XX. CFK

2. - 3. listopadu 2017, Clarion Congress Hotel Prague (Freyova 33, Praha 9)

Ve čtvrtek 2. listopadu a v pátek 3. listopadu 2017 se v pražských Vysočanech konala jubilejní XX. celostátní finanční konference.  Měla za cíl seznámit zejména volené zástupce měst a obcí s aktuálními tématy z oblasti financování obcí.

Program

Letošní ročník se zaměřil na čerpání dotací a to jak evropských, tak i národních. Stěžejním tématem letošní konference bylo rozpočtové určení daní, jehož  změna přinese obcím navýšení prostředků z DPH, nechyběl ani vývoj daňových příjmů územních samosprávných celků a jeho predikce na další období, aktuální situace v legislativě finančního řízení, kontroly a auditu v souvislosti s novým zákonem o řízení a kontrole veřejných financí, výkonové financování občanských průkazů a financování jednotlivých kontaktních míst, analýza hospodaření obcí v roce 2016, povinné snižování dluhu obce a nové povinnosti příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí dle zákona o rozpočtové odpovědnosti, novinky v odměňování zastupitelů a správné stanovování platových tarifů zaměstnanců a úředníků dle katalogu prací.

Pestrý program byl i na druhý den konference. Zazněly první zkušenosti s EET, možnosti financování projektů ze SFDI, postup při převodu majetku státu obcím, pravidla správného nakládání s obecním majetkem, financování městských investic a  informace o „GDPR“, tedy jaké nové povinnosti obce čekají při zajišťování ochrany osobních údajů.

Hosté

Na konferenci vystoupil ministr financí Ivan Pilný i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Mezi řečníky byl senátor a starosta města Bohumína Petr Vícha, zástupci jednolitvých ministerstev, renomovaných soukromých subjektů i zástupci jednotlivých operačních programů. Nechyběl ani předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Celou akcí provázela rozhlasová a televizní moderátorka Jolana Voldánová a místopředsedové Svazu Petr Kulhánek a Martin Charvát.

Generální partneři

                    

 

Hlavní partner

Partneři

Partner společenského večera

 

Mediální partneři

 

 

13.11.2017

Projev předsedy Svazu na XX. CFK

Úvodní slovo předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova Františka Lukla  na XX. celostátní finanční konferenci.
 

04.11.2017

Prezentace

03.11.2017

Co chtějí města a obce řešit s novou vládou? Prioritami jsou změna Ústavy ČR, úprava zveřejňování majetkových přiznání a odstranění duplicitních kontrol

Není dobré samosprávám připravovat jedno překvapení za druhým, všichni jsme na jedné lodi. Tak se dá shrnout jubilejní Celostátní finanční konference, kterou už po dvacáté pořádá Svaz. Jde o akci, na níž se slovy předsedy Svazu a starosty Kyjova Františka Lukla debatuje, inspiruje a tvoří. Na té letošní, které se účastní více než tři stovky lidí, tak první den zazněly priority, které samosprávy chtějí řešit s novou vládou. Zní: změna v systému zveřejňování oznámení o majetku členů zastupitelstev, změna Ústavy ČR (tak, aby stanovovala povinnosti státu, že pokud samosprávám přidá povinnosti, musí jim na to dát také peníze) a odstranění duplicit často i multiplicit kontrol. Dnes města a obce kontrolují různé orgány na totéž s různými, a jak potvrzují i soudy, často s nesprávnými závěry.

02.11.2017

Sestřih z tiskové konference

Podívejte se na tiskovou konferenci během naší XX. Celostátní finanční konference.

12.10.2017

Pozvánka na XX. celostátní finanční konferenci

Podívejte se na krátkou video upoutávku a určitě přijeďte!