Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 28
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Bydlení

12.07.2005 15:32

Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva

K Evropskému soudu pro lidská práva byla podána stížnost na přetrvávající regulaci nájemného, ke které se mohou připojit i obce.

V současné době vláda projednává nový zákon o nájemném, podle něhož by se mělo v příštích 6 letech postupovat při narovnávání nájmů v bytech s regulovaným nájemným. Svaz měst a obcí České republiky již od počátku poukazuje na to, že navrhované tempo deregulace je příliš pomalé a meziroční nárůst nájmů neuspokojivý. Stanovisko Svazu bylo předneseno i Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci připomínkového řízení k zákonu. Podobný názor zastávají i jiné subjekty, kterým však již došla trpělivost, a podali na Českou republiku stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Bytová komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky neformálně projednávala variantu, kdy by Svaz vypracoval vlastní stížnost na stávající regulaci nájmů, ale prozatím nedospěla k jednoznačnému názoru. Svaz jako dobrovolná organizace totiž nemůže své členy zavázat k účasti na stížnosti a rozhodně ji nemůže podat jejich jménem. Věřím však, že téma regulace nájemného je pro obce natolik zajímavé, že má smysl poskytnout Vám informace o stížnosti, ke které se obce stále mohou připojit, ačkoliv již k Evropskému soudu byla podána. Stížnost vypracovalo Občanské sdružení majitelů domů (dále jen OSMD) a její text je dostupný na internetových stránkách tohoto sdružení (www.osmd.cz).

Žaloba je inspirována úspěchem polské stěžovatelky z února tohoto roku vůči podobnému systému regulace nájmů v Polsku. Stěžovatelem však není jen OSMD, stížnost rozeznává tři okruhy subjektů. Ve skupině A jsou fyzické a právnické osoby vlastnící na území České republiky nemovitý majetek, a to včetně prozatím jediné obce -  Bystřany. Ve skupině B je zatím cca 1600 členů Občanského sdružení majitelů domů a skupinu C tvoří zatím 16 senátorů, z čehož je zřejmé, že i někteří politici berou tuto situaci vážně. Pro obce zajímavou skutečností je i to, že okruh stěžovatelů ještě není uzavřený. Kdokoliv, tedy i obec, se může k žalobě přidat a to až do 20. září po splnění dvou základních podmínek. První podmínkou je vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytů s tzv. zamrzlým regulovaným nájemným v jakémkoli období po 1. lednu 2002. Druhou je potom stát se členem Občanského sdružení majitelů domů, což je jednoduchý úkon spočívající ve vyplnění přihlášky (nalézající se i s dalšími podrobnostmi na úvodní straně webu www.osmd.cz) a zaplacení členského poplatku ve výši 500 Kč.

Stížnost byla k Evropskému soudu pro lidská práva podána 16. června 2005 s žádostí o přednostní projednání. Předpokládám, že by mohla být projednána v poměrně krátké lhůtě vzhledem k tomu, že je podobná již zmíněné polské stížnosti a soud by mohl při rozhodování postupovat analogicky. Žalobci se domáhají toho aby Evropský soud pro liská práva vyslovil selhání české legislativy a exekutivy, které vedlo k porušení Evropské úmluvy o lidských právech, konkrétně článku 13 (právo na účinné opravné prostředky) a článku 14 (zákaz diskriminace). Kromě toho by měl Evropský soud uložit České republice povinnost do 3 měsíců přijmout opatření, které by kompenzovalo dopady regulovaného nájemného vůči všem majitelům domů (tedy i vůči obcím), ve kterých se nachází byty s regulovaným nájemným. Stěžovatelé také požadují po České republice zaplatit vzhledem k utrpěným škodám víceméně symbolickou pokutu 10 000 Euro každému ze stěžovatelů.

Legislativní proces přijetí zákona o nájemném bude trvat minimálně rok, dalších 6 let poté přechodné období, kdy bude výše nájmů nadále regulována. Úspěšná stížnost u Evropského soudu pro lidská práva by mohla záležitost výrazně urychlit. Je na zvážení každé obce, zda se ke stížnosti přidá.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje