Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 163
ne ne 53

Zajímavosti ze Svazu

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 698 obcí, tj. 43,14 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 307 365 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,71 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

VII. Sněm

VII. Sněm Svazu měst a obcí ČR

31. května v 10.30 byl v Hradci Králové v Kongresovém centru ALDIS slavnostně zahájen již VII. Sněm Svazu měst a obcí České republiky. Zúčastnilo se ho více jak 600 starostů a primátorů z celé České republiky, kteří dostali pověření k hlasování ještě od dalších zhruba 500 měst a obcí. Pozvání přijala i řada hostů - zástupců vlády, Parlamentu, krajských zastupitelstev a dalších.

   Všechny delegáty Sněmu nejprve přivítal čestný předseda Svazu a primátor hl. m. Prahy ing. Jan Kasl, který moderoval dopolední blok jednání prvého dne. Na hradecké půdě poté uvítal všechny přítomné předseda Svazu ing. Oldřich Vlasák, primátor hostitelského města. Ve svém úvodním slově krátce připomněl historii Svazu, jeho současné uspořádání a zaměření činnosti včetně zahraničních aktivit, vyzdvihl nejvýznamnější úspěchy Svazu a nastínil vizi svazové činnosti do budoucna.
Následovaly projevy našich nejvyšších státních představitelů. Jako první vystoupil předseda horní komory Parlamentu doc. JUDr. Petr Pithart, dále předseda vlády ing. Miloš Zeman, předseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PSP ČR ing. Miroslav Beneš, poselství Václava Havla tlumočil pan Pavel Fišer, ředitel politické sekce Kanceláře prezidenta republiky. Své příspěvky dále přednesli místopředseda vlády PhDr. Vladimír Špidla a zástupce hejtmanů ing. Evžen Tošenovský. Za zahraniční hosty pozdravili představitele naší samosprávy britský velvyslanec David Broucher a generální tajemník Združenia miest a obcí Slovenska pan Gejza Balog. Závěrem tohoto, možno říci slavnostního, bloku vystoupil jeden z prvních předsedů Svazu, v současné době poslanec PSP ČR pan Tom Zajíček.
Potěšitelné pro všechny delegáty Sněmu rozhodně bylo, že všichni řečníci ve svých příspěvcích hovořili o Svazu jako o rovnocenném partnerovi, který je dnes respektován nejen předními státními institucemi, ale i podobnými zahraničními svazy a orgány Evropské unie. Neměla by proto být v žádném případě narušena jednotnost Svazu, což ve svém projevu zdůraznili zejména bývalí předsedové Svazu pan Tošenovský a pan Zajíček.
   Odpolední část prvého dne byla věnována diskusi ke stěžejním sněmovým materiálům, především pak k Návrhu priorit činnosti Svazu pro následující dvouleté období a   k Návrhu stanoviska SMO ČR k postupu reformy veřejné správy. Podkladové materiály k této problematice uvedl výkonný místopředseda Svazu pan Jaromír Jech.
   Vytyčené priority další práce Svazu byly několikrát projednávány Předsednictvem i Radou Svazu. Účastníci Sněmu k nim nepodali žádných připomínek. Poměrně široká diskuse ale proběhla k dalšímu tématu – dosavadnímu postupu reformy veřejné správy. Úvodní slovo přednesl náměstek ministra vnitra RNDr. Josef Postránecký. Ve svém vystoupení podal několik aktuálních informací ke stavu II. fáze reformy veřejné správy a přiblížil záměry ministerstva v této otázce. Sdělil, že úsek veřejné správy ministerstva vnitra na základě rozsáhlé dotazníkové akce ukončil výběr středisek, která by měla být pověřena rozšířeným výkonem přenesené státní správy. Zároveň ale ujistil přítomné starosty, že tam, kde není shoda s původními představami obcí, bude ještě vedena vzájemná diskuse.
Pan náměstek dále konstatoval, že II. fáze reformy je spojena především se zabezpečením přenosu stávajících působností okresních úřadů. Otevřeně přiznal, že této problematice dosud nebyla věnována patřičná pozornost a řada resortů má tendenci převádět tyto působnosti spíše na kraje než na pověřené obce. Toto však dle ministerstva vnitra není v souladu s hlavními cíli reformy veřejné správy, a v příštích dnech proto budou vedeny rozsáhlé diskuse s jednotlivými ministerstvy. Návrh na přenos kompetencí pak bude konzultován i s představiteli krajů a ještě v červenci t.r. by měl být předán k projednání vládě.
Dalším významným úkolem reformy, který souvisí s ukončením činnosti okresních úřadů, je přenos zřizovatelských funkcí a příslušných zařízení. Okresní úřady jsou zřizovateli zhruba 750 zařízení  především v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, ale i kultury a životního prostředí. Vzhledem k tomu, že tato zařízení plní významné regionální funkce, měla by být převedena z převážné většiny na kraje. Pouze zařízení menšího rozsahu, např. domovy důchodců, jejichž působnost je místní, maximálně mikroregionální, bude vhodnější převést na obce.
   Pan Postránecký dále konstatoval, že velkým problémem stále zůstává praktické zabezpečení realizace II. etapy reformy veřejné správy. Jde o převody pracovníků, hmotné vybavenosti, převody výpočetní techniky, informačních systémů atd. Pro lepší představivost pan náměstek uvedl, že např. při I. etapě reformy veřejné správy bylo z centra na kraje převedeno asi 1500 pracovníků, při II. etapě by mělo být z okresních úřadů delimitováno ze zákona zhruba 16000 úředníků. Česká republika si nemůže dovolit krýt kompletní výdaje spojené s reformou veřejné správy z vlastních zdrojů, a proto bude požadovat, aby se na finančním zajištění reformy částečně podílely i nově pověřené obce. Mnohonásobně by se jim to mělo vrátit, až se stanou středisky vyššího řádu z hlediska správní hierarchizace, dodal RNDr. Postránecký.
Na slova pana náměstka reagoval výkonný místopředseda Svazu pan Jech. Zrekapituloval zásadní stanoviska Předsednictva a Rady Svazu k postupu reformy veřejné správy a zdůraznil požadavek Svazu směřovaný na ministerstvo vnitra o doplnění materiálu “První věcná a časová představa II. fáze reformy veřejné správy“, a to o důkladnou analýzu finančních toků ve vztahu ke kompetencím, které mají okresní úřady předávat na obce III. kategorie a na kraje. Připomněl také, že SMO ČR vždy nabízel, a stále nabízí, aktivní účast při diskusi o přidělení těchto kompetencí. Vymezení spádových oblastí a převod zřizovatelských funkcí považuje za záležitost čistě lokální. Pan Jech dále seznámil pana náměstka Postráneckého s navrženým usnesením VII. Sněmu Svazu, které odráží znepokojení Svazu nad dosavadní věcnou i časovou realizací II. fáze reformy.
   Starosta Rampas, moderátor odpoledního bloku jednání, před otevřením diskuse ještě poznamenal, že obce se budou jen velice těžce rozhodovat, zda mají přijmout “břemena“ obcí III. stupně, když dosud neexistuje analýza kompetencí a s tím i související analýza finančních toků. Pan Postránecký ale všechny ubezpečil, že finanční model na úhradu působností, které budou vykonávány jak na obcích, tak na krajích, bude v nejbližší době vypracován.
Problém finančního zabezpečení výkonu přenesené státní správy na obce byl páteří snad všech diskusních příspěvků a možno říci, že jich skutečně nebylo málo. Starostové v nich jednoznačně požadovali, aby stát s přesunem kompetencí adresně převedl i patřičné finance, např. v podobě většího podílu na některých ze sdílených daních. Zapomenout by se také nemělo na jednu z původních myšlenek reformy a to revizi všech úkonů státní správy.
   Pan náměstek Postránecký se snažil reagovat na většinu kritických připomínek, které k dosavadnímu postupu reformy veřejné správy na Sněmu zazněly, a nutno dodat, že účastníci Sněmu jeho snahu vést s představiteli samosprávy podobný dialog rozhodně ocenili. S politováním ale konstatovali, že této diskusi již nebyli přítomni naši nejvyšší státní činitelé, kteří se zúčastnili dopolední části jednání a ve svých proslovech přáli starostům mnoho úspěchů v jejich každodenní práci.
   Posledním tématem diskusní části jednání bylo další fungování Svazu po VII. Sněmu. Toto téma krátce uvedl předseda Svazu Ing. Vlasák. Shrnul závěry z krajských setkání, které se úzce vztahovaly k další činnosti Svazu, a blíže specifikoval priority činnosti Svazu pro následující období. Delegáti Sněmu neměli žádných připomínek.
   Ředitelka Kanceláře Ing. Věra Jechová poté pozvala všechny účastníky Sněmu na společenský večer, který byl zahájen v 19.00 hodin městskou gardou.
   Druhý den měl ryze pracovní charakter. Program jednání byl rozdělen do šesti základních bloků. V prvém bylo zvoleno pracovní Předsednictvo, členové návrhové, mandátové a volební komise a odsouhlasen vlastní program jednání.
   V druhém bloku byly schvalovány základní právní normy Svazu, tedy Stanovy a Jednací řád Sněmu. Výkonný místopředseda Jech úvodem sdělil, že se návrhy obou těchto dokumentů podrobně zabývala Legislativní komise Svazu, několikrát byly projednávány Předsednictvem, Radou i jednotlivými komorami Svazu a k diskusi byly předloženy také na všech krajských setkáních, která probíhala na jaře letošního roku. Zveřejněny byly i ve svazovém zpravodaji a na webovské stránce Svazu. Pan Jech konstatoval, že všechny připomínky, které Rada k těmto dokumentům přijala, byly zapracovány a sám ještě upozornil na některé spíše technické drobnosti. Účastníci Sněmu upravené znění Stanov Svazu i Jednacího řádu Sněmu schválili.
   Třetí blok byl věnován zprávám, které jsou předkládány Sněmu dle Stanov. Pan Jech nejprve přednesl Zprávu o činnosti Svazu měst a obcí ČR mezi VI. a VII. Sněmem. Připomněl závěrečné usnesení z VI. Sněmu a informoval, do jaké míry se dařilo plnit úkoly na tomto Sněmu vytyčené. Ředitelka Kanceláře ing. Jechová okomentovala předloženou Zprávu o hospodaření Svazu měst a obcí ČR v letech 1999 a 2000, tedy za období mezi VI. a VII. Sněmem. Upozornila, že jak zpráva o činnosti Svazu, tak zpráva o hospodaření byla projednána v příslušných svazových orgánech a doporučena Sněmu Svazu ke schválení, což také bylo v zápětí učiněno.
Zprávu o činnosti Kontrolní komise Svazu měst a obcí ČR za období mezi VI. a VII. Sněmem interpretoval dosavadní předseda Kontrolní komise ing. Valenta. Ve svém komentáři pozitivně ohodnotil zejména fakt, že ve Stanovách Svazu byl do § 16 doplněn bod 2 o ustanovení, dle kterého bude Kontrolní komise v případě zjištění závažných nedostatků povinna uvědomit Předsednictvo Svazu a případně požádat o svolání mimořádného zasedání Rady.
   Předseda Finanční komise ing. Černý uvedl Návrh na změnu metody určení výše ročního členského příspěvku. Zdůraznil, že se jedná o zásadní změnu, dle které by jednosložková platba byla změněna na dvousložkovou, skládající se z pevné a variabilní sazby. Dodal, že návrh byl projednán a odsouhlasen ve všech komorách Svazu a pro rok 2002 byla pevná částka stanovena na 1000 Kč, variabilní pak na 1,60 Kč za jednoho obyvatele členské obce.
   Tento návrh se na rozdíl od výše citovaných Zpráv neobešel bez diskuse. Zazněl při ní i názor, že pevná sazba 1000 Kč bude mít velký dopad na rozpočty malých obcí. Toto tvrzení však důrazně odmítla starostka Dřís paní Nohýnková, donedávna předsedkyně Komory obcí. Tisíc korun ročně dle jejích slov nemůže “položit“ hospodaření žádné obce a není snad ani třeba stavět se do pozice “chudáků“, kteří si díky této tisícikoruně členství ve Svazu nemohou dovolit, přestože ho považují za přínosné. Ing. Černý poté znovu blíže vysvětlil důvody, které vedly k rozhodnutí stanovit dvousložkovou sazbu členského příspěvku. Upozornil, že, byť k potěše všech, narůstá počet členů Svazu, narůstá s tím také samozřejmě i jistá režie. Po Kanceláři Svazu je požadován stále odbornější servis a poskytování stále kvalitnějších informací, to vše ale stojí také určité peníze. Připomněl, že malá obec má na svazové půdě stejně silný hlas jako obec velká a jsou jí poskytovány stejné služby. Předložený návrh proto považuje za určitý kompromis. Slova ing. Černého podpořili i další řečníci a bylo patrné, že další obhajování oné tisícikoruny je již pro naprostou většinu účastníků Sněmu zbytečné.
   Ve čtvrtém bloku byli schváleni navržení kandidáti do Rady Svazu za jednotlivé okresy a zvoleni členové a náhradníci Kontrolní komise.
   V dalším bloku bylo nejprve přijato Prohlášení VII. Sněmu Svazu ke vzniku samosprávných krajů, k němuž proběhla diskuse již v odpoledních hodinách prvého dne jednání, a byly schváleny Hlavní směry činnosti Svazu pro období po VII. Sněmu. Prioritou svazových aktivit bude i nadále reforma veřejné správy, především pak její tzv. II. fáze, se kterou budou spojeny i změny v samosprávných kompetencích obcí, především v oblasti sociálních služeb. Značná pozornost bude věnována systému příjmů do obecních rozpočtů v rámci veřejného rozpočtu, řešen bude dlouhotrvající problém narovnání majetkových vztahů mezi obcemi a státem. K stěžejním úkolům bude také rozhodně patřit budování rovnoprávného a oboustranně výhodného vztahu s krajskou samosprávou, stejně tak jako příprava obcí a měst na vstup do Evropské unie. Pro příští roky bude nutno udržet trend zvyšování kvality výstupů vně i dovnitř Svazu, s čímž souvisí i zvyšování odbornosti pracovníků samotné Kanceláře Svazu.
   Po schválení priorit činnosti Svazu bylo dále odsouhlaseno Prohlášení VII. Sněmu Svazu k dosavadnímu postupu Ministerstva vnitra ČR při přípravě II. fáze reformy územní veřejné správy. Původní návrh tohoto prohlášení byl na základě diskuse z předcházejícího dne doplněn o dodatečný návrh pana Novotného, starosty města Vlašim.
   Před ukončením VII. Sněmu Svazu vystoupili ještě se svým příspěvkem ministr dopravy Jaromír Schling a první náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Durčok. Seznámili účastníky Sněmu s prioritami jejich resortů a pokusili se zodpovědět některé dotazy přítomných starostů, i když byly spíše lokálního charakteru. 
 Po schválení závěrečného usnesení VII. Sněmu Svazu ukončil celé dvoudenní jednání předseda Svazu ing. Oldřich Vlasák. Poděkoval všem přítomným za účast i diskusní příspěvky, Kanceláři Svazu pak za přípravu celé akce a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří rozhodně přispěli k příjemné atmosféře. Průběh celého jednání Sněmu dle mínění pana předsedy potvrdil, že představitelé naší samosprávy mají zájem vzájemně spolupracovat, což osobně vnímá jako velké pozitivum. Skutečnost, že máme jednotný Svaz, považuje za velkou přednost ve srovnání s jinými postkomunistickými zeměmi. 
zpracovala Lenka Zgrajová

 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání

REGISTRACE
SPUŠTĚNY


 

Naši partneři

 

Kalendář

17. - 18. ledna 2018

Společné zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Rady Asociace krajů ČR

Skalka, okres Hodonín
 
22. ledna 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Brno, vila Tugendhat
 
1. února 2018 10:00-12:00

Komora obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
13. února 2018

Krajská setkání - Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál) U Jezu 642, Liberec
15. února 2018

Krajská setkání - Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje (Velký konferenční sál) Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje