11.08.2014

Registrace a účastnický poplatek

Zde najdete odkaz na registrační formulář a přehled výše účastnického poplatku na XVII. CFK pro členské i nečlenské obce. 

Vstup na CFK je možný po registraci prostřednictvím tohoto registračního formuláře a zaplacení účastnického poplatku. Jeho výše záleží na členství ve Svazu a velikosti obce.

Plné výše poplatků pro CFK 2014

  • zástupce členské obce Svazu s počtem do 500 obyvatel /podle údajů statistické ročenky ČSÚ k 1. 1. 2013: 605,- Kč včetně DPH (500,- bez DPH)/
  • zástupce členské obce Svazu s počtem do 1 000 obyvatel /podle údajů statistické ročenky ČSÚ k 1. 1. 2013: 1.512,50 Kč včetně DPH (1.250,- bez DPH )/
  • zástupce ostatních členských obcí Svazu: 2.541,- Kč včetně DPH (2.100,- Kč bez DPH)
  • nečlen Svazu: 3630,- Kč včetně DPH (3.000,- Kč bez DPH)

Výši poplatku přímo podle své obce si mohou členové Svazu zjistit na tomto místě

Účastnické poplatky je třeba uhradit bezhotovostně na účet Svazu měst a obcí ČR, vedený u Komerční banky, a.s., v Praze, č. účtu: 19-9221540247/0100, variabilní symbol = IČ vaší obce / města. Zaplacené účastnické poplatky se nevracejí.