Konference, semináře a další

V této rubrice můžete najít přehled seminářů, konferencí a jiných odborných školení vhodných pro členy Svazu.

10.03.2020

ZRUŠENO - Dopravní konference s BESIPEM & FZŠ pro Moravskoslezský kraj již 19. března.

Vážené dámy a pánové,
na základě rozhodnutí Vlády ČR o zrušení veřejných akcí, kterých se zúčastní více jak 100 lidí, jsme se rozhodli, zrušit konání plánované Dopravní konferenci s BESIPEM a FZŠ, která mněla proběhnout dne 19. 3. 2020 od 08.00 hod. v Clarion Congres Hotelu Ostrava.
V současné době jednáme o náhradním termínu, o kterém Vás s dostatečným předstihem budeme informovat.

09.03.2020

Pitná voda ve všech pádech, znělo na Dni starostů

Prohlédněte si fotogalerii i prezentace přednášejících z 2. ročníku akce Den starostů, který se konal ve spolupráci se Svazem v rámci veletrhu Aquatherm 3. března na pražském výstavišti PVA Expo Praha. Tentokrát na téma Pitná voda je poklad, chraňme ho, aneb aby se čistá voda nestala luxusem.

06.03.2020

ZRUŠENO - Seminář Podpora regionálního rozvoje

Vzhledem k platnému zákazu akcí v rámci opatření proti šíření Koronaviru je tato akce zrušena. O náhradním termínu konání Vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení

03.03.2020

Kontaktní seminář pro zájemce o program Řádná správa věcí veřejných

Ministerstvo financí ČR organizuje dne 31. března 2020 v Praze kontaktní seminář pro zástupce měst, obcí a jejich zájmových sdružení, kteří mají zájem o výzvu Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací, plánovanou v rámci programu Řádná správa věcí veřejných FM EHP/Norsko. Registrace pro zájemce je otevřená do 13. března 2020.

28.02.2020

Pozvánka na bezplatný seminář SFŽP - Domovní čistírny odpadních vod

Uvažujete o domovních čistírnách odpadních vod jako o ekonomicky a ekologicky vhodném řešení likvidace splaškových vod ve vaší obci? Navštivte workshop Státního fondu životního prostředí ČR, seznamte se s možnostmi dotační podpory a načerpejte zkušenosti s přípravou a realizací projektů přímo od zástupců obcí, kteří soustavy domovních čistíren realizovali před vámi.

28.02.2020

7. ročník konference čisté mobility

2. a 3. dubna se bude zástupce Svazu měst a obcí ČR na zámku Loučeň účastnit již 7. ročníku konference čisté mobility. Hlavními tématy konference budou aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility, novinky z oblasti Elektro/Vodík/Plyn, oběhové hospodářství, přípravy využití systému NDIC pro účely čisté mobility či aktuální statistiky nákupu a stav vozidlového parku s alternativním palivem. Konference je cílena na odbornou veřejnost.

26.02.2020

Program 2. ročníku akce DEN STAROSTŮ bude na téma ochrany pitné vody

Svaz měst a obcí České republiky se stal opět spolupořadatelem akce s názvem Den starostů, která se koná při veletrhu Aquatherm Praha, tentokrát v úterý 3. 3. 2020 v Kongresovém sálu pražského výstaviště PVA EXPO PRAHA - Letňany. Letošní téma je Pitná voda je poklad, chraňme ho, aneb aby se čistá voda nestala luxusem.

19.02.2020

Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ již po osmé hledá společnou vizi bezpečného dopravního prostoru

Na 8. ročníku Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ se opět setkají odborníci z různých oborů, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Účast na všech 14 konferencích je zdarma.

18.02.2020

Kurz technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s koncepčním záměrem GŘ HZS ČR připravuje již tradičně kurz „Technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce“. Kurz je určen pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obcí, techniky ochrany obyvatelstva nebo velitele družstev (příp. velitele jednotky) pro ochranu obyvatelstva. Cílem kurzu je připravit absolventa pro zastávání funkce technika ochrany obyvatelstva nebo velitele družstva pro ochranu obyvatelstva v JSDH obce provádějících odbornou přípravu v jednotce na tomto úseku, popř. pracujícího jako člena krizového štábu obce pro řešení mimořádných událostí v obci, podílející se na tvorbě dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a krizového řízení na úrovni obce např. povodňový plán, výpisy z havarijních (krizových) plánů a spolupracujícího s obcí při provádění preventivně výchovné činnosti.

17.02.2020

Pozvánka na seminář Právní a trestně právní odpovědnost volených osob

Svaz měst a obcí ČR vás srdečně zve na seminář „Právní a trestně právní odpovědnost volených osob“, který se uskuteční 26.2. 2020 od 9:00 hod. v budově Kongresového centra Praha. Lektorem bude Mgr. Bc. Pavel Málek, Ph.D., ředitel netrestního a analytického odboru Vrchního státního zastupitelství v Praze.