Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 190
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 34
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 29
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 35
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 11
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 28

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové informace

Splnění smluvní povinnosti zaslat Svazu monitorovací dokument (článek 5.14 Smlouvy o vzájemné spolupráci)

Smluvní partner splní smluvní povinnost zaslat Svazu monitorovací dokument dle článku 5.14 Smlouvy o vzájemné spolupráci prostřednictvím formuláře „Monitorovací zpráva“, který Smluvní partner obdrží prostřednictvím Regionálního koordinátora. Ke splnění smluvní povinnosti postačí, pokud smluvní partner
 

Nové dokumenty ve sdílené složce

Ve sdílené složce naleznete několik nových dokumentů, které můžete využit při tvorbě Strategie v oblasti volitelného tématu a meziobecní spolupráce v aglomeraci (cesta: Tvorba_strategie – Dokumenty_volitelné_téma). Přímý odkaz zde.
 

Upozornění k metodice účtování

Dne 21. ledna došlo k doplnění metodiky účtování, a to v bodě II a IV. Doplnění je zvýrazněno červeně. Metodiku účtování najdete zde /* <
 

Nové dokumenty ke stažení

Připravili jsme pro vás sdílenou složku (vstup přes složku Dokumenty –Metodiky, šablony) , kde si můžete stáhnout všechny dokumenty, které souvisejí s přípravou strategického dokumentu. Jedná se o metodiky, šablony a data pro usnadnění jejich vyplňování. Přístupové údaje Vám sdělí Váš regionální koordinátor
 

Stanovisko k uplatnění DPH při poskytnutí příspěvku obcím

V sekci Dokumenty/stanoviska najdete dotaz vznesený SMOCR k problematice uplatnění DPH při poskytnutí finančních prostředků obcím v rámci našeho projektu Obce sobě a odpověď Generálního finančního ředitelství.
 

Upozornění k dotazníkům meziobecní spolupráce

Pro lepší dostupnost elektronického Dotazníku meziobecní spolupráce - Řízený rozhovor k tématu meziobecní spolupráce (viz Metodický pokyn č.1, Metodické pokyny, Školení) je tento umístněn v základní nabídce Dokumenty, Metodiky . Dále z důvodu interpretačního souladu mezi „papírovou" (Wordovou)
 

Nové termíny školení na leden 2014

V sekci Dokumenty/Školení naleznete nové termíny školení na leden 2014, na které je již možné se přihlašovat mailem na havlik.mos@smocr.cz . Uvádějte, prosím, jméno svého regionálního koordinátora, ORP, jméno, příjmení a zda chcete zajistit ubytování. Lednová školení proběhnou v Plzni, Přerově a Hradci Králové
 

Prezentace ze školení týmů

V záložce Dokumenty/Školení najdete prezentace ze Školení týmů obcí, klikněte zde. /*
 

Mezinárodní konference se vydařila. Veřejnosti byl představen projekt Obce sobě

Meziobecní spolupráce se osvědčuje všude v Evropě, bez ohledu na administrativní uspořádání jednotlivých států a právní postavení obcí. Nabitý program, v němž kromě českých zástupců vystoupili i hosté z šesti evropských zemí, podtrhnul význam Mezinárodní konference o meziobecní spolupráci, která se uskutečnila 28
 

Termíny školení

V záložce Dokumenty - školení naleznete přehled přihlášených na jednotlivé termíny školení. Všechny 3 vypsané termíny školení na prosinec jsou již plně obsazené. Pracujeme na termínech a místech pro lednová školení, na která se poté budete moci přihlašovat.
 
 

Naše akce


7. září 2018
Pražský hrad


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

24. srpna 2018 09:00-13:00

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

České Budějovice
28. srpna 2018

Seminář MŽP Světelné znečištění - představení technologických řešení

Praha
30. srpna 2018 10:00-13:00

Společné jednání Energetické, Dopravní a Komise životního prostředí se zástupci ČEZ

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje