Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Centra společných služeb obcí

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Antonín Lízner

vedoucí projektový manažer 

e-mail: Lizner@smocr.cz

 telefon: 731 579 718

15. ledna 2019

CSS a meziobecní spolupráce v TV Municipal

CSS a meziobecní spolupráce v TV Municipal

Podívejte se na rozhovor šéfredaktora Ivana Ryšavého, projektového manažera CSS Antonína Líznera a zástupců CSS Severo-Lanškrounsko Lenky Bártlové, manažerky CSS, a Petra Halekala, starosty městyse Dolní Čermné, v TV Municipal. 

 
07. listopadu 2018

Druhé celorepublikové setkání CSS v Táboře

Druhé celorepublikové setkání CSS v Táboře
Ve dnech 15. a 16. října se v Táboře uskutečnilo druhé Celorepublikové setkání zaměstnanců Center společných služeb z celé České republiky. Téměř 200 pracovníků z řad manažerů, specialistů na rozvoj regionu, specialistů na veřejné zakázky či pověřenců pro GDPR se setkalo na jednom místě, aby se dozvěděli
 
02. října 2018

Kulaté stoly CSS aneb diskuse nad tématy z území

Kulaté stoly CSS aneb diskuse nad tématy z území

Projekt Center společných služeb (CSS) čtvrtletně pořádá tzv. kulatý stůl. Jedná se o diskusi nad aktuálním tématem s odborníky na danou problematiku, zaměstnanci CSS a zástupci projektového týmu. Tento rok se uskutečnily již 3 takové kulaté stoly. 

 
23. srpna 2018

Meziobecní spolupráce má smysl!

Přinášíme jasné argumenty i konkrétní příklady, proč se meziobecní spolupráce vyplatí. Zhlédnout to můžete v našem videu zde: www.youtube.com/watch
 
22. srpna 2018

171 milionů korun. To je částka, kterou Centra společných služeb ušetřila a přinesla členským obcím DSO za uplynulý kalendářní rok 2017.

To, že se spolupráce obcí vyplatí, víme již dnes. Díky projektu CSS dokážeme popsat hmatatelné přínosy pro jednotlivé obce i celý mikroregion. Díky projektu Center společných služeb došlo k „nastartování“ meziobecní spolupráce v celé řadě mikroregionů. Díky této pomoci byl vytvořen prostor
 
30. července 2018

CSS Horažďovicko – Pojízdná prodejna jako odpověď na zavírání obchodů v malých obcích

Uzavírání obchodů s potravinami v obcích snižuje kvalitu života lidí na venkově. Podle údajů Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) ukončilo loni svoji činnost 1082 venkovských prodejen. Nejvíce zavíraly nejmenší prodejny do 50m2, kterých bylo až 70% tj. 759 prodejen. Největší problémy měly obchody
 
08. června 2018

Aplikace GDPR v DSO Broumovsko

Aplikace GDPR v DSO Broumovsko

DSO Broumovsko poskytlo v souvislosti s novým obecným nařízením pomoc svým členským obcím. Konkrétně, díky projektu CSS, zajistilo pro obce a příspěvkové organizace sdíleného Pověřence pro ochranu osobních údajů, zpracování analýz, potřebných směrnic a dalších nezbytných dokumentů spojených s GDPR.

 
23. dubna 2018

Příklady meziobecní spolupráce projektu CSS.

Průběžně vás informujeme o projektu Center společných služeb (CSS). Abyste si dokázali více představit jejich konkrétní přínos pro DSO, přinášíme vám 5 inspirujících příkladů dobré praxe v rámci meziobecní spolupráce. Dobrovolný svazek obcí jako místo solidarity, tolerance a odpovědnosti.
 
16. dubna 2018

Změna stanov DSO – je potřeba ji projednat na zastupitelstvu obce?

Od 1. července 2017 zákon o obcích obsahuje ve vztahu k dobrovolným svazkům obcí  nové ustanovení § 50 odst. 3, které zní: „Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny, nejméně však dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí.“ Až doposud platilo, že změnu stanov musely schválit všechny členské obce (dle pravidla § 160 odst. 1 správního řádu). Toto pravidlo se tedy v případě, že DSO využije daného ustanovení a zakotví ho do stanov, mění. Postačí pak schválení změny stanoveným kvórem hlasů členských obcí (minimálně však 2/3). Tato část výkladu je jednoznačná.

 
16. března 2018

Starostové a starostky by uvítali přenos některých kompetencí na DSO

Starostové a starostky by uvítali přenos některých kompetencí na DSO

Na konci roku Svaz realizoval dotazníkové šetření mezi starosty členských obcí zapojených do projektu Centra společných služeb. Starostů a starostek jsme se ptali, zda-li by si dokázali představit přenos některých svých samosprávných a přenesených kompetencí na úroveň dobrovolného svazku obcí. Na naše otázky odpovědělo celých 1 117 starostů a starostek, tedy 67 % všech zapojených obcí.

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje