14.10.2013

Program XVI. celostátní finanční konference "Nové výzvy pro obce"

Letošní ročník Celostátní finanční konference nese podtitul "Nové výzvy pro obce". Je tomu dáno především z toho důvodu, že v dalším období čeká na obce mnoho novinek. Do příštího roku se po loňské změně RUDu nechystají žádné novinky ve finanční oblasti, ale to neznamená, že obce žádné změny nečekají

Letošní ročník Celostátní finanční konference nese podtitul "Nové výzvy pro obce". Je tomu dáno především z toho důvodu, že v dalším období čeká na obce mnoho novinek. Do příštího roku se po loňské změně RUDu nechystají žádné novinky ve finanční oblasti, ale to neznamená, že obce žádné změny nečekají. Nejdůležitější změnou je nový občanský zákoník, tento kodex bude nově upravovat celou řadu oblastí od nájmů přes dědické právo, přináší také hmotnou odpovědnost zastupitelů. Významným impulsem pro rozvoj obcí může být nové programovací období Evropské unie po roce 2014+, na něž se budou muset samosprávy připravit se svými projekty. S dalšími novinkami se obce budou muset potýkat v oblasti sociální politiky, která je veskrze aktuální. Samostatnou část tvoří blok energetického managementu obcí. Program je postaven na odborných výkonných pracovnících jednotlivých ministerstev a dalších institucích. Podrobný program je uveden níže.

BLOK I: Aktuální vázvy pro obecní samosprávy

Úvodní slovo: Ing. Dan Jiránek, PhDr. Michal Lukeš, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

Obce a nový občanský zákoník: Mgr. František Korbel, Ph.D., Havel, Holásek & Partners, bývalý náměstek ministra spravedlnosti, který se podílel na tvorbě nového občanského zákoníku

Chyby ve výkonu samostatné působnosti: obcí: Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru kontroly a dozoru, Ministerstvo vnitra

Budoucnost veřejných zakázek: JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj

Realita versus predikované příjmy obcí dle novely RUD, novinky v obecních financích v roce 2014, rozpočtové provizorium: Jan Zikl, ředitel Odboru financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí. 

BLOK II: Financování z evropských fondů po roce 2014

Úvodní slovo: Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu, místopředseda Svaz pro evropské záležitosti

Financování priorit měst a obcí v období 2014+ v kontextu návrhů Svazu: Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu 

Promítnutí zájmů obcí a měst v operačních programech:  Ing. Daniel Braun, M.A., 1. náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

Financování potřeb venkovských oblastí z programu rozvoje venkova: Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru řídícího orgánu programu rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství

Projekt meziobecní spolupráce: Jaromír Jech, ředitel - supervizor Projektu

BLOK III: Energetický management obcí

Úvodní slovo a legislativní úvod do problematiky: Mgr. Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Možnosti financování - Nová zelená úsporám a nový Operační program Životní prostředí: Ing. Jaroslav Hrubeš, pověřený ředitel Státního fondu životního prostředí

Uplatnění metody EPC v praxi a možné způsoby financování: Ing. Vladimír Sochor, Asociace poskytovatelů energetických služeb

Investice do energeticky úsporných opatření - příležitosti a možnosti financování: Ing. Martin Barteš, Česká spořitelna

Nákup elektřiny a plynu na komoditní burze přináší městům a obcím úspory: Ing. Simona Wildová, Českomoravská komoditní burza Kladno 

Příklady společného nákupu energií - elektronická aukce nákupu elektřiny a plynu pro domácnosti: Mgr. Jaroslav Melša, starosta Dobříše

Energetický management města Litoměřice: Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., energetický manažer MěÚ Litoměřice

Kombinace dotace a EPC v praxi - zkušenosti z Prahy 13: Ing. David Vodražka, starosta Prahy 13

Využití a realizace EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta České Třebové

Tyto přednášky si můžete stáhnout ZDE

BLOK IV: Dopady novinek v sociální oblasti na obce

Návrh sociálního bydlení: Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra pro územní a bytovou politiku, Ministerstvo pro místní rozvoj

                                               PhDr. Pavel Čáslava, náměstek ministra pro sociální a bytovou politiku, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 Sociální dávky - jak to bude s výplatami?: Mgr. Kateřina Jirková, ředitelka odboru sociální a rodinné politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Veřejné opatrovnictví: Mgr. Marek Svatoš, vedoucí oddělení civilního práva hmotného, Ministerstvo spravedlnosti

Dopad koncepce bezdomovectví na obce: Mgr. Jan Dobeš, náměstek ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sociální práce na obcích a financování sociálních služeb: Mgr. Petr Hanuš, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

BLOK V: Pohledávky obcí - jak s nimi dál?

Příklad dobré praxe ve vymáhání pohledávek: Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky, Chomutov

Pohledávky pohledem Celní správy: Mgr. Lubomír Kučera, ředitel odboru právního, Generální ředitelství cel

Změna programu vyhrazena