Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 20
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 40

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

X. Sněm

Jubilejní X. Sněm Svazu měst a obcí ČR

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
 
            dovoluji si Vás oslovit jménem Svazu měst a obcí České republiky a pozvat Vás na nejvýznamnější akci Svazu v tomto roce, a to na
 
X. Sněm Svazu měst a obcí ČR,
při kterém oslavíme 100 let od založení Svazu.
Sněm se bude se konat ve čtvrtek 24. a pátek 25. května 2007
v Kongresovém centru Aldis, a. s., v Hradci Králové
(Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové).
 
 
První den budete moci diskutovat o problémech samosprávy s čelnými představiteli naší vlády i Parlamentu. Den bude zakončen slavnostním večerem s doprovodným programem, kterým oslavíme 100. výročí založení Svazu měst a obcí České republiky.
Druhý den rozhodnete o dalších prioritách činnosti Svazu, zvolíte novou Radu, Kontrolní komisi a zaujmete stanovisko k připravované reformě i jiným aktuálním problematikám samosprávy.
Podrobný program obdrží každý přihlášený účastník Sněmu společně s akreditačním lístkem. Zveřejněn bude na internetových stránkách Svazu a v Informačním servisu.
 
Vzhledem k náročné organizaci tak rozsáhlé akce, věnujte prosím pozornost následujícím organizačním pokynům.
 
Účastnit se jednání Sněmu prostřednictvím svého delegáta je právem každého členského města či obce Svazu. V zájmu všech by měla být osobní účast na této významné akci.
V případě, že se Sněmu nebudete moci z nějakých závažných důvodů zúčastnit, využijte prosím možnosti zplnomocnit k hlasování za Vaši obec/město jiného delegáta Sněmu. Napomůžete tak i k zajištění usnášeníschopnosti Sněmu. Zastupování je pochopitelně nutné s vybranou obcí nejprve projednat. Vyhnete se tak nebezpečí, že zplnomocníte někoho, kdo na Sněm vůbec nepojede. Zplnomocnění zašlete do Kanceláře Svazu. V příloze č. I a II máte proto k dispozici dva druhy závazných přihlášek, vyberte si pro Vás tu správnou. V příloze č. III naleznete nabídku ubytovacích zařízení včetně veškerých kontaktů.
 
 
 
 
Seznam členů je uveřejněn na naší webové stránce (http://www.smocr.cz/clenove/default.aspx).
Použijte pouze jeden druh přihlášky, tzn. buď přílohu č. I nebo přílohu č. II.
 
Příloha č. III je nabídka ubytování, které je pro Vás rezervováno do 30. dubna 2007. Ubytování si objednávejte přímo ve Vámi vybraném ubytovacím zařízení do stanoveného termínu pod heslem: “Svaz měst a obcí“, po termínu bude rezervace zrušena! Aby bylo možno uspokojit všechny účastníky, prosíme abyste plně obsazovali především vícelůžkové pokoje. Aktuální ceny za ubytování naleznete na www stránkách jednotlivých ubytovacích zařízení.
 
Přihlášku nebo zplnomocnění zašlete na adresu Kanceláře Svazu (Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4) nebo faxem na číslo 234 709 786 nejpozději do 13. dubna 2007.
 
Na základě došlých přihlášek bude každému delegátovi zaslán akreditační lístek, který bude sloužit jako vstupenka na jednání a na základě kterého Vám budou vydány při prezenci hlasovací lísky s vyznačenou sílou hlasu (dle počtu zplnomocnění). Akreditační lístek je nutno opatřit kulatým razítkem obce a podpisem statutárního zástupce!
 
Sněmové materiály obdrží každý účastník při prezenci. S dostatečným předstihem, zhruba jeden měsíc před akcí, budou materiály zveřejněny na webových stránkách Svazu.
 
Na základě rozhodnutí Rady Svazu byl účastnický poplatek na X. Sněm Svazu stanoven ve výši 1.428,- Kč (včetně DPH).
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, věřím, že využijete příležitosti zúčastnit se X. Sněmu, a tím i možnosti rozhodnout o další činnosti Svazu, o novém složení vrcholných svazových orgánů, o určování priorit Svazu pro nadcházející období a v neposlední řadě diskuse jak se zástupci ostatních samospráv, tak i s čelnými představiteli České republiky.
 
Těším se na setkání s Vámi.
 
            S úctou
 Jaromír Jech
výkonný místopředseda

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje