Anketa

 

Využijete zveřejněnou kalkulačku rozpočtové odpovědnosti pro obce?
(více informací o ní naleznete v tomto článku)

 

Už jsme ji zkusili. Už jsme ji zkusili. 31
Určitě si to vyzkoušíme spočítat. Určitě si to vyzkoušíme spočítat. 3
Chtěli jsme, ale je to příliš složité. Chtěli jsme, ale je to příliš složité. 3
Nezajímá nás to. Nezajímá nás to. 6

Zajímavosti ze Svazu

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze
Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly v Hradci Králové předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Akce má také záštitu Svazu.

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 682 obcí, tj. 42,9 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 298 462 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,6 %.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Vesnicí roku 2016 je Kašava
Vesnicí roku 2016 je Kašava

Obec Kašava ze Zlínského kraje zvítězila ve dvaadvacátém ročníku soutěže Vesnice roku. Výsledky celostátního kola byly v sobotu 17. září 2016 vyhlášeny v Luhačovicích. Na druhém místě skončila obec Prysk z Libereckého kraje a třetí místo získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Prestižní klání se i letos těšilo obrovskému zájmu veřejnosti.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

archiv anket

 

 

Přijedete na letošní Krajská setkání?

 

Ano, účastním se pravidelně.
Ano, účastním se pravidelně. 252
Ano, když budu mít čas.
Ano, když budu mít čas. 23
Ne, bohužel nemohu.
Ne, bohužel nemohu. 15
Ne, nezajímá mne to.
Ne, nezajímá mne to. 16
Nevím.
Nevím. 9

Poskytujete na úřadě kopírování za úplatu? Kolik kopií měsíčně?

Ano, ale minimálně.
Ano, ale minimálně. 556
Ano, do 100 kopií.
Ano, do 100 kopií. 67
Ano, do 500 kopií.
Ano, do  500 kopií. 25
Ano, do 1000 kopií.
Ano, do 1000 kopií. 8
Ano, více než 1 000 kopií.
Ano, více než 1 000 kopií. 6
Neposkytujeme, zvažujeme zavedení.
Neposkytujeme, zvažujeme zavedení. 12
Neposkytujeme.
Neposkytujeme. 72

Zatěžují vás úřady a další organizace žádostmi o informace a způsobují vám administrativní zátěž? Které subjekty nejvíc žádají o administrativní spolupráci?

Ne, necítím velkou administrativní zátěž
Ne, necítím velkou administrativní zátěž 213
Ministerstva
Ministerstva 30
Krajské úřady
Krajské úřady 19
Obce s rozšířenou působností
Obce s rozšířenou působností 42
Instituce poskytující dotace
Instituce poskytující dotace 15
Výzkumné instituce
Výzkumné instituce 9
Policie
Policie 5
ČSÚ
ČSÚ 15
Subjekty dotazující se podle zákona č. 106/1999 Sb.
Subjekty dotazující se podle zákona č. 106/1999 Sb. 53
Jiné
Jiné 8

Je pro vaše město/obec problém nárokovost předškolního vzdělávání?

Ano, nemáme na to kapacity
Ano, nemáme na to kapacity 397
Ne, vyřeší to dotace z MŠMT
Ne, vyřeší to dotace z MŠMT 41
Je mi to jedno
Je mi to jedno 33

V případě financování výkonu veřejného opatrovnictví ze státního rozpočtu, jakou variantu preferujete?

Finance by měly být součástí (navýšeného) příspěvku na přenesenou působnost
Finance by měly být součástí (navýšeného) příspěvku na přenesenou působnost 36
Měla by se poskytovat účelová dotace
Měla by se poskytovat účelová dotace 9
Jiné
Jiné 3

Má se zavedení společného vzdělávání (inkluze) odložit?

Ano, není připravené
Ano, není připravené 187
Ne, mluví se o něm dlouho
Ne, mluví se o něm dlouho 13
Nevím
Nevím 0
Je mi to jedno
Je mi to jedno 3

Souhlasíte s tím, že by NKÚ kontroloval obce?

Ne, nejdřív je třeba odstranit duplicitu kontrol
Ne, nejdřív je třeba odstranit duplicitu kontrol 192
Ano, ale nikoliv účelnost
Ano, ale nikoliv účelnost 17
Nevím, nemám na to vyhraněný názor
Nevím, nemám na to vyhraněný názor 5

Co si myslíte o povinném předškolním vzdělávání?

Souhlasím, je to potřeba
Souhlasím, je to potřeba 110
Nesouhlasím, je to věc rodičů
Nesouhlasím, je to věc rodičů 66
Nevím, nemám na to vyhraněný názor
Nevím, nemám na to vyhraněný názor 12

Zkomplikovala život ve vaší obci novela zákona o ZPF?

Ano
Ano 236
Ne
Ne 16
Nesetkali jsme se s tím
Nesetkali jsme se s tím 15

Přibyla vám s novými dotačními pravidly administrativa?

Ano
Ano 189
Ne
Ne 12
Nevím
Nevím 4
Je mi to jedno
Je mi to jedno 8

Kdo by měl pečovat o silniční zeleň v průjezdním úseku obcí? Obce, jako je tomu dnes, anebo vlastník pozemku?

Obce
Obce 43
Vlastník pozemku
Vlastník pozemku 112
Nevím
Nevím 3

Na jak dlouho by měl zákon povolovat automaty do herny či kasina?

méně než 1 rok
méně než 1 rok 130
1 rok
1 rok 26
2 roky
2 roky 8
3 roky
3 roky 7
4 roky
4 roky 2
5 let (přes jedno volební období)
5 let (přes jedno volební období) 293
více než 5 let
více než 5 let 53

 Jaký je váš názor na Právní poradnu Svazu?

Používám často
Používám často 82
Zatím jsem nepoužil
Zatím jsem nepoužil 35
Nevím
Nevím 9

Souhlasíte s tím, aby podle nového zákona o kontrole ve veřejné správě byl zrušen kontrolní přezkum hospodaření obcí ze strany krajů?

Ano
Ano 315
Ne
Ne 856
Nevím
Nevím 11

Měla by města a obce rozhodovat o tom, které herny zůstanou zachovány?

ano, samospráva zná nejlépe situaci v místě
ano, samospráva zná nejlépe situaci v místě 205
ano, hazard se musí omezit
ano, hazard se musí omezit 16
ne, vytvoří se prostor pro korupci
ne, vytvoří se prostor pro korupci 55
ne, nejsou jasná pravidla, jak postupovat
ne, nejsou jasná pravidla, jak postupovat 22
nevím
nevím 5

Souhlasíte s přesunem kompetencí obcí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční správní úřad), pouze na obce ORP?

ano
ano 171
ne
ne 136
nevím
nevím 9

Měla by být recidiva u vybraných přestupků (např. proti majetku) trestným činem?

Ano
Ano 258
Ne
Ne 17
Nevím
Nevím 4
Je mi to jedno
Je mi to jedno 6

Souhlasíte s rušením speciálních škol?

Ano
Ano 61
Ne
Ne 207
Nevím
Nevím 8
Je mi to jedno
Je mi to jedno 3

Podporujete zákaz výkupu kovů od fyzických osob?

Ano
Ano 373
Ne
Ne 103
Nevím
Nevím 18

Podle připravovaného zákona o veřejném opatrovnictví by měly veřejné opatrovnictví vykonávat a dostávat na něj účelovou dotaci pouze obce s rozšířenou působností (ORP). Nepočítá se ale s úhradou cestovních nákladů na dojíždění za opatrovanci po obvodu ORP. Za těchto podmínek: 

Souhlasíte s přenosem agendy pouze na obce III. typu (ORP)?
Souhlasíte s přenosem agendy pouze na obce III. typu (ORP)? 132
Jste pro zachování veřejného opatrovnictví na všech obcích, pokud mzdové náklady na zabezpečení výkonu veřejného opatrovnictví bude platit stát?
Jste pro zachování veřejného opatrovnictví na všech obcích, pokud mzdové náklady na zabezpečení výkonu veřejného opatrovnictví bude platit stát? 157

Jaký je Váš názor na postavení obcí jako veřejných opatrovníků pro občany s omezenou nebo zbavenou způsobilostí k právním úkonům?

Stávající systém je VYHOVUJÍCÍ. Je důležité zachovat opatrovnictví na úrovni všech obcí, aby bylo možné dostatečně zajistit běžnou pomoc opatrované osobě
Stávající systém je VYHOVUJÍCÍ. Je důležité zachovat opatrovnictví na úrovni všech obcí, aby bylo možné dostatečně zajistit běžnou pomoc opatrované osobě 193
Stávající systém je NÁROČNÝ, zejména pro malé obce. Nemají k zajištění agendy dostatek pracovníků. Funkci veřejných opatrovníků by tak měly zastávat pouze obce s rozšířenou působností, které mají lepší personální zajištění.
Stávající systém je NÁROČNÝ, zejména pro malé obce. Nemají k zajištění agendy dostatek pracovníků. Funkci veřejných opatrovníků by tak měly zastávat pouze obce s rozšířenou působností, které mají lepší personální zajištění. 332
NEVÍM, naše obec není veřejným opatrovníkem.
NEVÍM, naše obec není veřejným opatrovníkem. 34

Souhlasíte s návrhem Ministerstva financí ČR, aby se z odměn neuvolněných členů zastupitelstva odvádělo sociální pojištění?

 

 

ANO, je potřeba odstraňovat výjimky.
ANO, je potřeba odstraňovat výjimky. 114
NE, bude znamenat další výdaje pro obecní rozpočty.
NE, bude znamenat další výdaje pro obecní rozpočty. 334
NEVÍM, nepovažuji tuto problematiku za důležitou.
NEVÍM, nepovažuji tuto problematiku za důležitou. 24

Domníváte se, že snížení prostředků na Program rozvoje venkova a snaha Ministerstva zemědělství nepokrýt základní potřeby venkovských obcí a zaměřit se zejména na podporu zemědělských subjektů, bude mít významný dopad na budoucí rozvoj vaší obce?

Ano, jednoznačně.
Ano, jednoznačně. 430
Ano, ale budeme se snažit využít jiné možnosti podpory.
Ano, ale budeme se snažit využít jiné možnosti podpory. 31
Ne, program nevyužíváme.
Ne, program nevyužíváme. 25
Ne, poskytovaná podpora byla i tak nedostatečná.
Ne, poskytovaná podpora byla i tak nedostatečná. 35
Nevíme, ještě jsme s návrhem neseznámili.
Nevíme, ještě jsme s návrhem neseznámili. 28

Dochází při současné úpravě problematiky trvalého pobytu k zneužívání institutu ohlašování?

ANO, dochází.
ANO, dochází. 59
ANO, dochází. Bylo by účelné zavést jiný způsob informování o skutečném pobytu.
ANO, dochází. Bylo by účelné zavést jiný způsob informování o skutečném pobytu. 223
NE, nedochází.
NE, nedochází. 9
NEVÍM, nesetkali jsme se s tím.
NEVÍM, nesetkali jsme se s tím. 14

Znamená novela zákona o místních poplatcích pro Vaši obec přínos? Budete stanovovat vyšší poplatek za odpady?

Ano, budeme. Příjmy z místního poplatku nám již zcela pokryjí náklady.
Ano, budeme. Příjmy z místního poplatku nám již zcela pokryjí náklady. 174
Ano, budeme. Ale příjmy z místního poplatku ani tak nepokryjí náklady.
Ano, budeme. Ale příjmy z místního poplatku ani tak nepokryjí náklady. 211
Ne, nebudeme. Nyní je jeho výše odpovídající.
Ne, nebudeme. Nyní je jeho výše odpovídající. 90
Ne, nebudeme. Naše obec odpad dostatečně třídí, čímž klesá objem netříděného odpadu a tedy i celkové náklady.
Ne, nebudeme. Naše obec odpad dostatečně třídí, čímž klesá objem netříděného odpadu a tedy i celkové náklady. 82
Nevíme, prozatím jsme se nerozhodli.
Nevíme, prozatím jsme se nerozhodli. 39

Uvažuje Vaše obec o zřízení účtu pro prostředky ze sdílených daní u České národní banky?

ANO, ČNB je bezpečnější než komerční banky.
ANO, ČNB je bezpečnější než komerční banky. 28
ANO, pokud ČNB poskytne výhodnější služby než komerční banky.
ANO, pokud ČNB poskytne výhodnější služby než komerční banky. 30
NE, obec je spokojena se službami své komerční banky.
NE, obec je spokojena se službami své komerční banky. 190
NE, využíváme úvěrové produkty, které ČNB poskytovat nesmí.
NE, využíváme úvěrové produkty, které ČNB poskytovat nesmí. 3
NEVÍM, o této možnosti jsme dosud neuvažovali.
NEVÍM, o této možnosti jsme dosud neuvažovali. 14

Potřebuje Vaše obec metodickou pomoc při výkonu veřejného opatrovnictví? 

Ano
Ano 153
Ne
Ne 21
V naší obci nemáme s veřejným opatrovnictvím problém
V naší obci nemáme s veřejným opatrovnictvím problém 43

Jaký počet žáků ve třídě považujete za optimální při zachování kvality vzdělávání?

méně než 15
méně než 15 114
15 až 18
15 až 18 434
18 až 22
18 až 22 265
22 až 26
22 až 26 60
více než 26
více než 26 13

Jste připraveni na zahájení odpisování obecního majetku od roku 2012? 

ano, účetní standard je plně využitelný
ano, účetní standard je plně využitelný 163
ano, ale pravidla nejsou zcela jasná
ano, ale pravidla nejsou zcela jasná 108
víme o povinnosti, zatím jsme s přípravou nezačali
víme o povinnosti, zatím jsme s přípravou nezačali 133
ne, nevíme jak postupovat
ne, nevíme jak postupovat 64
co je to odpisování?
co je to odpisování? 138

Podporujete zavedení přímé volby starostů?

Ano, ve všech obcích
Ano, ve všech obcích 328
Ano, pouze v obcích, které nemají radu
Ano, pouze v obcích, které nemají radu 38
Ne
Ne 247
Toto téma nepovažuji za důležité
Toto téma nepovažuji za důležité 30

Jakou formu regulace hazardu považujete za nejvhodnější?

Obec by měla mít možnost úplně zakázat hazard na svém území
Obec by měla mít možnost úplně zakázat hazard na svém území 1051
Obec by měla mít pouze možnost stanovit místa, kde hazard není možno provozovat
Obec by měla mít pouze možnost stanovit místa, kde hazard není možno provozovat 123
Obec by měla mít možnost výběru konkrétního provozovatele
Obec by měla mít možnost výběru konkrétního provozovatele 85
Regulace by měla probíhat výhradně prostřednictvím stanovování poplatků bez maximální hranice
Regulace by měla probíhat výhradně prostřednictvím stanovování poplatků bez maximální hranice 61
Obec by neměla do regulace hazardu zasahovat
Obec by neměla do regulace hazardu zasahovat 87
 

Naše akce

 Nejvýznamnější akce Svazu

18. - 19. květen 2017, Plzeň.

Přihlášky
a
další informace.

 Naše videopozvánka:

 

Naši partneři

 

 

 

 

Kalendář

4. května 2017 10:00-13:00

Jednání Sociálně - zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
11. května 2017 10:00-13:00

Jednání Komise pro informatiku

Praha, Kancelář Svazu
 
18. - 19. května 2017

XV. sněm Svazu

Plzeň, Congress Centre Parkhotel Pilsen
23. května 2017 09:45-14:00

Seminář pro žadatele o grant z programu Evropa pro občany

Eurocentrum Praha
25. - 26. května 2017

Jednání Bezpečnostní komise ve dnech 25. a 26. května 2017 v Otrokovicích

Otrokovice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje