10.11.2010

Ochrana osobních údajů a poskytování informací z hlediska obcí

Záměrem Úřadu je přiblížit účastníkům konference problematiku ochrany osobních údajů z několika pohledů:

  1. Úvodní vystoupení předsedy Úřadu RNDr. Igora Němce se zaměří na oblast obecné politiky úřadu při komunikaci s obcemi v souvislosti s dodržováním jejich povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Dále by mělo navázat vystoupení náměstkyně předsedy JUDr. Alena Kučerové, které se pokusí přiblížit stručně ty nejdůležitější partie zákona 101/2000 Sb. co do povinností obcí jako správců osobních údajů; a zákona č. 106/1999 Sb. v části, která se dotýká podmínek pro zpřístupňování osobních údajů.
  3. Navázat by měla vystoupení inspektorky Úřadu Mgr. et Mgr. Boženy Čajkové a inspektorky Úřadu PhDr. Miroslavy Matoušové, jejichž obsahem by měl být popis některé kauzy z jejich kontrolní praxe, kde se setkaly s porušením povinností obce při zpracovávání osobních údajů.
  4. Na závěr bude následovat diskuse s účastníky semináře.
  5.