26.08.2020

XXIII. celostátní finanční konference - registrace otevřena

Jedna z nejvýznamnějších akcí roku 2020 se bude konat 26. - 27. listopadu. Celostátní finanční konference dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější akce Svazu měst a obcí ČR, o čemž svědčí i každoročně vysoká účast téměř 400 představitelů samospráv. Konference má za cíl seznámit zejména volené zástupce měst a obcí s aktuálními tématy z oblasti financování obcí. V letošním roce se můžete těšit na inovovaný koncept konference.

Hosté:

Na letošní konferenci byl pozván předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministři vlády ČR, z dalších hostů byli osloveni předsedové obou komor Parlamentu České republiky, guvernér České národní banky Jiří Rusnok, generální ředitelka Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman a další významní hosté.

Předběžný program:

Letošní ročník Celostátní finanční konference bude rozdělen do čtyř odborných bloků, které budou reflektovat současnou situaci spjatou s následky pandemie Covid–19 z pohledu českých obcí a měst. V rámci úvodního bloku by měli vystoupit političtí představitelé vlády a další významní hosté, kteří budou také připraveni na dvouhodinovou diskuzi s účastníky konference. První odborný blok se bude věnovat možnostem proinvestování se z krize a novinkám v oblasti dotací. V rámci tohoto bloku by měli vystoupit např. vysocí představitelé Generálního finančního ředitelství, Státního pozemkového úřadu, Státního fondu životního prostředí či zastoupení Evropské komise v ČR. Pozváni do druhého bloku byli kupř. vysocí úředníci Ministerstva financí, Ministerstva vnitra či ekonomové věnující se komunálním financím. V posledním čtvrtečním bloku se přednášející pokusí účastníkům pomoci, jak připravit finance na následující r. 2021, tedy na dobu, kdy se očekává snížení daňových příjmů. V rámci posledního odborného bloku v pátek dopoledne byli pozváni především náměstci z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, kteří přiblíží jakým způsobem jednotlivá ministerstva mohou obcím pomoci a jaké případné dotační tituly a příležitosti pro obce připravují na následující období.

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 (mapa)

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:

Vyplněním registračního formuláře na našich webových stránkách a uhrazením účastnického poplatku. Dokončení registrace bude potvrzeno e-mailem. Registrace bude platná po obdržení platby. Výše účastnického poplatku záleží na členství ve Svazu, velikosti obce a také době přihlášení.

Účastnický poplatek na dvoudenní konání XXIII. celostátní finanční konference za 1 osobu vč. DPH:

Registrační kategorie Včasná registrace do 5. října 2020 Registrace od 6. října 2020
zástupce členské obce do 1 000 obyvatel 1 694,- 1 936,-
zástupce členské obce nad 1 000 obyvatel

2 662,-

2 904,-
zástupce nečlenské obce 3 751,- 3 993,-

Účastnické poplatky převeďte na účet Svazu měst a obcí ČR vedený u Komerční banky, a.s. v Praze, č.účtu 19-9221540247/0100, variabilní symbol = IČ Vaší obce/města.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum vyhotovení daňového dokladu shodné s datem přijetí platby. Daňový doklad bude zaslán poštou do 15 dnů po připsání platby.

UBYTOVÁNÍ

Náklady na ubytování a dopravu si hradí účastník.

Na dobu konání konference je předběžně rezervována nabídka ubytování v Clarion Congress Hotel Prague a v hotelu Pivovar pod heslem „CFK“.

Kontakty a další informace k UBYTOVÁNÍ

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 

------------------------------------------------------------------

Generální partneři: