Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 220
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 43
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 37
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 42
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 18
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 31

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové informace

Prezentace ze školení aglomeračních expertů

Zveřejňujeme prezentaci ze školení aglomeračních expertů a plán aktivit realizačních týmů, regionálních koordinátorů a odborného týmu na nejbližší období. Obě prezentace najdete ve složce Dokumenty – Odborná školení.
 

Doplnění finančních dokumentů

Na základě připomínek příjemců dotace bylo zvažováno neznačení oddělenou analytikou (org) u účtu 336, 337, 338 a 342.Doložení úhrad mezd a odvodů dle předpisů by bylo prokazováno jen přes položky rozpočtové skladby, kdy položky 50xx by se v součtu rovnaly předpisu na účtu 521 a 524. Některé obce však
 

Severní Morava už jede na plné obrátky

Metodici z odborného týmu projektu Obce sobě se setkali v Ostravě nejprve 20. února s experty pro aglomerace z Moravskoslezského a Olomouckého kraje a na druhý den s koordinátory z Moravskoslezského kraje. Přinášíme několik postřehů. Vedoucí odborného týmu Marek Jetmar informoval o tom, že
 

Přehled specifických cílů a aktivit pro nové programové období je stažení ve Sdílené složce

V souladu s informacemi sdělenými v průběhu školení zveřejňujeme přehled specifických cílů a aktivit hlavních operačních programů připravených pro programové období 2014-2020. Jedná se o verze programů zveřejněné v prosinci a lednu. Prostředky těchto programů budou představovat hlavní vnější zdroje pro
 

Zveřejněna 2. část dotazníkové šetření

V sekci Metodiky, šablony je k dispozici ke stažení dotazník k meziobecní spolupráci (2. část) včetně informace se základními informacemi, kterými je potřeba se řídit. Kontaktní osobou pro tuto část dotazníku je Marek Vetýška, vetyska.mos@smocr.cz
 

Nová sekce „Příklady dobré praxe MOS“

Vytvořili jsme pro vás novou sekci, kde budeme průběžně zveřejňovat příklady dobré praxe v meziobecní spolupráci. Děláme to zejména pro vaši inspiraci. Seznam jistě není úplný, takovou ambici jsme neměli. Pokud o nějakém dalším příkladu fungující meziobecní spolupráce víte, budeme velice rádi, když nám
 

Rozšířena rubrika „Otázky a odpovědi“

Přidali jsme do rubriky několik častých dotazů k tvorbě strategického dokumentu. Prosím, podívejte se do této rubriky než nám položíte dotaz. Děkujeme. /* <
 

Aktualizace Metodického pokynu k vyplňování dotazníku k meziobecní spolupráci

V části Metodiky, šablony A) Monitoring současného stavu meziobecní spolupráce (1. část dotazníkového šetření) je nyní k dispozici aktualizovaná verze Metodického pokynu k vyplňování dotazníku k meziobecní spolupráci , která reflektuje na některé dotazy k dotazníku a upřesńuje další postup při distribuci
 

Nové verze metodik a šablon pro tvorbu strategie

Od pátku 31. 1. 2014 jsou ve Sdílené složce k dispozici nové verze metodik a šablon (verze 1.2) pro tvorbu strategického dokumentu. Je nezbytné, abyste pracovali vždy s poslední verzí šablony (1.2). Šablona je již konečná a měnit ji nebudeme. Provedené změny v šablonách jsou uvedeny ve změnovém listě
 

Žádost o platbu- formulář

Formulář žádosti o platbu ve složce zde. /*
 
 

Naše akce


6. a 7. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Podrobnosti připravujeme
 


 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

18. - 22. září 2018

Veletrh FOR ARCH

Praha, Letňany
19. - 21. září 2018

Národní Konference Venkov

Strážnice
21. září 2018 10:00-12:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. září - 2. října 2018

14. konference evropských regionů a měst

Salcburg

”Evropa 1918 – 2018 – 2118“

 
detail akce
18. října 2018 09:30-16:00

Seminář Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje