Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 24
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 16
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 2
Ne Ne 23

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

Mgr. Lucie Kořínková

garantka rubriky EU a regionální rozvoj
tel.: 234 709 741 
e-mail: korinkova@smocr.cz
 


Aktuální články a dokumenty:

Souhrn relevantních dokumentů k programovému období 2014-2020:

 

12. dubna 2010

ČR mírně zaostává v čerpání evropských fondů

Evropská komise zveřejnila strategickou zprávu o dosavadním čerpání evropských fondů (provádění programů politiky soudržnosti v programovacím období 2007-2013). Podle této zprávy ČR mírně v čerpání evropských fondů zaostává.

 
07. dubna 2010

Makroregiony: budoucí cesta, jak využít prostředky ze strukturálních fondů?

V současné době se v Evropské unii začínají vytvářet nové strategie pro makroregiony. Těmi se rozumí několik států tvořících, ať už z historického, kulturního, hodnotového či jiného důvodu, určitý celek. Přípravou strategie pro tato soustátí pak chce EU vytvořit rámec pro efektivní a užší spolupráci zemí v daném regionu. Strategie také mají pomoci řešit některé problémy v EU, které mají přeshraniční rozměr (v souladu s konceptem teritoriální soudržnosti v Lisabonské smlouvě) a které zároveň nelze řešit místně.

 
07. dubna 2010

Sdělení Evropské komise Evropa 2020 – Evropská strategie pro chytrý, udržitelný a inkluzivní růst

Poté, co Evropská komise uzavřela konzultaci ke Strategii EU 2020, zveřejnila počátkem března Sdělení Evropa 2020 – Evropská strategie pro chytrý, udržitelný a inkluzívní růst. Jak jsme informovali už v měsíčníku INS, Svaz se konzultace zúčastnil.

 
25. ledna 2010

Dnes se tvoří Strategie EU 2020, nástupkyně Lisabonské strategie. Svaz musí být při tom.

Dnes se tvoří Strategie EU 2020, nástupkyně Lisabonské strategie. Svaz musí být při tom.

Mnohdy si myslíme, jak vzdálená je agenda institucí Evropské unie, jak málo se nás, zastupitelů měst a obcí relativně malé země, jako je Česko, týká. Máme proto tendenci ji odsouvat na vedlejší kolej a věnovat se jí, až když na nás rozhodnutí evropských institucí dopadají. Ať už se jedná o dopad negativní nebo pozitivní, často vyžaduje buď lidské zdroje navíc nebo nadstandardní finanční investice. Je proto dobré nenechat se táhnout proudem, ale potenciálním problémům vyjít vstříc, nenechat se překvapit. Chceme, abychom nebyli zaskočeni tím, co k nám z Evropy přijde.

 
20. ledna 2010

Několik poznámek k Lisabonské smlouvě

Lisabonská smlouva nabyla účinnosti, a stala se tak nejen politickou, ale zejména právní realitou. Stejně jako na všechny ostatní právnické či fyzické osoby v celé Evropské unii dopadnou změny z ní vyšlé rovněž na města a obce.

 
20. března 2009

V Jihlavě proběhne veřejná debata o rozvoji středně velkých měst

V Jihlavě proběhne veřejná debata o rozvoji středně velkých měst

V jihlavském Muzeu Vysočiny (Masarykovo náměstí 55) proběhne ve středu 25. března od 17 hodin veřejná debata s názvem „Jihlavská! Příští stanice … ?“. Debata se bude věnovat tématu rozvoje středně velkých měst.

 
12. února 2009

European Urban Day

European Urban Day

Mezinárodní konference s podtitulem „Od Bristolu, přes Lipsko do Prahy: Jaký je současný stav městské dimenze kohezní politiky a jak pokračovat dále?“ se konala v Senátu ČR 6. – 7. února 2009 z iniciativy a za podpory europoslance, předsedy Svazu měst a obcí ČR a výkonného prezidenta Rady evropských municipalit a regionů Oldřicha Vlasáka.

 
10. března 2008

Regenerace měst 2008

Konference Regenerace měst - Lidé a místa 2008 se koná ve dnech 3. - 4. dubna 2008  na Magistrátě hl. m. Prahy.

 
08. října 2007

Clustery - nástroj pro ekonomický rozvoj evropských měst a regionů

Francouzské velvyslanectví v České republice pořádá ve dnech 11. a 12. října tohoto roku, jakožto součást akcí organizovaných v rámci decentralizované spolupráce, seminář, jehož letošní ročník bude věnovaný klastrům.
 
02. října 2007

Revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje

Tak zní téma URBES 2007, úspěšné konference, která proběhne v listopadu na pražské Masarykově koleji. Jejím spolupořadatelem se pro letošní rok stal i Svaz měst a obcí ČR, stejně jako v loňském roce proběhne za podpory hlavního města.
 
 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje