Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 118
ne ne 32

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Energetika

27.10.2009 13:58

Pakt starostů a primátorů: Jeden ze způsobů, jak realizovat vaše projekty ke snížení spotřeby energií ve vašem městě

Iniciativa Evropské komise a představitelů měst EU ´Pakt starostů a primátorů EU´ (EU Mayors Covenant) vám může pomoci získat prostředky na projekty z oblasti snižování spotřeby energií ve městě. Zároveň získáte příležitost učit se v tomto oboru novým věcem. Chcete-li vědět, co Pakt je, co jím získáte a jak se připojit, čtěte dále.

Klimatické změny výrazně ovlivňují životy nás všech. Vezměme si například nedávné rychlé změny teplot, kvůli kterým byli mnozí naši spoluobčané odříznuti od zdrojů energie, tepla a teplé vody. Je nepochybné, že svět se klimaticky mění a člověk na tom má lví podíl. Spotřeba energie je příliš vysoká a její výroba nadměrně zatěžuje životní prostředí.

Jedním z velkých úkolů Evropské unie je boj s klimatickými změnami. Počátkem roku vydala Evropská komise tzv. energetický balíček, který zahrnuje např. směrnici o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/EC). Ta stanovuje povinný cíl dosáhnout do roku 2020 20 % podílu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a 10 % podíl obnovitelné energie v dopravě. Součástí balíčku je však mnoho dalších opatření.

V konečném důsledku se cíle snižovat emise a zlepšit stav klimatu týkají členských států EU a jejich plánů na spotřebu energie v příštích deseti letech. Tedy i České republiky, konkrétně tedy i vás, zástupců měst a obcí ČR, protože více než 50 % emisí plynu vzniká ve městech a zároveň se v nich 80 % veškeré energie spotřebovává. Proto leží na městech velká odpovědnost a do velké míry na ně dopadají opatření zaměřená na omezování spotřeby energie přijatá na úrovni EU.

Aby tento úkol mohla města úspěšně splnit, připravila Evropská komise ve spolupráci s hlavami měst EU iniciativu s názvem Pakt starostů a primátorů. Ten podepsali zastupitelé již 877 měst Evropy. Jeho cílem je motivovat představitele měst EU k naplnění stanovených závazků vedoucích ke snížení spotřeby energie, umožnění výměny informací a k podpoře projektů a aktivit vedoucích ke snížení energetické spotřeby občanů a podniků. To vše prostřednictvím inteligentní udržitelné energetické politiky na místní úrovni.

Pro příklad - druhé největší město Norska, Bergen, při podpisu Paktu upozornilo na zkušenosti, které má se změnou klimatu: záplavy, rostoucí hladina moře a s tím spojené sesuvy půdy. Díky opatřením zavedeným v základních školách k úspoře energie a zavedení recyklace město ušetřilo více než 20 mil. norských korun, tj. cca 2,3 Euro. Od podpisu Paktu si slibuje partnerství s ostatními městy sdruženými v Paktu a nová řešení, která od nich získají.

O Paktu starostů a primátorů EU

Podpisem Paktu se města dobrovolně zavazují k vypracování Energetického akčního plánu, který musí být zpracován do roka od podpisu dohody. Zároveň se předpokládá souhlas s podáváním zpráv o tomto plánu a jeho monitorování. Formální závazek v podobě podpisu Paktu se tak promítne do konkrétních opatření a projektů.

Akční plán by měl obsahovat opatření ke snížení emisí CO2 do roku 2020. Zahrnout by měl veřejný i soukromý sektor, a to v následujících oblastech:

- budovy, včetně nových budov nebo hlavních přestaveb
- obecní infrastruktura (ústřední topení, veřejné osvětlení, chytré rozvodní sítě)
- územní plánování
- decentralizované zdroje obnovitelné energie
- soukromé a veřejné dopravní systémy a městská mobilita
- participace občanů a občanské společnosti
- podpora odpovědného přístupu k energiím u občanů, spotřebitelů a podniků.

Na podporu vytváření těchto plánů umožnila Evropská komise vznik Kanceláře Paktu starostů a primátorů, která poskytuje technickou a propagační podporu včetně nástrojů hodnocení a monitorování a mechanismů ke sdílení know-how. Při této kanceláři funguje Joint Research Centre, výzkumné středisko, jež má pomoci městům připravit a realizovat Energetické akční plány.

Zároveň Komise uvolňuje prostřednictvím programu Intelligent Energy Europe prostředky, které spravuje Evropská investiční banka. Peníze jsou určeny na projekty realizované v rámci Energetických akčních plánů měst. Účastí v Paktu tedy město získá přístup k těmto zdrojům a může realizovat aktivity, na něž třeba dosud prostředky nemá. První nástroj k financování projektů z Energetických akčních plánů Evropská komise připravuje – jedná se o Technickou pomoc ve výši 15 mil. Euro, z níž mají být financovány náklady na přípravu projektů z Energetických akčních plánů. Nástroj by měl být spuštěn ještě v letošním roce a informace o něm budou uvedeny na webových stránkách Paktu.

Jak se k Paktu připojit

Pakt starostů a primátorů je představen zastupitelstvu, které jej musí formálně schválit a pověřit starostu / primátora podepsat tzv. formulář o přistoupení (viz obrázek níže). Zastupitelstvo města následně informuje Komisi o přistoupení k Paktu tak, že zašle zprávu prostřednictvím formuláře z webových stránek Paktu. Následně zastupitelstvo obdrží potvrzující e-mail s informacemi o dalším postupu.

Česká republika dosud nemá žádné signatářské město, které by se k Paktu připojilo. Můžete se tedy stát prvním městem, které chce odpovědně, ve spolupráci a s podporou Evropské komise řešit problémy emisí a s tím spojené klimatické změny, které mají negativní vliv na životy nás všech.

Veškeré další informace stejně jako informační bulletin Paktu starostů a primátorů naleznete na stránkách Paktu. Celý text Paktu je v češtině ke stažení zde.

 

Mgr. Eva Srnová

 
 

Naše akce

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích" - podzim 2017

15. prosince 2017
Ostrava

----------------------

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

11. ledna 2018
Brno
registrace uzavřena,
kapacita sálu je naplněna

Naši partneři

 

Kalendář

15. prosince 2017

Seminář "Senioři v dluzích a exekucích"

Ostrava
9. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. ledna 2018

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR" v Brně

Brno
16. ledna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje