Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 210
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 54
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 45
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Energetika

27.10.2009 13:58

Pakt starostů a primátorů: Jeden ze způsobů, jak realizovat vaše projekty ke snížení spotřeby energií ve vašem městě

Iniciativa Evropské komise a představitelů měst EU ´Pakt starostů a primátorů EU´ (EU Mayors Covenant) vám může pomoci získat prostředky na projekty z oblasti snižování spotřeby energií ve městě. Zároveň získáte příležitost učit se v tomto oboru novým věcem. Chcete-li vědět, co Pakt je, co jím získáte a jak se připojit, čtěte dále.

Klimatické změny výrazně ovlivňují životy nás všech. Vezměme si například nedávné rychlé změny teplot, kvůli kterým byli mnozí naši spoluobčané odříznuti od zdrojů energie, tepla a teplé vody. Je nepochybné, že svět se klimaticky mění a člověk na tom má lví podíl. Spotřeba energie je příliš vysoká a její výroba nadměrně zatěžuje životní prostředí.

Jedním z velkých úkolů Evropské unie je boj s klimatickými změnami. Počátkem roku vydala Evropská komise tzv. energetický balíček, který zahrnuje např. směrnici o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/EC). Ta stanovuje povinný cíl dosáhnout do roku 2020 20 % podílu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a 10 % podíl obnovitelné energie v dopravě. Součástí balíčku je však mnoho dalších opatření.

V konečném důsledku se cíle snižovat emise a zlepšit stav klimatu týkají členských států EU a jejich plánů na spotřebu energie v příštích deseti letech. Tedy i České republiky, konkrétně tedy i vás, zástupců měst a obcí ČR, protože více než 50 % emisí plynu vzniká ve městech a zároveň se v nich 80 % veškeré energie spotřebovává. Proto leží na městech velká odpovědnost a do velké míry na ně dopadají opatření zaměřená na omezování spotřeby energie přijatá na úrovni EU.

Aby tento úkol mohla města úspěšně splnit, připravila Evropská komise ve spolupráci s hlavami měst EU iniciativu s názvem Pakt starostů a primátorů. Ten podepsali zastupitelé již 877 měst Evropy. Jeho cílem je motivovat představitele měst EU k naplnění stanovených závazků vedoucích ke snížení spotřeby energie, umožnění výměny informací a k podpoře projektů a aktivit vedoucích ke snížení energetické spotřeby občanů a podniků. To vše prostřednictvím inteligentní udržitelné energetické politiky na místní úrovni.

Pro příklad - druhé největší město Norska, Bergen, při podpisu Paktu upozornilo na zkušenosti, které má se změnou klimatu: záplavy, rostoucí hladina moře a s tím spojené sesuvy půdy. Díky opatřením zavedeným v základních školách k úspoře energie a zavedení recyklace město ušetřilo více než 20 mil. norských korun, tj. cca 2,3 Euro. Od podpisu Paktu si slibuje partnerství s ostatními městy sdruženými v Paktu a nová řešení, která od nich získají.

O Paktu starostů a primátorů EU

Podpisem Paktu se města dobrovolně zavazují k vypracování Energetického akčního plánu, který musí být zpracován do roka od podpisu dohody. Zároveň se předpokládá souhlas s podáváním zpráv o tomto plánu a jeho monitorování. Formální závazek v podobě podpisu Paktu se tak promítne do konkrétních opatření a projektů.

Akční plán by měl obsahovat opatření ke snížení emisí CO2 do roku 2020. Zahrnout by měl veřejný i soukromý sektor, a to v následujících oblastech:

- budovy, včetně nových budov nebo hlavních přestaveb
- obecní infrastruktura (ústřední topení, veřejné osvětlení, chytré rozvodní sítě)
- územní plánování
- decentralizované zdroje obnovitelné energie
- soukromé a veřejné dopravní systémy a městská mobilita
- participace občanů a občanské společnosti
- podpora odpovědného přístupu k energiím u občanů, spotřebitelů a podniků.

Na podporu vytváření těchto plánů umožnila Evropská komise vznik Kanceláře Paktu starostů a primátorů, která poskytuje technickou a propagační podporu včetně nástrojů hodnocení a monitorování a mechanismů ke sdílení know-how. Při této kanceláři funguje Joint Research Centre, výzkumné středisko, jež má pomoci městům připravit a realizovat Energetické akční plány.

Zároveň Komise uvolňuje prostřednictvím programu Intelligent Energy Europe prostředky, které spravuje Evropská investiční banka. Peníze jsou určeny na projekty realizované v rámci Energetických akčních plánů měst. Účastí v Paktu tedy město získá přístup k těmto zdrojům a může realizovat aktivity, na něž třeba dosud prostředky nemá. První nástroj k financování projektů z Energetických akčních plánů Evropská komise připravuje – jedná se o Technickou pomoc ve výši 15 mil. Euro, z níž mají být financovány náklady na přípravu projektů z Energetických akčních plánů. Nástroj by měl být spuštěn ještě v letošním roce a informace o něm budou uvedeny na webových stránkách Paktu.

Jak se k Paktu připojit

Pakt starostů a primátorů je představen zastupitelstvu, které jej musí formálně schválit a pověřit starostu / primátora podepsat tzv. formulář o přistoupení (viz obrázek níže). Zastupitelstvo města následně informuje Komisi o přistoupení k Paktu tak, že zašle zprávu prostřednictvím formuláře z webových stránek Paktu. Následně zastupitelstvo obdrží potvrzující e-mail s informacemi o dalším postupu.

Česká republika dosud nemá žádné signatářské město, které by se k Paktu připojilo. Můžete se tedy stát prvním městem, které chce odpovědně, ve spolupráci a s podporou Evropské komise řešit problémy emisí a s tím spojené klimatické změny, které mají negativní vliv na životy nás všech.

Veškeré další informace stejně jako informační bulletin Paktu starostů a primátorů naleznete na stránkách Paktu. Celý text Paktu je v češtině ke stažení zde.

 

Mgr. Eva Srnová

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
28. března 2018

Krajská setkání - Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
29. března 2018

Krajská setkání - Kraj Vysočina

Hotel Gustav Mahler, Jihlava
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. dubna 2018

Konference „Data jako příležitost pro ekonomiku“

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje