19.10.2006

Pozvánka na 9. celostátní finanční konferenci

Letošní finanční konference se zaměří na financování měst a obcí v České republice v letech 2007 - 2013.

Letošní finanční konference se zaměří na financování měst a obcí v České republice v letech 2007 - 2013.

9. celostátní finanční konference bude první akcí, kterou Svaz měst a obcí ČR pořádá po letošních komunálních volbách. Bezprostředně po volbách proto, že v současné době se nastavují podmínky pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů, které významně ovlivní rozvoj našich měst a obcí po následující dvě volební období. Konference je určena pro starosty a vedoucí finančních odborů městských úřadů.

Na konferenci se dozvíte, jak  budou moci města a obce evropské prostředky využívat,  na jaké tématické oblasti (vodohospodářství, životní prostředí, vzdělávání, cestovní ruch apod.) a jak se vyhnout problémům v dotačním managementu již při přípravě projektových žádostí. Za předsednický stůl jsou zváni předseda vlády ČR, ministr financí, ministr pro místní rozvoj, zástupci Evropské komise, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, hejtmani a další.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 7. a v pátek 8. prosince 2006 v budově Rádia Svobodná Evropa v Praze.

Stejně tak jako v minulých letech bude celodenní program prvého dne jednání zakončen večerním rautem.

V tomto období soustředíte svoje myšlenky především na nadcházející volby. Přesto prosím věnujte pozornost i této výzvě a uznáte-li, že konference by mohla být pro budoucnost Vašeho města či obce prospěšná, přihlaste zástupce Vašeho města nebo obce bez ohledu na výsledky nadcházejících voleb.

Účastnický poplatek na konferenci  pro členy Svazu činí 2.499,- Kč včetně DPH, pro nečleny 2.975,- Kč včetně DPH. Přihlásit se je třeba nejpozději do 30. listopadu 2006.  

Podrobný program včetně přihlášky bude v nejbližších dnech vyvěšen na webových stránkách Svazu.

Věříme, že Vás téma finanční konference zaujme.