03.12.2014

Program

XVII. Celostátní finanční konferenci ve čtvrtek 4. prosince 2014 zahájí předseda vlády Bohuslav Sobotka a předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

Čtvrtek 4. prosince 2014

8.30 – 9.30 Prezence

9.30 – 12.00 BLOK I:

Moderátor: Martin Veselovský, moderátor Českého rozhlasu a DVTV

Místo konání: hlavní sál

  • Úvodní slovo předsedy Svazu měst a obcí ČR - Ing. Dan Jiránek
  • Vystoupení předsedy vlády ČR - Mgr. Bohuslav Sobotka
  • Úvodní slovo náměstka ministra vnitra - Mgr. Jiří Zmatlík

- Slavnostní křest Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2014 - 

Diskuse

Diskuse

Vyhodnocení dotazníků od společnosti RWE Česká republika, a.s.

12.00 – 13.15 Oběd

13.15 -  15.30 BLOK II:

IIa. Financování samosprávy a přenesené působnosti – cesta k novému modelu? 

Moderátor: Martin Veselovský, moderátor Českého rozhlasu a DVTV

Místo konání: hlavní sál 

Diskuse

Vyhodnocení dotazníků Národní agentury pro dotace s.r.o. a Grant Thornton Advisory s.r.o.

IIb. Doprovodný seminář k evropským fondům

Moderátor: Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda pro evropské záležitosti Svazu měst a obcí ČR

Místo konání: vedlejší sál

Diskuse

15.30 – 16.00 Přestávka na kávu

16.00 – 17.30 BLOK III:

IIIa. Dostupnost veřejných služeb v území

Moderátor: Mgr. František Lukl, místopředseda Svazu měst a obcí ČR

Místo konání: vedlejší sál

Diskuse

IIIb. Nakládání s odpady ve vztahu k hospodaření obcí a měst

Moderátor: Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a předseda správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí ČR (IURMO, o. p. s.)

Místo konání: hlavní sál 

Vyhodnocení dotazníků od společnosti ECO LED SOL s.r.o.

Diskuse

Vyhodnocení dotazníků od společnosti Wolters Kluwer ČR a.s. a EMPEMONT s.r.o.

19.00 – 22.00 Společenský večer

Místo konání: foyer

  • Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR
  • Ing. Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr financí
  • Ing. Miloslav Zaur, jednatel a Chief executive officer, RWE GasNet, s.r.o.
  • Ing. Zdeněk Kaplan, jednatel a Chief executive officer, RWE Energo, s.r.o.

 

Pátek 5. prosince 2014

8:30 - 9:00 Prezence nově příchozích

9:00 - 12:00 BLOK VI: Obecní finance

Moderátor: Mgr. Jan Mareš, místopředseda Svazu měst a obcí ČR

Místo konání: hlavní sál

Diskuse 

Vyhodnocení dotazníků od společnosti CS-BETON s.r.o.

12.00 – 14.00 Oběd

- Změna programu vyhrazena -

 

Aktualizace 3. prosince 2014