Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 55
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

09.06.2003 14:26

Tisková zpráva VIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky

Zástupci měst a obcí se 29. a 30. května 2003 sešli k jednání  na VIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky v Hradci Králové.

TISKOVÁ ZPRÁVA

z jednání VIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky

v Hradci Králové ze dne 30. května 2003

 

Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, jejímiž řádnými členy jsou obce ve smyslu zákona o obcích. Základním cílem Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí, sdružených ve Svazu. Svaz je jedinou platformou obcí při konstruktivním vyjednávání s vládou a parlamentem. Spolupracuje na návrzích legislativních opatření formou připomínkování právních norem v oblastech týkajících se místní samosprávy. Pod pojmem "Svaz" je nutné vidět především starosty a primátory, kteří se nad rámec povinností vůči své obci věnují i obecným problémům samosprávy.

Svaz měst a obcí České republiky má 2 457 členů - obcí, tj. 39 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce tak zastupují 7 381 536 obyvatel, což z celkové počtu obyvatelstva České republiky představuje 72,5 %.

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu. Podle platných stanov se koná vždy do šesti měsíců po komunálních volbách. Sněm může zasedat i mimořádně na návrh Rady Svazu či na návrh minimálně 1/5 členské základny k projednání nutných záležitostí.

VIII. Sněmu Svazu jednal 29. – 30. května 2003 s účastí 647 delegátů s počtem hlasů 1368, což představovalo 55,68 % z celkového počtu 2 457 členů SMO ČR. Sněm byl usnášeníschopný.

Prvního dne jednání VIII. Sněmu Svazu se zúčastnili členové vlády ČR Stanislav Gross, Pavel Němec a Marie Součková a zástupci obou komor Parlamentu ČR. Zahraniční partnery Svazu zastupovali:
Jeremy Smith, generální tajemník CEMR
Clemens Potocki, vedoucí finanční sekce Delegace Evropské komise
Ralf Dreyer, 1. Rada Delegace Evropské komise v ČR
Peter Knip, ředitel VNG International, Holandsko
Nagy Árpádné Rábai Ágota, zástupkyně maďarského svazu
Júri Vóigemast, místopředseda estonského svazu
Michal Sýkora, předseda slovenského Zvazu miest a obcí Slovenska
Milan Muška, místopředseda Zvazu miest a obcí Slovenska

Místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross poděkoval starostům za jejich práci a zdůraznil, že bez nich by reforma veřejné správy nebyla provedena. Stanislav Gross doslova řekl, že Svaz měst a obcí České republiky je hlavním partnerem ministerstev. Potvrdil oprávněnost požadavku Svazu týkající se posílení samosprávy včetně finanční samostatnosti obcí.

Předseda Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radko Martínek potvrdil slova ministra vnitra Stanislava Grosse s tím, že když stát chce převádět kompetence a povinnosti na obce, tak je musí převést i s odpovídajícími finančními prostředky. Nedostatečnost výše příspěvku na výkon přenesené působnosti přiznal i první náměstek ministra financí Eduard Janota.

Předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský prohlásil, že ve vztahu obce – kraje se nejedná o nadřazenost krajů, ale o diskusi a spolupráci a tak je to potřeba krajským úředníkům neustále opakovat.

Vedoucí finanční sekce Delegace Evropské komise v České republice Clemens Potocki oznámil, že je pro obce  České republiky připraveno 2,4 miliardy eur. Ovšem, jak zdůraznil, k čerpání financí musí být obce připraveny, úředníci samosprávy musí dostat příležitost vzdělávat se a připravenost se týká i krajů a státu.

Jednání VIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky předcházela krajská setkání obcí a na základě vyhodnocení těchto pracovních setkání byly dopracovány materiály k projednání Sněmu. VIII. Sněm přijal priority činnosti Svazu po VIII. Sněmu, kterými jsou:

   

 • Aktivita na poli dalšího reformování veřejné správy

   

   

 • Posilování finanční samostatnosti a soběstačnosti obcí

   

   

 • Aktivita v procesu evropské integrace a v zahraniční svazové politice

   

   

 • Pokračování v další profesionalizaci Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky

   

 

VIII. Sněm Svazu měst a obcí České republiky přijal a schválil vůči vládě a parlamentu prohlášení k posílení finanční samostatnosti obcí, ve kterém požaduje zejména:

   

 • posílení daňových příjmů obcí s důrazem na zvýšení úlohy daně z nemovitostí a nově koncipovaných obecních daní

   

   

 • posílení vazby mezi obcí a jejími příjmy z daní v rámci systému sdílených daní

   

   

 • vytvoření systému úhrady výkonu přenesené působnosti tak, aby příspěvek na výkon přenesené působnosti pokryl obcím náklady na výkon přenesené působnosti

   

 • vytvoření dlouhodobé koncepce financování územních samosprávných celků
 • vytvoření odborné pracovní skupiny složené z nezávislých odborníků, zástupců vlády a zástupců územních samosprávných celků, která by se vytvořením dlouhodobé koncepce financování územních samosprávných celků zabývala.

VIII. Sněm Svazu měst a obcí České republiky projednal dosavadní přístup vlády ČR ve vztahu stát – obce v krizových situacích na základě zkušeností obcí z povodňové a popovodňové situace v roce 2002 a 2003. Sněm schválil vůči vládě prohlášení, ve kterém vyjádřil vážné znepokojení nad věcným i časovým přístupem k řešení krizových situací ve vztahu stát – obce. Svaz měst a obcí České republiky v prohlášení důrazně žádá vládu ČR, aby respektovala názory obcí vyplývající z praktického života a jednala se Svazem s plnou vážností tak, aby vzájemné dohody byly naplněny konkrétními činy v rámci kompetencí jednotlivých ministerstev. Svaz opakovaně nabízí své zkušenosti a požaduje změny legislativy, koncepcí a programů, aby nebyly přítěží, nýbrž oporou veřejné správy.

Hradec Králové 30. května 2003

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje