24.11.2016

Projev předsedy SMO ČR Františka Lukla na XIX. CFK

Vážený pane premiére, pane vicepremiére, milé paní ministryně, drahé kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

buďte všichni co nejsrdečněji vítáni na 19. finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR. I toto setkání pravidelně konané každým rokem ukazuje, jak čas rychle letí a je varovným signálem toho, že zase máme na uskutečnění svých cílů o rok méně.

Možná stejnými úvahami se ubírá i naše vláda a mě moc těší dnešní víc než reprezentativní zastoupení exekutivního sboru České republiky. Před cílovou rovinkou se snaží každý zvýšit tempo.  Podívám-li se se však na legislativní smršť posledního období, pak musím přemýšlet, zda-li Úřad vlády nenavštívila šéfka Úřadu pro jadernou bezpečnost Drábová a nezanechala vám tam nějaký atomový článek.

Každá mince má ale své dvě strany. A i když nezpochybnitelně uznávám, že jich v poslední době bylo více, pořád platí mnou vyřknutá základní premisa, na obcích a městech umocněna faktem, že každá taková koruna je víc než dvakrát obrácena, než je vydána.

My jsme se tady dnes nesešli, abychom si vzájemně plácali po zádech, jak nám to vše klape. Představitelé vlády jsou zvyklí, z pravidelných schůzek, které společně máme, že jsme věcní a konstruktivně kritičtí.

Chci jednoznačně vytknout před závorku, že otevřenost v jednání, hledání společného řešení a partnerský přístup je chvályhodným přívlastkem této vlády. A budu-li v krátkosti zmiňovat záležitosti, které nám dělají vrásky na čele, šediny ve vlasech a kyselou grimasu, pak to nemůže negovat dobré vztahy, které mezi námi panují.

Obce, a užívám-li tento pojem, pak tím myslím všechny vísky přes města až po Prahu, jsou základním kamenem našeho státu. Budou-li zvětralé, pórovité a nepevné, pak celý stát bude trpět těmito neduhy, byť na první pohled může zářit leskem pozitivní finanční bilance. Územní samosprávní celky jsou nejlépe hospodařícími subjekty veřejné správy. A v každé dobré firmě se za dobré hospodaření, efektivní výkon a rozumný přístup odměňuje. Dobrého pracanta přece neoberete o prémie, abyste je dali těm, kteří zjevně dělat nechtějí. A bohužel některé počínání ministerstev nám takové připadá. Typickým příkladem je zákon o rozpočtové zodpovědnosti, přijatý ve formě prostého zákona, přinášející nám pouze a jenom další byrokratické úkony bez zjevného vlivu na otázku zlepšení hospodaření.

Sociální bydlení je téma, kde je Svaz velmi aktivní. Zdůrazňuji aktivní, ne destruktivní. Mnohé naše připomínky jsou chápany jako útok na pomoc lidem v bytové nouzi. Opak je ale pravdou. My dnes a denně pomáháme ve svých obcích potřebným spoluobčanům. A krvácí nám srdce, když nejsme schopni uspokojit jejich třeba bytovou potřebu. Jak budeme danou situaci řešit, když nám úřad státu, v tomto případě Úřad práce, vydá dekret na byt pro člověka, který nemá s daným místem žádný vztah a především, z čeho takové povinnosti státem nařízené budeme realizovat? Omlouvám se za tu zkratku.

Je naprosto k nevíře, že ministerstvo kultury, které by mělo držet na uzdě kolektivní správce jako je OSA, Integram a další, jako by jim šlo spíše vstříc. Jak jinak si vysvětlit, že se chová tak rozpočtově neukázněně. Vždyť zvýšení poplatku bude především zásekem do státního rozpočtu, kdy měšce těchto správců budou plněny ze státního rozpočtu prostřednictvím vašich knihoven, vašich univerzit, vašich galerií. O našich nákladech ani nemluvě.

Roky se debatuje o změně rozpočtového určení a roky se ještě debatovat bude. Tato vláda by se mohla zapsat zlatým písmem do kroniky územní samosprávy naší země, pokud by udělala jednu jedinou věc. A protože nejste lidé po věhlasu toužící, ale především praktici a osobnosti s vůlí pomoct, pak slyšte, že tou jednou jedinou věcí, kterou byste pomohli zpevnit základní kameny státu, kterému vládnete, je zvýšení koeficientu u DPH z 21,4 na 23,58 %. Jedno rozhodnutí, které bude mít zpětně i synergický efekt pro státní rozpočet.  Jedno rozhodnutí, které podpoří život v 6 358 obcích naší země, které bude mít pozitivní vliv ne na určitý segment průmyslu, ale bude benefitem pro všechny občany naší České republiky.

Vážený pane premiére, pane vicepremiére, milé paní ministryně, děkujeme, že jste přišli debatovat, vyslechnout si názory starostek a starostů, představitelů veřejné správy, kteří jsou občanům nejblíže. Kteří denně bez stohlavých aparátů řeší problémy od toulavých psů přes EET až po miliardové stavby. Nestěžujeme si, nepláčeme, pracujeme. A od vlády a parlamentu prosíme jediné: buďte nám ku pomoci a tou pomocí může být i to, že nic nového vymýšlet nebudete.

A pokud chcete udělat radost sobě, jako občanovi určitého města, ve kterém bydlíte, žijete a je vám kouzelně, pak k tomu můžete přispět tím jediným rozhodnutím.

Děkujeme vám, a to nejen za to, že jste tu dneska s námi.František Lukl
předseda Svazu měst a obcí ČR