10.09.2015

Účastnické poplatky pro členy Svazu

Zvýhodněný účastnický poplatek na XVIII. celostátní finanční konferenci pro členy Svazu záleží na velikosti obce a datu registrace. Jaký je právě pro vaši obec najdete coby člen Svazu v tabulce.

Účastnický poplatek na XVIII. celostátní finanční konferenci pro členy Svazu záleží na velikosti obce. Jaký je právě pro vaši obec najdete coby člen Svazu v tabulce níže.  

Účastnické poplatky je třeba uhradit bezhotovostně na účet Svazu měst a obcí ČR, vedený u Komerční banky, a.s., v Praze, č. účtu: 19-9221540247/0100, variabilní symbol = IČ vaší obce / města. Zaplacené účastnické poplatky se nevracejí.