Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bydlení

12.07.2005 15:32

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva

K Evropskému soudu pro lidská práva byla podána stížnost na přetrvávající regulaci nájemného, ke které se mohou připojit i obce.

V současné době vláda projednává nový zákon o nájemném, podle něhož by se mělo v příštích 6 letech postupovat při narovnávání nájmů v bytech s regulovaným nájemným. Svaz měst a obcí České republiky již od počátku poukazuje na to, že navrhované tempo deregulace je příliš pomalé a meziroční nárůst nájmů neuspokojivý. Stanovisko Svazu bylo předneseno i Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci připomínkového řízení k zákonu. Podobný názor zastávají i jiné subjekty, kterým však již došla trpělivost, a podali na Českou republiku stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Bytová komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky neformálně projednávala variantu, kdy by Svaz vypracoval vlastní stížnost na stávající regulaci nájmů, ale prozatím nedospěla k jednoznačnému názoru. Svaz jako dobrovolná organizace totiž nemůže své členy zavázat k účasti na stížnosti a rozhodně ji nemůže podat jejich jménem. Věřím však, že téma regulace nájemného je pro obce natolik zajímavé, že má smysl poskytnout Vám informace o stížnosti, ke které se obce stále mohou připojit, ačkoliv již k Evropskému soudu byla podána. Stížnost vypracovalo Občanské sdružení majitelů domů (dále jen OSMD) a její text je dostupný na internetových stránkách tohoto sdružení (www.osmd.cz).

Žaloba je inspirována úspěchem polské stěžovatelky z února tohoto roku vůči podobnému systému regulace nájmů v Polsku. Stěžovatelem však není jen OSMD, stížnost rozeznává tři okruhy subjektů. Ve skupině A jsou fyzické a právnické osoby vlastnící na území České republiky nemovitý majetek, a to včetně prozatím jediné obce -  Bystřany. Ve skupině B je zatím cca 1600 členů Občanského sdružení majitelů domů a skupinu C tvoří zatím 16 senátorů, z čehož je zřejmé, že i někteří politici berou tuto situaci vážně. Pro obce zajímavou skutečností je i to, že okruh stěžovatelů ještě není uzavřený. Kdokoliv, tedy i obec, se může k žalobě přidat a to až do 20. září po splnění dvou základních podmínek. První podmínkou je vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytů s tzv. zamrzlým regulovaným nájemným v jakémkoli období po 1. lednu 2002. Druhou je potom stát se členem Občanského sdružení majitelů domů, což je jednoduchý úkon spočívající ve vyplnění přihlášky (nalézající se i s dalšími podrobnostmi na úvodní straně webu www.osmd.cz) a zaplacení členského poplatku ve výši 500 Kč.

Stížnost byla k Evropskému soudu pro lidská práva podána 16. června 2005 s žádostí o přednostní projednání. Předpokládám, že by mohla být projednána v poměrně krátké lhůtě vzhledem k tomu, že je podobná již zmíněné polské stížnosti a soud by mohl při rozhodování postupovat analogicky. Žalobci se domáhají toho aby Evropský soud pro liská práva vyslovil selhání české legislativy a exekutivy, které vedlo k porušení Evropské úmluvy o lidských právech, konkrétně článku 13 (právo na účinné opravné prostředky) a článku 14 (zákaz diskriminace). Kromě toho by měl Evropský soud uložit České republice povinnost do 3 měsíců přijmout opatření, které by kompenzovalo dopady regulovaného nájemného vůči všem majitelům domů (tedy i vůči obcím), ve kterých se nachází byty s regulovaným nájemným. Stěžovatelé také požadují po České republice zaplatit vzhledem k utrpěným škodám víceméně symbolickou pokutu 10 000 Euro každému ze stěžovatelů.

Legislativní proces přijetí zákona o nájemném bude trvat minimálně rok, dalších 6 let poté přechodné období, kdy bude výše nájmů nadále regulována. Úspěšná stížnost u Evropského soudu pro lidská práva by mohla záležitost výrazně urychlit. Je na zvážení každé obce, zda se ke stížnosti přidá.

 
 

Naše akce

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita semináře je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje