Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 111
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 27
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 22
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 24
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 19

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Energetika

27.10.2009 13:58

Pakt starostů a primátorů: Jeden ze způsobů, jak realizovat vaše projekty ke snížení spotřeby energií ve vašem městě

Iniciativa Evropské komise a představitelů měst EU ´Pakt starostů a primátorů EU´ (EU Mayors Covenant) vám může pomoci získat prostředky na projekty z oblasti snižování spotřeby energií ve městě. Zároveň získáte příležitost učit se v tomto oboru novým věcem. Chcete-li vědět, co Pakt je, co jím získáte a jak se připojit, čtěte dále.

Klimatické změny výrazně ovlivňují životy nás všech. Vezměme si například nedávné rychlé změny teplot, kvůli kterým byli mnozí naši spoluobčané odříznuti od zdrojů energie, tepla a teplé vody. Je nepochybné, že svět se klimaticky mění a člověk na tom má lví podíl. Spotřeba energie je příliš vysoká a její výroba nadměrně zatěžuje životní prostředí.

Jedním z velkých úkolů Evropské unie je boj s klimatickými změnami. Počátkem roku vydala Evropská komise tzv. energetický balíček, který zahrnuje např. směrnici o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/EC). Ta stanovuje povinný cíl dosáhnout do roku 2020 20 % podílu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a 10 % podíl obnovitelné energie v dopravě. Součástí balíčku je však mnoho dalších opatření.

V konečném důsledku se cíle snižovat emise a zlepšit stav klimatu týkají členských států EU a jejich plánů na spotřebu energie v příštích deseti letech. Tedy i České republiky, konkrétně tedy i vás, zástupců měst a obcí ČR, protože více než 50 % emisí plynu vzniká ve městech a zároveň se v nich 80 % veškeré energie spotřebovává. Proto leží na městech velká odpovědnost a do velké míry na ně dopadají opatření zaměřená na omezování spotřeby energie přijatá na úrovni EU.

Aby tento úkol mohla města úspěšně splnit, připravila Evropská komise ve spolupráci s hlavami měst EU iniciativu s názvem Pakt starostů a primátorů. Ten podepsali zastupitelé již 877 měst Evropy. Jeho cílem je motivovat představitele měst EU k naplnění stanovených závazků vedoucích ke snížení spotřeby energie, umožnění výměny informací a k podpoře projektů a aktivit vedoucích ke snížení energetické spotřeby občanů a podniků. To vše prostřednictvím inteligentní udržitelné energetické politiky na místní úrovni.

Pro příklad - druhé největší město Norska, Bergen, při podpisu Paktu upozornilo na zkušenosti, které má se změnou klimatu: záplavy, rostoucí hladina moře a s tím spojené sesuvy půdy. Díky opatřením zavedeným v základních školách k úspoře energie a zavedení recyklace město ušetřilo více než 20 mil. norských korun, tj. cca 2,3 Euro. Od podpisu Paktu si slibuje partnerství s ostatními městy sdruženými v Paktu a nová řešení, která od nich získají.

O Paktu starostů a primátorů EU

Podpisem Paktu se města dobrovolně zavazují k vypracování Energetického akčního plánu, který musí být zpracován do roka od podpisu dohody. Zároveň se předpokládá souhlas s podáváním zpráv o tomto plánu a jeho monitorování. Formální závazek v podobě podpisu Paktu se tak promítne do konkrétních opatření a projektů.

Akční plán by měl obsahovat opatření ke snížení emisí CO2 do roku 2020. Zahrnout by měl veřejný i soukromý sektor, a to v následujících oblastech:

- budovy, včetně nových budov nebo hlavních přestaveb
- obecní infrastruktura (ústřední topení, veřejné osvětlení, chytré rozvodní sítě)
- územní plánování
- decentralizované zdroje obnovitelné energie
- soukromé a veřejné dopravní systémy a městská mobilita
- participace občanů a občanské společnosti
- podpora odpovědného přístupu k energiím u občanů, spotřebitelů a podniků.

Na podporu vytváření těchto plánů umožnila Evropská komise vznik Kanceláře Paktu starostů a primátorů, která poskytuje technickou a propagační podporu včetně nástrojů hodnocení a monitorování a mechanismů ke sdílení know-how. Při této kanceláři funguje Joint Research Centre, výzkumné středisko, jež má pomoci městům připravit a realizovat Energetické akční plány.

Zároveň Komise uvolňuje prostřednictvím programu Intelligent Energy Europe prostředky, které spravuje Evropská investiční banka. Peníze jsou určeny na projekty realizované v rámci Energetických akčních plánů měst. Účastí v Paktu tedy město získá přístup k těmto zdrojům a může realizovat aktivity, na něž třeba dosud prostředky nemá. První nástroj k financování projektů z Energetických akčních plánů Evropská komise připravuje – jedná se o Technickou pomoc ve výši 15 mil. Euro, z níž mají být financovány náklady na přípravu projektů z Energetických akčních plánů. Nástroj by měl být spuštěn ještě v letošním roce a informace o něm budou uvedeny na webových stránkách Paktu.

Jak se k Paktu připojit

Pakt starostů a primátorů je představen zastupitelstvu, které jej musí formálně schválit a pověřit starostu / primátora podepsat tzv. formulář o přistoupení (viz obrázek níže). Zastupitelstvo města následně informuje Komisi o přistoupení k Paktu tak, že zašle zprávu prostřednictvím formuláře z webových stránek Paktu. Následně zastupitelstvo obdrží potvrzující e-mail s informacemi o dalším postupu.

Česká republika dosud nemá žádné signatářské město, které by se k Paktu připojilo. Můžete se tedy stát prvním městem, které chce odpovědně, ve spolupráci a s podporou Evropské komise řešit problémy emisí a s tím spojené klimatické změny, které mají negativní vliv na životy nás všech.

Veškeré další informace stejně jako informační bulletin Paktu starostů a primátorů naleznete na stránkách Paktu. Celý text Paktu je v češtině ke stažení zde.

 

Mgr. Eva Srnová

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje