01.10.2007

X. celostátní finanční konference

12. a 13. listopadu 2007, Praha. Hlavním tématem konference je příprava nové zákonné úpravy financování obcí, která by měla přispět k jejich vyšší finanční nezávislosti.12. a 13. listopadu 2007, Praha. Hlavním tématem konference je příprava nové zákonné úpravy financování obcí, která by měla přispět k jejich vyšší finanční nezávislosti.Konference se koná v budově Rádia Svobodná Evropa v Praze.

Stejně tak jako v minulých letech bude celodenní program prvého dne jednání zakončen večerním rautem.

Účastnický poplatek na konferenci  pro členy Svazu činí 2.499,- Kč včetně DPH, pro nečleny 3.570,- Kč včetně DPH. Přihlásit se je třeba nejpozději do 17. října 2007.  

Podrobný program včetně on-line přihlášky naleznete na webových stránkách Svazu.

Věříme, že Vás téma finanční konference zaujme. 


 

Nabídku ubytování pro účastníky konference naleznete zde: seznam hotelů.