Anketa

Jakým způsobem zřídíte funkci pověřence pro ochranu osobních údajů?

proškolením stávajícího zaměstnance proškolením stávajícího zaměstnance 118
přijmutím nového zaměstnance přijmutím nového zaměstnance 0
najmutím od externího subjektu najmutím od externího subjektu 30
zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi zaměstnancem sdíleným společně s dalšími obcemi 16
jinak jinak 1

Zajímavosti ze Svazu

Knihovna JINAK startuje!
Knihovna JINAK startuje!

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustrační fotografie na e-mail: tuzilova@smocr.cz .

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

Mgr. Lucie Kořínková

garantka rubriky EU a regionální rozvoj
tel.: 234 709 74
e-mail: korinkova@smocr.cz

 


Souhrn relevantních dokumentů k novému programovému období 2014-2020:

05. srpna 2011

Jaký bude rozpočet EU po roce 2013?

Jaký bude rozpočet EU po roce 2013?

Evropská komise představila dlouho očekávaný návrh příštího víceletého finančního rámce EU. Končí tak spekulace o tom, jaký bude příspěvek států EU do společného balíku, kolik z něj půjde na dotace nebo zemědělství a zda se Unie odhodlá k reformám, resp. k jakým.

 
21. června 2011

Shrnutí závěrů konzultace k 5. kohezní zprávě zveřejněno

Evropská komise na svém webu zveřejnila shrnutí veřejné konzultace k Závěrům 5. kohezní zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

 
01. června 2011

Slabosti Česka: infrastruktura a instituce = priority pro dotace po roce 2013?

Slabosti Česka: infrastruktura a instituce = priority pro dotace po roce 2013?

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo kulaté stoly k připravovaným prioritám pro budoucí čerpání evropských fondů po roce 2013. Hlavními slabostmi Česka se ukazují být nedobudovaná infrastruktura a slabé instituce. Hlavně tam by proto měly evropské peníze směřovat.

 
10. května 2011

Rozpočtový výhled EU na dohled aneb komu, co a jak v letech 2014 - 2020

Po roce 2013 si Evropská unie stanoví nová pravidla pro přispívání do společného rozpočtu, stejně tak jako určí nové způsoby přerozdělování těchto peněz. Pro obce je zajímavá hlavně výdajová stránka, která dnes financuje investice v obcích z operačních programů nebo Programu rozvoje venkova. Jak debaty
 
18. března 2011

Nový pohled na rozvoj krajů, měst a obcí?

Nový pohled na rozvoj krajů, měst a obcí?

Představy vlády České republiky o budoucím rozvoji krajů, měst a obcí v České republice definuje na národní úrovni Strategie regionálního rozvoje. Ta současná je platná pro období 2007 – 2013, o budoucí, po roce 2013, se ale začíná hovořit už teď.

 
08. března 2011

Pozastavení podpory tvorby a aktualizace územních plánů obcí z Integrovaného operačního programu

Pozastavení podpory tvorby a aktualizace územních plánů obcí z Integrovaného operačního programu

V roce 2011 nebude vypsána očekávaná jarní výzva k podání projektových žádostí o podporu aktivity 5.3b) IOP týkající se tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Další výzvu lze očekávat nejdříve na podzim roku 2012 až na jaře roku 2013.

 
22. února 2011

Novela stavebního zákona nepřinese plošné rušení obecných stavebních úřadů na obcích se základní působností

Novela stavebního zákona nepřinese plošné rušení obecných stavebních úřadů na obcích se základní působností

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský se včera v Libereckém centru Babylon sešel se starosty obcí se základní působností, aby prodiskutoval otázku rušení stavebních úřadů na obcích s těmi, kterých se tento navrhovaný zásah nejvíce týká. Setkání se za Svaz zúčastnil jeho předseda Oldřich Vlasák.

 

 
21. února 2011

Kdo ví, co chce, vyhraje, aneb nikdy nebojuj sám!

Skeptický přístup Čechů ke všemu cizímu a „diktovanému“ lze považovat za náš národní rys. Rezervovanost může být dobrá věc – alespoň se nám často nestává, že bychom nekriticky přijímali názory jiných. Uzavřenost do sebe sama nás ale může stát nemalou daň. Čekání na to, s čím přijdou jiní, může vést k tomu, že se nám v zahraničních vztazích ne vždy bude dařit prosadit pro nás to nejvýhodnější. Zkušenost z působení Česka v Unii je inspirativní i pro samosprávy a pro hájení zájmů obcí nejenom vůči evropské, ale i české administrativě.

 
14. února 2011

Co s makroregionálními strategiemi?

Na Úřadu vlády se dne 9. února 2011 za účasti zástupců ministerstev a Dunajského vědomostného klasteru uskutečnila neformální schůzka k definici makroregionálních strategií, jak je vnímá Česká republika. Téma makroregionálních strategií je už nějakou dobu na pořadu jednání zemí EU -makrostrategie pokrývají území několika států, které mají nějaké společné pojítko – zatím to byla vždy voda (jako první vznikla Baltská makroregionální strategie, druhou je Dunajská). Česká republika je součástí již schválené Dunajské strategie, protože některé její vodní toky se napojují na Dunaj.

 
08. února 2011

5. kohezní fórum, jedna z nejvýznamnějších letošních konferencí Evropské unie

Svaz byl přizván k účasti v delegaci, která zastupovala Českou republiku na 5. kohezním fóru, akci pořádané Evropskou komisí v Bruselu. Fórum mělo za cíl shrnout příspěvky zástupců členských států EU k budoucnosti politiky soudržnosti. O důležitosti konference svědčila účast některých premiérů vlád členských zemí, včetně Viktora Orbána, premiéra Maďarska, předsedající země EU, nebo Donalda Tuska, předsedy polské vlády.

 
 

Naše akce

Přehled termínů a míst konání
program
 


Soutěž
Knihovna JINAK

Přihlašování knihoven:
19. února – 9. března 2018

Naši partneři

 

Kalendář

27. února 2018

49. Den malých obcí

Prostějov
27. února 2018

Den starostů v rámci veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA
28. února 2018

Krajská setkání - Plzeňský kraj

Parkhotel Plzeň (sál Conferenza) U Borského parku 31, Plzeň
28. února 2018 14:30-15:30

Rada Svazu - mimořádné zasedání

Plzeň, Parkhotel
 
1. března 2018

Krajská setkání - Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál) Závodní 353/88, Karlovy Vary

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje