPK, OŽP, Oddělení lesnictví a myslivosti 

11:40 – 12:10     Zásady na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Informace o podávání žádostí a poskytování finančních příspěvků dle uvedených Zásad. Ing. Jindřich Rykovský, KÚPK, OŽP, Oddělení lesnictví a myslivosti 

12:10 – 12:40     Zásady na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Elektronické podávání žádosti.

Ing. Tomáš Smejkal, Ministerstvo zemědělství 

12:40 – ........     Diskuse 

13:00     Oběd (viz organizační pokyny)

Organizační pokyny

Oběd

Pro účastníky semináře bude zajišťován oběd (vepřo knedlo zelo). Cena oběda 100 Kč. Hradit bude každý účastník samostatně.

Požadavek na zajištění oběda je nutné předem závazně nahlásit v termínu do 7. 11. 2019 na níže uvedené kontakty:

E-mail: martin.buzek@plzensky-kraj.cz (preferovaný způsob) telefon: 377 195 327