24.11.2006

Vystoupení na 9. finanční konferenci potvrdili

  • Mgr. Petr Gandalovič, ministr pro místní rozvoj

  • MVDr. Milena Vicenová, ministryně zemědělství

  • PhDr. Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

  • Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje

  • Mgr. Petr Gandalovič, ministr pro místní rozvoj
  • MVDr. Milena Vicenová, ministryně zemědělství
  • PhDr. Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
  • Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje

Svaz připravil letošní ročník tradiční podzimní konference na téma mnohým stále vzdálené. Právě "evropské peníze" však budou pro české obce a města v nadcházejícím programovacím období důležitým zdrojem jejich financování.
ROP, SROP i IOP - ve všech těchto zkratkách jsme pracovali celý dlouhý rok. Na účastníky tak 7. a 8. prosince v Rádiu Svobodná Evropa čekají nejen výsledky mnohých jednání a tedy seznámení s možností čerpání finančních prostředků v oblastech dopravy, životního prostředí, zemědělství či vodohospodářství z úst odborníků. Vyslechnou příklady z praxe českých měst a především budou mít větší prostor k diskusím se všemi přednášejícími.

Pavla Kulhavá
oddělení vnějších vztahů
smocr@smocr.cz


Přihlašování na 9. finanční konferenci zde.
Více informací o konferenci v této sekci.