Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 172
ne ne 54

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

X. Sněm

Jubilejní X. Sněm Svazu měst a obcí ČR

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
 
            dovoluji si Vás oslovit jménem Svazu měst a obcí České republiky a pozvat Vás na nejvýznamnější akci Svazu v tomto roce, a to na
 
X. Sněm Svazu měst a obcí ČR,
při kterém oslavíme 100 let od založení Svazu.
Sněm se bude se konat ve čtvrtek 24. a pátek 25. května 2007
v Kongresovém centru Aldis, a. s., v Hradci Králové
(Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové).
 
 
První den budete moci diskutovat o problémech samosprávy s čelnými představiteli naší vlády i Parlamentu. Den bude zakončen slavnostním večerem s doprovodným programem, kterým oslavíme 100. výročí založení Svazu měst a obcí České republiky.
Druhý den rozhodnete o dalších prioritách činnosti Svazu, zvolíte novou Radu, Kontrolní komisi a zaujmete stanovisko k připravované reformě i jiným aktuálním problematikám samosprávy.
Podrobný program obdrží každý přihlášený účastník Sněmu společně s akreditačním lístkem. Zveřejněn bude na internetových stránkách Svazu a v Informačním servisu.
 
Vzhledem k náročné organizaci tak rozsáhlé akce, věnujte prosím pozornost následujícím organizačním pokynům.
 
Účastnit se jednání Sněmu prostřednictvím svého delegáta je právem každého členského města či obce Svazu. V zájmu všech by měla být osobní účast na této významné akci.
V případě, že se Sněmu nebudete moci z nějakých závažných důvodů zúčastnit, využijte prosím možnosti zplnomocnit k hlasování za Vaši obec/město jiného delegáta Sněmu. Napomůžete tak i k zajištění usnášeníschopnosti Sněmu. Zastupování je pochopitelně nutné s vybranou obcí nejprve projednat. Vyhnete se tak nebezpečí, že zplnomocníte někoho, kdo na Sněm vůbec nepojede. Zplnomocnění zašlete do Kanceláře Svazu. V příloze č. I a II máte proto k dispozici dva druhy závazných přihlášek, vyberte si pro Vás tu správnou. V příloze č. III naleznete nabídku ubytovacích zařízení včetně veškerých kontaktů.
 
 
 
 
Seznam členů je uveřejněn na naší webové stránce (http://www.smocr.cz/clenove/default.aspx).
Použijte pouze jeden druh přihlášky, tzn. buď přílohu č. I nebo přílohu č. II.
 
Příloha č. III je nabídka ubytování, které je pro Vás rezervováno do 30. dubna 2007. Ubytování si objednávejte přímo ve Vámi vybraném ubytovacím zařízení do stanoveného termínu pod heslem: “Svaz měst a obcí“, po termínu bude rezervace zrušena! Aby bylo možno uspokojit všechny účastníky, prosíme abyste plně obsazovali především vícelůžkové pokoje. Aktuální ceny za ubytování naleznete na www stránkách jednotlivých ubytovacích zařízení.
 
Přihlášku nebo zplnomocnění zašlete na adresu Kanceláře Svazu (Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4) nebo faxem na číslo 234 709 786 nejpozději do 13. dubna 2007.
 
Na základě došlých přihlášek bude každému delegátovi zaslán akreditační lístek, který bude sloužit jako vstupenka na jednání a na základě kterého Vám budou vydány při prezenci hlasovací lísky s vyznačenou sílou hlasu (dle počtu zplnomocnění). Akreditační lístek je nutno opatřit kulatým razítkem obce a podpisem statutárního zástupce!
 
Sněmové materiály obdrží každý účastník při prezenci. S dostatečným předstihem, zhruba jeden měsíc před akcí, budou materiály zveřejněny na webových stránkách Svazu.
 
Na základě rozhodnutí Rady Svazu byl účastnický poplatek na X. Sněm Svazu stanoven ve výši 1.428,- Kč (včetně DPH).
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, věřím, že využijete příležitosti zúčastnit se X. Sněmu, a tím i možnosti rozhodnout o další činnosti Svazu, o novém složení vrcholných svazových orgánů, o určování priorit Svazu pro nadcházející období a v neposlední řadě diskuse jak se zástupci ostatních samospráv, tak i s čelnými představiteli České republiky.
 
Těším se na setkání s Vámi.
 
            S úctou
 Jaromír Jech
výkonný místopředseda

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem
20. února 2018

49. Den malých obcí

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje