19.11.2007

X. finanční konference

Materiály X. finanční konference

Prezentace všech účastníků konference jsou v Power Pointových dokumentech.

Materiály jsou řazeny dle programu X. finanční konference

Materiály X. finanční konference

Prezentace všech účastníků konference jsou v Power Pointových dokumentech.

Materiály jsou řazeny dle programu X. finanční konference

Prezentace v pondělí 12. listopadu 2007:

 1.  Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského parlamentu
 2.  MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra - prezentace nebyla zpracována
 3.  Ing. Eduard Janota, náměstek ministra financí ČR - prezentace nebyla zpracována
 4.  Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje a předseda Asociace krajů ČR - novela RUD z pohledu Asociace krajů
 5.  Ing. Oldřich Vlasák, předseda SMO ČR, poslanec EP - požadavky SMO ČR k novele zákona o RUD

V diskusi vystoupil Ing. Miroslav Uchytil, starosta Chlumce nad Cidlinou

 6.  Ing. Tomáš Sedláček, hlavní analytik ČSOB - co očekávat od reformy financování obcí
 7.  JUDr. Alena Holmes, ředitelka odb. legislativy majetkových daní a poplatků, MF ČR - daň z nemovitostí po novele
 8.  Ing. Dan Jiránek, primátor, Kladno - současné problémy v zákoně o správních poplatcích - návrhy řešení
 9.  Ing. Ivan Černý, předseda Finanční komise Předsednictva Svazu - místní poplatky

 

Prezentace v úterý 13. listopadu 2007:

Integrované plány měst

  1.  RNDr. Josef Postránecký, ředitel odb. analýz a expertíz - hlavní principy a zásady IPMR, zástupce MMR ČR
  2.  Mgr. Zdeňka Vaňurová, vedoucí odd. řízení a implementace OP Lidské zdroje a zaměstnanost, MPSV ČR
  3.  Ing. Klára Dostálová, ředitelka Centra pro evropské plánování, zástupkyně Asociace krajů ČR v prac. skupině pro IPMR při MMR
  4.  Ing. Petr Pelcl, zástupce SMO ČR v prac. skup. pro IPMR při MMR, projektový manažer útvaru koordinace evropských projektů Magistrátu   města Plzeň
  5.  Ing. Ladislav Macka, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.
  6.  Ing. Filip Kotora, vedoucí marketingu pro korporátní a municipální klienty KB, a.s.
  7.  Ing. Jan Kříž, ředitel odboru fondů EU, MŽP ČR - Integr. plány měst, Operační program životní prostředí
  8.  JUDr. Ing. Břetislav Grégr, ředitel odboru strukturálních fondů, MPO ČR
  9.  Ing. Jiří Kubínek, ředitel odb. financování územních rozpočtů, MF ČR