25.11.2009

Přednášky z XII. Celostátní finanční konference

Přinášíme Vám jednotlivé přednášky, které zazněly na XII. celostátní finanční konferenci 23. a 24. listopadu 2009 v Praze. Věříme, že vám budou k užitku.

Přinášíme Vám jednotlivé přednášky, které zazněly na XII. celostátní finanční konferenci 23. a 24. listopadu 2009 v Praze. Věříme, že vám budou k užitku.

Pondělí, 23. listopadu 2009
10.00 – 10.30       Zahájení
Úvodní slovo                                                                                                       
MUDr. Pavel Bém, čestný předseda Svazu měst a obcí ČR, primátor hl. m. Prahy
Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského Parlamentu
 
10.30 – 12.00                                                          BLOK I  
Ekonomická krize jako každodenní realita
Moderátor: Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu

Evropská dimenze ekonomické krize
Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského Parlamentu

Makroekonomický rámec hospodaření obcí
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Příprava státního rozpočtu na rok 2010
Ing. Bohdan Hejduk, náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR

Činnost Rozpočtového výboru ve vztahu k obcím a měst
Ing. Vladislav Vilímec, poslanec

Vnímání krize na úrovni krajů
Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje
 
 
13.30 – 15.15                                                           BLOK II
Financování obcí v době poklesu zdrojů
Moderátor: Ing. Ivan Černý, předseda Finanční komise Předsednictva Svazu

Hospodaření obcí při výrazném výpadku sdílených daní
Ing. Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst, Svaz měst a obcí ČR

Jak dál s daní z nemovitostí?
JUDr. Alena Holmes, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa majetkových daní a poplatků

Místní poplatky jako finanční zdroj i nástroj regulace
JUDr. Zdeňka Jirásková, Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Místních, správních a soudních poplatků

Pokles příjmů obecních rozpočtů a způsoby řešení jeho dopadů
Jan Zikl, Ministerstvo financí ČR, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programového financování

Role ČMZRB ve financování obcí
Ing. Ladislav Macka, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky


15.45 – 17.15                                                         BLOK III
Jaké je být plátcem DPH a připravovat se na reformu účetnictví?
Moderátor: Miroslav Pokorný, člen Předsednictva Komory obcí a Finanční komise

Obec jako plátce DPH z pohledu Ministerstva financí
Ing. Blanka Mattauschová, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa nepřímých daní

Nejčastější praktické problémy související s plátcovstvím DPH u obcí
Ing. Michaela Dostálová, Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, metodička DPH

Daňová optimalizace
Olga Holubová, daňová poradkyně

DPH z pohledu menšího města
Eva Česáková, tajemnice města Přeštice

Přechod na účetnictví státu od 1. ledna 2010
Pavel Kliment, Senior Manager KPMG Česká republika, s.r.o.
 
Úterý, 24. listopadu 2009
 
 
9.00 – 10.30                                                          BLOK IV
Evropské projekty jako vítaný zdroj…..nebo danajský dar?
Moderátorka: Mgr. Daniela Pastorková, předsedkyně Komory měst

Operační program Životní prostředí v poločase
Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel, Státní fond životního prostředí

Řízení evropských projektů v době poklesu zdrojů
Ing. Petr Zahradník, ředitel Kanceláře pro Evropskou unii, Česká spořitelna, a.s., člen Národní ekonomické rady vlády

Program rozvoje venkova a uznatelnost DPH
Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství ČR

Koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj
Ing. Daniel Braun, MA, vrchní ředitel Sekce NOK a evropských záležitostí, Ministerstvo pro místní rozvoj


11.00 – 12.30                                                           BLOK V
Finanční a jiné aspekty vybraných činností obcí
Moderátor: Ing. Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst

Budoucnost odpadového hospodářství z pohledu Ministerstva životního prostředí
Ing. David Horatius, Ministerstvo životního prostředí ČR

Situace v odpadech z pohledu Svazu
Bc. Marek Sýkora – člen Komise životního prostředí Předsednictva SMO ČR

Výherní hrací automaty – zdroj příjmů nebo výdajů?
Ing. Jaroslava Stachová, magistrát hl. m. Prahy

Regulace sázkových her – záležitost státu nebo obce?
Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR

Obce a provozovatelé kursových sázek jako partneři
PhDr. Marek Herman, Asociace provozovatelů kursových sázek, výkonný ředitel