XVIII. CFK

XVIII. celostátní finanční konference (CFK) se uskutečnila ve středu 9. a ve čtvrtek 10. prosince 2015 v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. Zúčastnily se jí čtyři stovky starostů z celé České republiky.

Hosté

Tradiční akce se věnovala aktuálním tématům samospráv. Zejména financování a hospodaření měst a obcí, ale také veřejným zakázkám, řízení, kontrolám i evropským fondům. Konference se zúčastnily ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksováministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Nechyběl ani předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl či čestná předsedkyně Svazu a primátorka Prahy Adriana Krnáčová. Konferencí provázela Daniela Písařovicová, moderátorka Událostí, hlavní zpravodajské relace České televize a místopředsedové Svazu Petr Kulhánek, Vlastimil Picek, Pavel Drahovzal a Martin Charvát.

Program

Kromě finančních a hospodářských témat zazněly informace o připravované legislativě - zákonech o řízení a kontrole veřejných financí, o veřejných zakázkách, registru smluv a novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Nechyběly ani novinky týkající se operačních programů, ze kterých mohou čerpat evropské dotace města a obce v období  2014 - 2020, podrobnosti z oblasti financování oprav silnic II. a III. třídy a místních komunikací, hospodářské činnosti obcí, financování vodohospodářské infrastruktury a dražbách obecního majetku. Mimo jiné vystoupil zástupce České pošty, který mluvil o zachování poštovních služeb na venkově, zazněly i zkušenosti s poštou na Slovensku. Druhý den se probíralo financování sociálních služeb, koncepce sociálního bydlení a doplatek na bydlení.

Generální partneři

    

Partneři

 

Mediální partneři

  

 

10.09.2015

Účastnické poplatky pro členy Svazu

Zvýhodněný účastnický poplatek na XVIII. celostátní finanční konferenci pro členy Svazu záleží na velikosti obce a datu registrace. Jaký je právě pro vaši obec najdete coby člen Svazu v tabulce.

07.09.2015

Nabídka ubytování

Během CFK je možné využít ubytování za zvýhodněné ceny v Clarion Congress Hotel Prague nebo v Hotelu Pivovar. Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník sám.

28.08.2015

Registrace a účastnický poplatek

Zde najdete odkaz na registrační formulář a přehled výše účastnického poplatku na XVII. CFK pro členské i nečlenské obce. 

18.08.2015

Program

Kromě finančních a hospodářských témat zazní informace o připravované legislativě - zákonech o řízení a kontrole veřejných financí, o veřejných zakázkách, registru smluv a novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Kompletní program najdete na tomto místě. Změna vyhrazena.