08.12.2006

Obce si už nebudou muset půjčovat peníze!

Průběžné financování pro starosty zaručil ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič na IX. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR. Společně s Předsedou Svazu Oldřichem Vlasákem a hejtmanem Liborem Lukášem se před téměř 400 účastníky shodli: „Musíme společně přizpůsobit fondy potřebám měst, obcí a krajů!“

Průběžné financování pro starosty zaručil ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič na IX. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR. Společně s Předsedou Svazu Oldřichem Vlasákem a hejtmanem Liborem Lukášem se před téměř 400 účastníky shodli: „Musíme společně přizpůsobit fondy potřebám měst, obcí a krajů!“
Financím pro města a obce z evropských fondů v novému programovacímu období 2007 – 2013 byly věnovány oba dny konference. Jedna z největších překážek pro obce - nucené úvěrování v počátečních fázích projektů, které je neúnosně prodražují, bude odbourána! Zástupci měst a obcí na závěr druhého dne vyzvali státní správu k dalším krokům: „Zaručte naplnění našich potřeb, sjednoťte hodnocení a kontrolní mechanismy a hlavně nás zapojte do své práce.“ Ministryně zemědělství Milena Vicenová přislíbila: „Ani my nebudeme obce v žádném případě opomíjet.“
 
 
Závěry konference
 
Ing. Pavla Kulhavá
oddělení vnějších vztahů Svazu měst a obcí ČR
tel.: 234 709 729
www.smocr.cz