Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

archiv anket

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně.
Ano, jednoznačně. 463
Ne.
Ne. 16
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut.
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 9
Ne, jedná se o porušování lidských práv.
Ne, jedná se o porušování lidských práv. 8
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme.
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 21

 

 

Přijedete na letošní Krajská setkání?

 

Ano, účastním se pravidelně.
Ano, účastním se pravidelně. 252
Ano, když budu mít čas.
Ano, když budu mít čas. 23
Ne, bohužel nemohu.
Ne, bohužel nemohu. 15
Ne, nezajímá mne to.
Ne, nezajímá mne to. 16
Nevím.
Nevím. 9

Poskytujete na úřadě kopírování za úplatu? Kolik kopií měsíčně?

Ano, ale minimálně.
Ano, ale minimálně. 556
Ano, do 100 kopií.
Ano, do 100 kopií. 67
Ano, do 500 kopií.
Ano, do  500 kopií. 25
Ano, do 1000 kopií.
Ano, do 1000 kopií. 8
Ano, více než 1 000 kopií.
Ano, více než 1 000 kopií. 6
Neposkytujeme, zvažujeme zavedení.
Neposkytujeme, zvažujeme zavedení. 12
Neposkytujeme.
Neposkytujeme. 72

Zatěžují vás úřady a další organizace žádostmi o informace a způsobují vám administrativní zátěž? Které subjekty nejvíc žádají o administrativní spolupráci?

Ne, necítím velkou administrativní zátěž
Ne, necítím velkou administrativní zátěž 213
Ministerstva
Ministerstva 30
Krajské úřady
Krajské úřady 19
Obce s rozšířenou působností
Obce s rozšířenou působností 42
Instituce poskytující dotace
Instituce poskytující dotace 15
Výzkumné instituce
Výzkumné instituce 9
Policie
Policie 5
ČSÚ
ČSÚ 15
Subjekty dotazující se podle zákona č. 106/1999 Sb.
Subjekty dotazující se podle zákona č. 106/1999 Sb. 53
Jiné
Jiné 8

Je pro vaše město/obec problém nárokovost předškolního vzdělávání?

Ano, nemáme na to kapacity
Ano, nemáme na to kapacity 397
Ne, vyřeší to dotace z MŠMT
Ne, vyřeší to dotace z MŠMT 41
Je mi to jedno
Je mi to jedno 33

V případě financování výkonu veřejného opatrovnictví ze státního rozpočtu, jakou variantu preferujete?

Finance by měly být součástí (navýšeného) příspěvku na přenesenou působnost
Finance by měly být součástí (navýšeného) příspěvku na přenesenou působnost 36
Měla by se poskytovat účelová dotace
Měla by se poskytovat účelová dotace 9
Jiné
Jiné 3

Má se zavedení společného vzdělávání (inkluze) odložit?

Ano, není připravené
Ano, není připravené 187
Ne, mluví se o něm dlouho
Ne, mluví se o něm dlouho 13
Nevím
Nevím 0
Je mi to jedno
Je mi to jedno 3

Souhlasíte s tím, že by NKÚ kontroloval obce?

Ne, nejdřív je třeba odstranit duplicitu kontrol
Ne, nejdřív je třeba odstranit duplicitu kontrol 192
Ano, ale nikoliv účelnost
Ano, ale nikoliv účelnost 17
Nevím, nemám na to vyhraněný názor
Nevím, nemám na to vyhraněný názor 5

Co si myslíte o povinném předškolním vzdělávání?

Souhlasím, je to potřeba
Souhlasím, je to potřeba 110
Nesouhlasím, je to věc rodičů
Nesouhlasím, je to věc rodičů 66
Nevím, nemám na to vyhraněný názor
Nevím, nemám na to vyhraněný názor 12

Zkomplikovala život ve vaší obci novela zákona o ZPF?

Ano
Ano 236
Ne
Ne 16
Nesetkali jsme se s tím
Nesetkali jsme se s tím 15

Přibyla vám s novými dotačními pravidly administrativa?

Ano
Ano 189
Ne
Ne 12
Nevím
Nevím 4
Je mi to jedno
Je mi to jedno 8

Kdo by měl pečovat o silniční zeleň v průjezdním úseku obcí? Obce, jako je tomu dnes, anebo vlastník pozemku?

Obce
Obce 43
Vlastník pozemku
Vlastník pozemku 112
Nevím
Nevím 3

Na jak dlouho by měl zákon povolovat automaty do herny či kasina?

méně než 1 rok
méně než 1 rok 130
1 rok
1 rok 26
2 roky
2 roky 8
3 roky
3 roky 7
4 roky
4 roky 2
5 let (přes jedno volební období)
5 let (přes jedno volební období) 293
více než 5 let
více než 5 let 53

 Jaký je váš názor na Právní poradnu Svazu?

Používám často
Používám často 82
Zatím jsem nepoužil
Zatím jsem nepoužil 35
Nevím
Nevím 9

Souhlasíte s tím, aby podle nového zákona o kontrole ve veřejné správě byl zrušen kontrolní přezkum hospodaření obcí ze strany krajů?

Ano
Ano 315
Ne
Ne 856
Nevím
Nevím 11

Měla by města a obce rozhodovat o tom, které herny zůstanou zachovány?

ano, samospráva zná nejlépe situaci v místě
ano, samospráva zná nejlépe situaci v místě 205
ano, hazard se musí omezit
ano, hazard se musí omezit 16
ne, vytvoří se prostor pro korupci
ne, vytvoří se prostor pro korupci 55
ne, nejsou jasná pravidla, jak postupovat
ne, nejsou jasná pravidla, jak postupovat 22
nevím
nevím 5

Souhlasíte s přesunem kompetencí obcí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční správní úřad), pouze na obce ORP?

ano
ano 171
ne
ne 136
nevím
nevím 9

Měla by být recidiva u vybraných přestupků (např. proti majetku) trestným činem?

Ano
Ano 258
Ne
Ne 17
Nevím
Nevím 4
Je mi to jedno
Je mi to jedno 6

Souhlasíte s rušením speciálních škol?

Ano
Ano 61
Ne
Ne 207
Nevím
Nevím 8
Je mi to jedno
Je mi to jedno 3

Podporujete zákaz výkupu kovů od fyzických osob?

Ano
Ano 373
Ne
Ne 103
Nevím
Nevím 18

Podle připravovaného zákona o veřejném opatrovnictví by měly veřejné opatrovnictví vykonávat a dostávat na něj účelovou dotaci pouze obce s rozšířenou působností (ORP). Nepočítá se ale s úhradou cestovních nákladů na dojíždění za opatrovanci po obvodu ORP. Za těchto podmínek: 

Souhlasíte s přenosem agendy pouze na obce III. typu (ORP)?
Souhlasíte s přenosem agendy pouze na obce III. typu (ORP)? 132
Jste pro zachování veřejného opatrovnictví na všech obcích, pokud mzdové náklady na zabezpečení výkonu veřejného opatrovnictví bude platit stát?
Jste pro zachování veřejného opatrovnictví na všech obcích, pokud mzdové náklady na zabezpečení výkonu veřejného opatrovnictví bude platit stát? 157

Jaký je Váš názor na postavení obcí jako veřejných opatrovníků pro občany s omezenou nebo zbavenou způsobilostí k právním úkonům?

Stávající systém je VYHOVUJÍCÍ. Je důležité zachovat opatrovnictví na úrovni všech obcí, aby bylo možné dostatečně zajistit běžnou pomoc opatrované osobě
Stávající systém je VYHOVUJÍCÍ. Je důležité zachovat opatrovnictví na úrovni všech obcí, aby bylo možné dostatečně zajistit běžnou pomoc opatrované osobě 193
Stávající systém je NÁROČNÝ, zejména pro malé obce. Nemají k zajištění agendy dostatek pracovníků. Funkci veřejných opatrovníků by tak měly zastávat pouze obce s rozšířenou působností, které mají lepší personální zajištění.
Stávající systém je NÁROČNÝ, zejména pro malé obce. Nemají k zajištění agendy dostatek pracovníků. Funkci veřejných opatrovníků by tak měly zastávat pouze obce s rozšířenou působností, které mají lepší personální zajištění. 332
NEVÍM, naše obec není veřejným opatrovníkem.
NEVÍM, naše obec není veřejným opatrovníkem. 34

Souhlasíte s návrhem Ministerstva financí ČR, aby se z odměn neuvolněných členů zastupitelstva odvádělo sociální pojištění?

 

 

ANO, je potřeba odstraňovat výjimky.
ANO, je potřeba odstraňovat výjimky. 114
NE, bude znamenat další výdaje pro obecní rozpočty.
NE, bude znamenat další výdaje pro obecní rozpočty. 334
NEVÍM, nepovažuji tuto problematiku za důležitou.
NEVÍM, nepovažuji tuto problematiku za důležitou. 24

Domníváte se, že snížení prostředků na Program rozvoje venkova a snaha Ministerstva zemědělství nepokrýt základní potřeby venkovských obcí a zaměřit se zejména na podporu zemědělských subjektů, bude mít významný dopad na budoucí rozvoj vaší obce?

Ano, jednoznačně.
Ano, jednoznačně. 430
Ano, ale budeme se snažit využít jiné možnosti podpory.
Ano, ale budeme se snažit využít jiné možnosti podpory. 31
Ne, program nevyužíváme.
Ne, program nevyužíváme. 25
Ne, poskytovaná podpora byla i tak nedostatečná.
Ne, poskytovaná podpora byla i tak nedostatečná. 35
Nevíme, ještě jsme s návrhem neseznámili.
Nevíme, ještě jsme s návrhem neseznámili. 28

Dochází při současné úpravě problematiky trvalého pobytu k zneužívání institutu ohlašování?

ANO, dochází.
ANO, dochází. 59
ANO, dochází. Bylo by účelné zavést jiný způsob informování o skutečném pobytu.
ANO, dochází. Bylo by účelné zavést jiný způsob informování o skutečném pobytu. 223
NE, nedochází.
NE, nedochází. 9
NEVÍM, nesetkali jsme se s tím.
NEVÍM, nesetkali jsme se s tím. 14

Znamená novela zákona o místních poplatcích pro Vaši obec přínos? Budete stanovovat vyšší poplatek za odpady?

Ano, budeme. Příjmy z místního poplatku nám již zcela pokryjí náklady.
Ano, budeme. Příjmy z místního poplatku nám již zcela pokryjí náklady. 174
Ano, budeme. Ale příjmy z místního poplatku ani tak nepokryjí náklady.
Ano, budeme. Ale příjmy z místního poplatku ani tak nepokryjí náklady. 211
Ne, nebudeme. Nyní je jeho výše odpovídající.
Ne, nebudeme. Nyní je jeho výše odpovídající. 90
Ne, nebudeme. Naše obec odpad dostatečně třídí, čímž klesá objem netříděného odpadu a tedy i celkové náklady.
Ne, nebudeme. Naše obec odpad dostatečně třídí, čímž klesá objem netříděného odpadu a tedy i celkové náklady. 82
Nevíme, prozatím jsme se nerozhodli.
Nevíme, prozatím jsme se nerozhodli. 39

Uvažuje Vaše obec o zřízení účtu pro prostředky ze sdílených daní u České národní banky?

ANO, ČNB je bezpečnější než komerční banky.
ANO, ČNB je bezpečnější než komerční banky. 28
ANO, pokud ČNB poskytne výhodnější služby než komerční banky.
ANO, pokud ČNB poskytne výhodnější služby než komerční banky. 30
NE, obec je spokojena se službami své komerční banky.
NE, obec je spokojena se službami své komerční banky. 190
NE, využíváme úvěrové produkty, které ČNB poskytovat nesmí.
NE, využíváme úvěrové produkty, které ČNB poskytovat nesmí. 3
NEVÍM, o této možnosti jsme dosud neuvažovali.
NEVÍM, o této možnosti jsme dosud neuvažovali. 14

Potřebuje Vaše obec metodickou pomoc při výkonu veřejného opatrovnictví? 

Ano
Ano 153
Ne
Ne 21
V naší obci nemáme s veřejným opatrovnictvím problém
V naší obci nemáme s veřejným opatrovnictvím problém 43

Jaký počet žáků ve třídě považujete za optimální při zachování kvality vzdělávání?

méně než 15
méně než 15 114
15 až 18
15 až 18 434
18 až 22
18 až 22 265
22 až 26
22 až 26 60
více než 26
více než 26 13

Jste připraveni na zahájení odpisování obecního majetku od roku 2012? 

ano, účetní standard je plně využitelný
ano, účetní standard je plně využitelný 163
ano, ale pravidla nejsou zcela jasná
ano, ale pravidla nejsou zcela jasná 108
víme o povinnosti, zatím jsme s přípravou nezačali
víme o povinnosti, zatím jsme s přípravou nezačali 133
ne, nevíme jak postupovat
ne, nevíme jak postupovat 64
co je to odpisování?
co je to odpisování? 138

Podporujete zavedení přímé volby starostů?

Ano, ve všech obcích
Ano, ve všech obcích 328
Ano, pouze v obcích, které nemají radu
Ano, pouze v obcích, které nemají radu 38
Ne
Ne 247
Toto téma nepovažuji za důležité
Toto téma nepovažuji za důležité 30

Jakou formu regulace hazardu považujete za nejvhodnější?

Obec by měla mít možnost úplně zakázat hazard na svém území
Obec by měla mít možnost úplně zakázat hazard na svém území 1051
Obec by měla mít pouze možnost stanovit místa, kde hazard není možno provozovat
Obec by měla mít pouze možnost stanovit místa, kde hazard není možno provozovat 123
Obec by měla mít možnost výběru konkrétního provozovatele
Obec by měla mít možnost výběru konkrétního provozovatele 85
Regulace by měla probíhat výhradně prostřednictvím stanovování poplatků bez maximální hranice
Regulace by měla probíhat výhradně prostřednictvím stanovování poplatků bez maximální hranice 61
Obec by neměla do regulace hazardu zasahovat
Obec by neměla do regulace hazardu zasahovat 87
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje