13.11.2007

Tisková zpráva z finanční konference

„Na dani z nemovitosti mohou obce získat dalších 20 mld. Kč,“

„Na dani z nemovitosti mohou obce získat dalších 20 mld. Kč,“
oznámil předseda Svazu Oldřich Vlasák více než 350 starostům, kteří se sešli v pondělí 12. listopadu 2007 v Rádiu Svobodná Evropa v Praze na X. celostátní finanční konferenci pořádané Svazem měst a obcí ČR. Tato částka několikanásobně převyšuje tolik diskutované navýšení podílu obcí na sdílených daních. Otázkou však zůstává možnost obcí tento nástroj využít v praxi.
 
Přesto však hlavním tématem konference zůstalo rozpočtové určení daní, na které se i nadále upíná pozornost starostů, a to vzhledem k tomu, že již nyní se pracuje na přípravě zákona zcela nového. „Žádná obec nebo město nesmí doplácet na zvýhodnění jiné obce,“ zdůraznil přitom Oldřich Vlasák. „Ani olympiáda nepřipraví malé obce o jejich finance,“ potvrdil pražský primátor Pavel Bém. „Kdyby tomu tak nemělo být, budu první, kdo se postaví proti pořádání Her v naší republice.“ Podotkl také, že by byla obrovská škoda, kdyby právě rozpočtové určení daní postavilo samosprávy proti sobě.
 
„Vždy je nutné dojít k určitému kompromisu. Bohužel, umění přijmout vůli většiny není v mnoha z nás ještě zakořeněna,“ konstatoval předseda Svazu Vlasák. Krátce se dotkl zlínské iniciativy a její snahy obhajovat zájmy malých obcí na úkor velkých měst. Náměstek ministra financí Eduard Janota zmíněný zlínský návrh na rozpočtové určení daní označil jako velmi originální, ovšem jen velmi těžko převoditelný do praxe. K potěšení všech přítomných na konferenci přislíbil, že ministerstvo financí přistoupí na jeden z dalších požadavků Svazu a bude jednat o zařazení spotřebních a ekologických daní do spektra daní sdílených. 
Ministr vnitra Ivan Langer potvrdil své odhodlání dohlédnout na resortní kolegy, aby jimi navrhované zákony vždy obsahovaly vyčíslení nákladů s nimi spojených.
Předseda Asociace krajů ČR Evžen Tošenovský sice blahopřál starostům k navýšení příjmů v rámci novely RUD o 4,6 mld. Kč, dodal ale, že osobně není touto novelou nijak nadšen. „Z faktického hlediska jsme se v podstatě nikam neposunuli. RUD je třeba řešit globálně v kontextu dalších navazujících zákonů.“
Všichni se ale shodli na jednom. Státní kasa není bezedná a šetřit je potřeba všude. Starostové a starostky jsou připraveni hledat úspory ve vlastních rozpočtech. Nicméně jsou přesvědčeni, že zeštíhlit musí především státní správa.
 
A jaké hlavní požadavky bude tedy Svaz nadále prosazovat? V novém zákoně o rozpočtovém určení daní musí být zohledněn počet žáků základních a mateřských škol na území obce a již zmíněné spotřební i ekologické daně musí být zařazeny do systému daní sdílených. Zejména však musí dojít ke kompenzaci propadů ve financování obcí v roce 2009 a 2010, které způsobí schválená reforma veřejných financí.
 
Kontakt
Lenka Zgrajová
Tel. 603 554 180
Svaz měst a obcí ČR