13.11.2017

Projev předsedy Svazu na XX. CFK

Úvodní slovo předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova Františka Lukla  na XX. celostátní finanční konferenci.
 

Vážení představitelé moci zákonodárné, senátoři a poslanci, vážení zástupci moci výkonné, paní ministryně, pane ministře, pane předsedo Českomoravské konfederace odborových Svazů, další vzácní hosté, milé kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

dovolte mi na úvod tlumočit srdečné pozdravy od pana prezidenta Miloše Zemana a pana předsedy Andreje Babiše.

Dámy a pánové, buďte co nejsrdečněji vítáni na Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí České republiky. Toto tradiční setkání primátorek, starostek, primátorů a starostů se zástupci státu se koná již po 20. Je to důkaz toho, že nejde pouze o konferenci, kde je hlavním cílem podepsat prezenční listinu nebo si udělat selfie, aby facebook či EU byly spokojeny. Tady se debatuje, inspiruje, přesvědčuje a tvoří. A dokonce si úkoly z tohoto sálu odnáší i ministři. Minule jsem apeloval na premiéra Sobotku a vicepremiéra Babiše, aby se snažili být nám ku pomoci. A tou největší pomocí, že by bylo, pokud by nedělali už vůbec nic. Až na jednu výjimku, a tou tehdy byla změna rozpočtového určení daní. Po roce můžeme konstatovat, že náš apel splnili, ovšem jak už to tak bývá, tak na půl.

Otevřeně se hodí poděkovat za změnu koeficientu u DPH, a tím zvýšení objemu sdílených daní. Ovšem naše radost, že konečně budou peníze na financování věcí, které jsme museli léta odkládat, vzala brzy za své. Volby, ten katalyzátor věcí milých i truchlivých, rozpoutal bouřlivou reakci. Žel Bohu ne ve sklenici vody. Zvýšení RUDu se stalo zaklínadlem pro masivní škrty národních dotací pro obce a města a argumentem pro navýšení platů zaměstnanců v samosprávách, a to bez kompenzace. A tak z vítězství starostů nad odborem územních rozpočtů Ministerstva financí se stalo vítězství Pyrrhovo.

Tvoří se nová vláda. Sluší se na tomto místě stávajícím ministrům poděkovat, a to ne pouze ze zdvořilosti. Život, ani ten ve veřejné správě, není černobílý. Podařila se společně řada dobrých věcí. Od financování agendy opatrovnictví, přes dobrovolný systém sociálního bydlení a dotace na opravy místních komunikací až právě ke změně RUDu. Dále pak také limitace náhrady škody zastupitele jako u zaměstnanců, zavedení výjimky z plateb pro komunikace za jejich vynětí ze zemědělského půdního fondu, podpora konceptu meziobecní spolupráce s využitím evropských fondů či rozumná podoba nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Přesto řada věcí zůstala nedořešena. Nepodařily se odstranit duplicity kontrol, což byl slib z programového prohlášení vlády, probíhalo nesystémové zvyšování platů zaměstnanců ve veřejné správě, dále pak docházelo k nevydávání nebo komplikovanému vydávání majetku státu obcím a městům na veřejně prospěšné stavby a zařízení. A v poslední době se potýkáme s nesmyslným majetkovým přiznáním starostů, místostarostů a radních od 1. 9. 2017 či nejasným a nadbytečným registrem smluv.

Svaz měst a obcí musí být od počátku aktivnější a důslednější v prosazování svých zájmů. Musí nás být nejen vidět a slyšet, ale především musí náš věcný názor být nezpochybnitelný zásadní a akceptovaný.

Základními stavebními kameny státu jsou obce. Stát není řízen pouze ministerstvy a parlamentem. Je skrze územní samosprávu spravován právě zastupitelstvy obcí, měst a také krajů. Je naprosto zcestná a chybná úvaha, že pokud samosprávám naložíme nové povinnosti nebo jim dáme nové finanční závazky, že se to státu nedotkne. Ano, možná v daném roce z hlediska státní kasy. Ale obce přichází o peníze na opravy a rozvoj.

Je to stejné jako na lodi. Kapitán zavelí, jídlo budou dostávat pouze cestující na palubě. Ti dělníci v podpalubí, ať se o sebe postarají. Zdánlivě, nějakou dobu nepůjde nic poznat. Na palubě se bude veselit, zatímco dole bez zraků veřejnosti se strádá. Pozná se to, až za nějakou dobu, až se loď zastaví. Až nebude kým dopravit rozčarované cestující - tedy občany -  a posádku horních pater - tedy vládu a parlament - bezpečně do přístavu.

Starostové nikdy nebyli tak nezodpovědní, že by už při náznaku strádání revoltovali a přestali pádlovat. Vždy se snažíme trpělivě vysvětlovat a na příkladech s věcnými argumenty ukazovat výhodu našich řešení a oprávněnost našich požadavků. Donekonečna to ale nejde. Naposled tedy uděláme tlustou čáru a budeme hledat s novou vládou partnerství a dialog.

Prvním úkolem je změna v systému zveřejňování majetkových přiznání členů zastupitelstev. Nechápu, kde se v naší zemi bere ten hon na představitele obcí. Trestní oznámení jsou starostům rozdávány se stejnou rychlostí, jako přibývá lajků u statusů Andreje Babiše. A přesto devět z deseti podání končí odložením. Ten kydanec na osobnosti zproštěného však navždy zůstává. A k tomu nyní máme být oběti každodenní závisti, vydírání či dokonce objektem krádeží. Starostové v malých obcích nemají ochranku, nemají nákladné zabezpečovací a kamerové systémy. Předpokládám, že žijeme v demokratickém státě, kde fungují dozorové orgány. Nechť tedy vyplňujeme hloupé kolonky přiznání, ale ty ať jsou uloženy k nahlédnutí a potřebám orgánům kontrolním a činným v trestním řízení. Ne jakémukoliv kverulantovi, kterého má každá obec. Nebo je snad cílem znechutit či dokonce znemožnit občanovi zastávat pozice v orgánech měst a ty tak paralyzovat?

Ústava ČR musí obsahovat základní princip a povinnost státu, zaplatit těm, kterým na jejich bedra nakládá povinnosti. To, co je standardní od Prahy na západ. Není možné, abychom byli do nekonečna vystaveni na konci roku nutnosti hledat ve svém rozpočtu peníze na pokrytí rozhodnutí vlády či zákonodárců.

Milí představitelé vlády a parlamentu, jsme všichni na jedné lodi. Není možné si dělat naschvály nebo spolu nekomunikovat a nespolupracovat. Odnesli bychom to všichni. Zatím plujeme v klidných vodách se slunečným počasím. Ekonomika roste, nezaměstnanost je minimální, daňové příjmy jsou takové, o jakých se nám ani nesnilo. Ale to jednou skončí, stejně jako vyschnou evropské dotace. A pak všichni budeme muset k pádlům a vyhrabat se z toho marastu a doplout společně do klidného přístavu. Jak rychle a s jakými šrámy to zvládneme, bude záviset na tom, jak dobře, věcně a partnersky spolu budeme vycházet.

Přál bych si, aby i tato finanční konference dala dobrý základ a přinesla inspirativní podněty do konstruktivního a kolegiálního vztahu s novou vládou a parlamentem.

Vám všem, milí přítomní, přeji pevné zdraví, svěží mysl a pozitivního ducha.
 

František Lukl