Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 207
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 6
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 53
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 42
jinak jinak 9

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

Mgr. Lucie Kořínková

garantka rubriky EU a regionální rozvoj
tel.: 234 709 74
e-mail: korinkova@smocr.cz

 


Souhrn relevantních dokumentů k novému programovému období 2014-2020:

22. února 2011

Novela stavebního zákona nepřinese plošné rušení obecných stavebních úřadů na obcích se základní působností

Novela stavebního zákona nepřinese plošné rušení obecných stavebních úřadů na obcích se základní působností

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský se včera v Libereckém centru Babylon sešel se starosty obcí se základní působností, aby prodiskutoval otázku rušení stavebních úřadů na obcích s těmi, kterých se tento navrhovaný zásah nejvíce týká. Setkání se za Svaz zúčastnil jeho předseda Oldřich Vlasák.

 

 
21. února 2011

Kdo ví, co chce, vyhraje, aneb nikdy nebojuj sám!

Skeptický přístup Čechů ke všemu cizímu a „diktovanému“ lze považovat za náš národní rys. Rezervovanost může být dobrá věc – alespoň se nám často nestává, že bychom nekriticky přijímali názory jiných. Uzavřenost do sebe sama nás ale může stát nemalou daň. Čekání na to, s čím přijdou jiní, může vést k tomu, že se nám v zahraničních vztazích ne vždy bude dařit prosadit pro nás to nejvýhodnější. Zkušenost z působení Česka v Unii je inspirativní i pro samosprávy a pro hájení zájmů obcí nejenom vůči evropské, ale i české administrativě.

 
14. února 2011

Co s makroregionálními strategiemi?

Na Úřadu vlády se dne 9. února 2011 za účasti zástupců ministerstev a Dunajského vědomostného klasteru uskutečnila neformální schůzka k definici makroregionálních strategií, jak je vnímá Česká republika. Téma makroregionálních strategií je už nějakou dobu na pořadu jednání zemí EU -makrostrategie pokrývají území několika států, které mají nějaké společné pojítko – zatím to byla vždy voda (jako první vznikla Baltská makroregionální strategie, druhou je Dunajská). Česká republika je součástí již schválené Dunajské strategie, protože některé její vodní toky se napojují na Dunaj.

 
08. února 2011

5. kohezní fórum, jedna z nejvýznamnějších letošních konferencí Evropské unie

Svaz byl přizván k účasti v delegaci, která zastupovala Českou republiku na 5. kohezním fóru, akci pořádané Evropskou komisí v Bruselu. Fórum mělo za cíl shrnout příspěvky zástupců členských států EU k budoucnosti politiky soudržnosti. O důležitosti konference svědčila účast některých premiérů vlád členských zemí, včetně Viktora Orbána, premiéra Maďarska, předsedající země EU, nebo Donalda Tuska, předsedy polské vlády.

 
31. ledna 2011

Víme, kam by evropské peníze měly jít. Teď už jen aby to věděl stát a Evropská unie.

To, co chceme v obcích financovat z evropských peněz, Svazu celkem dobře odhalily Analýza potřeb měst a Analýza potřeb obcí. Nyní se tyto potřeby musejí protnout s tím, jak si Unie a Česká republika představují, co financováno z evropských peněz skutečně bude a může být. Často se obcím nelíbí hodně z toho, jak se evropské prostředky utrácejí dnes. I proto se Svaz už teď zapojuje do debaty, jež bude formulovat pravidla pro příští období po roce 2013.

 
31. ledna 2011

Česká republika má velmi nesourodé strategie. A to je hendikep i pro obce.

Hendpikep je to ze dvou důvodů - protože strategie a vize jsou klíčové pro zacílení, zlepšování a rozvoj země. Z hlediska trochu praktičtějšího pak jsou strategie důležité pro výběr toho, co bude Česká republika chtít financovat po roce 2013 z evropských peněz.

 
25. ledna 2011

Reformám musí předcházet důkladná analýza

Reformám musí předcházet důkladná analýza

Zástupci Svazu se v úterý 25. ledna sešli ke společnému jednání s náměstkem ministra pro legislativu, veřejnou správu a archivnictví Františkem Vaverou a zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR, aby projednali zamýšlené plošného rušení stavebních úřadů na obcích se základní působností.

 
20. ledna 2011

Svaz nesouhlasí s plošným rušením stavebních úřadů na obcích se základní působností

Svaz nesouhlasí s plošným rušením stavebních úřadů na obcích se základní působností

Zástupci Svazu na začátku tohoto týdne opětovně vyjádřili nesouhlas s rušením stavebních úřadů na obcích se základní působností, které se Ministerstvo pro místní rozvoj opakovaně snaží do stavebního zákona prosadit od roku 2003.

 
20. prosince 2010

Obce mají představu, jak s evropskými penězi zacházet. I po roce 2013.

Svaz měst a obcí České republiky v návaznosti na debatu, která se rozbíhá kolem budoucího čerpání evropských fondů po roce 2013, připravil pozici k otázkám, které se budoucího čerpání EU fondů týkají. Představu o využití evropských peněz mají jak venkovské obce, tak i větší města.

 

 
29. listopadu 2010

Příliš se soustředíme na minulost, důležitější je ale budoucnost

Příliš se soustředíme na minulost, důležitější je ale budoucnost

Konference Města budoucnosti pojmenovala některé zásadní překážky, ale i výzvy pro úspěšný rozvoj měst. Jsou jimi dořešení zanedbanosti z let komunismu včetně dostavby základní infrastruktury s napojením na okolní obce a nadnárodní sítě, strategický, chcete-li holistický přístup k problémům ve městech přesahující hranice měst, a přizpůsobení se novým impulzům včetně využití informačních a komunikačních technologií nebo řešení nezaměstnanosti ve městech.

 
 

Naše akce

Naši partneři

 

Kalendář

22. března 2018 10:00-13:00

Výjezdní zasedání Školské komise

Pacov
 
27. března 2018 10:00-13:00

Sociálně-zdravotní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. března 2018 - 29. března 2019

PS obcí III. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
24. dubna 2018 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
25. dubna 2018 15:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Sokolnice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje