Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 221
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 32

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

09.06.2003 14:26

Tisková zpráva VIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky

Zástupci měst a obcí se 29. a 30. května 2003 sešli k jednání  na VIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky v Hradci Králové.

TISKOVÁ ZPRÁVA

z jednání VIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky

v Hradci Králové ze dne 30. května 2003

 

Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, jejímiž řádnými členy jsou obce ve smyslu zákona o obcích. Základním cílem Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí, sdružených ve Svazu. Svaz je jedinou platformou obcí při konstruktivním vyjednávání s vládou a parlamentem. Spolupracuje na návrzích legislativních opatření formou připomínkování právních norem v oblastech týkajících se místní samosprávy. Pod pojmem "Svaz" je nutné vidět především starosty a primátory, kteří se nad rámec povinností vůči své obci věnují i obecným problémům samosprávy.

Svaz měst a obcí České republiky má 2 457 členů - obcí, tj. 39 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce tak zastupují 7 381 536 obyvatel, což z celkové počtu obyvatelstva České republiky představuje 72,5 %.

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu. Podle platných stanov se koná vždy do šesti měsíců po komunálních volbách. Sněm může zasedat i mimořádně na návrh Rady Svazu či na návrh minimálně 1/5 členské základny k projednání nutných záležitostí.

VIII. Sněmu Svazu jednal 29. – 30. května 2003 s účastí 647 delegátů s počtem hlasů 1368, což představovalo 55,68 % z celkového počtu 2 457 členů SMO ČR. Sněm byl usnášeníschopný.

Prvního dne jednání VIII. Sněmu Svazu se zúčastnili členové vlády ČR Stanislav Gross, Pavel Němec a Marie Součková a zástupci obou komor Parlamentu ČR. Zahraniční partnery Svazu zastupovali:
Jeremy Smith, generální tajemník CEMR
Clemens Potocki, vedoucí finanční sekce Delegace Evropské komise
Ralf Dreyer, 1. Rada Delegace Evropské komise v ČR
Peter Knip, ředitel VNG International, Holandsko
Nagy Árpádné Rábai Ágota, zástupkyně maďarského svazu
Júri Vóigemast, místopředseda estonského svazu
Michal Sýkora, předseda slovenského Zvazu miest a obcí Slovenska
Milan Muška, místopředseda Zvazu miest a obcí Slovenska

Místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross poděkoval starostům za jejich práci a zdůraznil, že bez nich by reforma veřejné správy nebyla provedena. Stanislav Gross doslova řekl, že Svaz měst a obcí České republiky je hlavním partnerem ministerstev. Potvrdil oprávněnost požadavku Svazu týkající se posílení samosprávy včetně finanční samostatnosti obcí.

Předseda Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radko Martínek potvrdil slova ministra vnitra Stanislava Grosse s tím, že když stát chce převádět kompetence a povinnosti na obce, tak je musí převést i s odpovídajícími finančními prostředky. Nedostatečnost výše příspěvku na výkon přenesené působnosti přiznal i první náměstek ministra financí Eduard Janota.

Předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský prohlásil, že ve vztahu obce – kraje se nejedná o nadřazenost krajů, ale o diskusi a spolupráci a tak je to potřeba krajským úředníkům neustále opakovat.

Vedoucí finanční sekce Delegace Evropské komise v České republice Clemens Potocki oznámil, že je pro obce  České republiky připraveno 2,4 miliardy eur. Ovšem, jak zdůraznil, k čerpání financí musí být obce připraveny, úředníci samosprávy musí dostat příležitost vzdělávat se a připravenost se týká i krajů a státu.

Jednání VIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky předcházela krajská setkání obcí a na základě vyhodnocení těchto pracovních setkání byly dopracovány materiály k projednání Sněmu. VIII. Sněm přijal priority činnosti Svazu po VIII. Sněmu, kterými jsou:

   

 • Aktivita na poli dalšího reformování veřejné správy

   

   

 • Posilování finanční samostatnosti a soběstačnosti obcí

   

   

 • Aktivita v procesu evropské integrace a v zahraniční svazové politice

   

   

 • Pokračování v další profesionalizaci Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky

   

 

VIII. Sněm Svazu měst a obcí České republiky přijal a schválil vůči vládě a parlamentu prohlášení k posílení finanční samostatnosti obcí, ve kterém požaduje zejména:

   

 • posílení daňových příjmů obcí s důrazem na zvýšení úlohy daně z nemovitostí a nově koncipovaných obecních daní

   

   

 • posílení vazby mezi obcí a jejími příjmy z daní v rámci systému sdílených daní

   

   

 • vytvoření systému úhrady výkonu přenesené působnosti tak, aby příspěvek na výkon přenesené působnosti pokryl obcím náklady na výkon přenesené působnosti

   

 • vytvoření dlouhodobé koncepce financování územních samosprávných celků
 • vytvoření odborné pracovní skupiny složené z nezávislých odborníků, zástupců vlády a zástupců územních samosprávných celků, která by se vytvořením dlouhodobé koncepce financování územních samosprávných celků zabývala.

VIII. Sněm Svazu měst a obcí České republiky projednal dosavadní přístup vlády ČR ve vztahu stát – obce v krizových situacích na základě zkušeností obcí z povodňové a popovodňové situace v roce 2002 a 2003. Sněm schválil vůči vládě prohlášení, ve kterém vyjádřil vážné znepokojení nad věcným i časovým přístupem k řešení krizových situací ve vztahu stát – obce. Svaz měst a obcí České republiky v prohlášení důrazně žádá vládu ČR, aby respektovala názory obcí vyplývající z praktického života a jednala se Svazem s plnou vážností tak, aby vzájemné dohody byly naplněny konkrétními činy v rámci kompetencí jednotlivých ministerstev. Svaz opakovaně nabízí své zkušenosti a požaduje změny legislativy, koncepcí a programů, aby nebyly přítěží, nýbrž oporou veřejné správy.

Hradec Králové 30. května 2003

 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek
18. října 2018 15:00-17:00

Komora obcí

Škrdlovice
 
18. října 2018 16:00-18:00

Komora měst

Škrdlovice
 
18. - 19. října 2018

Rada Svazu

Škrdlovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje