Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 106
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 26
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 20
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 18

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

Mgr. Lucie Kořínková

garantka rubriky EU a regionální rozvoj
tel.: 234 709 74
e-mail: korinkova@smocr.cz

 


Souhrn relevantních dokumentů k programovému období 2014-2020:

07. března 2013

ČR chybí pozice územní a urbánní dimenze pro čerpání fondů EU

ČR chybí pozice územní a urbánní dimenze pro čerpání fondů EU

Vláda na společném zasedání se zástupci Svazu dne 30. ledna 2013 přislíbila vytvoření pozice České republiky k územní a urbánní dimenzi do konce února. Tento termín ale nebyl dodržen. Bez pozice České republiky k územní a urbánní dimenzi nebude možné jasně definovat priority zaměřené na potřeby jednotlivých kategorií měst a obcí v operačních programech!

 
01. března 2013

Svaz se ohradil vůči novému návrhu Programu rozvoje venkova

Svaz se ohradil vůči novému návrhu Programu rozvoje venkova

Svaz reaguje na znepokojující vývoj přípravy nového Programu rozvoje venkova na Ministerstvu zemědělství, a to zejména s ohledem na potřeby venkovských obcí, pro které je tento program zcela zásadní.

 
20. února 2013

Názory Svazu a Národní sitě MAS nejsou v rozporu

V reakci na debaty vedené ohledně fungování místních akčních skupin v příštím programovém období se dne 19. února sešel výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech a zástupce Národní sítě Místních akčních skupin Václav Pošmurný, aby došlo k vyjasnění stanovisek obou organizací.

 
15. února 2013

Kunínská deklarace

Kunínská deklarace

Předsednictvo Komory obcí Svazu na svém zasedání v Kuníně jednalo o tzv. Druhé Zlínské výzvě, která žádá vládu o náležité zohlednění potřeb českých obcí, měst a jejich sdružení při čerpání evropských peněz v příštím programovém období. Předsednictvo se jednoznačně shodlo, že v převážné většině případů Druhá zlínská výzva vyjadřuje podporu dlouhodobým požadavkům Svazu.

 
08. února 2013

Spolupráce obcí v území jako základ úspěchu čerpání prostředků z fondů EU i dlouhodobě udržitelné samostatnosti obcí

Spolupráce obcí v území jako základ úspěchu čerpání prostředků z fondů EU i dlouhodobě udržitelné samostatnosti obcí

Jedním ze základních předpokladů pro vyjednání odpovídajícího objemu finančních prostředků z fondů EU pro řešení základních potřeb obcí je systémový návrh čerpání, který poskytne Evropské komisi, ale i příslušným ministerstvům, záruku, že půjde o skutečné zefektivnění výkonu veřejné správy. Vzhledem k prioritám stanoveným pro budoucí období na úrovni EU je téměř jisté, že pokud k systémovému řešení v oblasti efektivní veřejné správy na místní úrovni nedojde, nebude celá řada priorit obcí a měst v dalším období financovatelná. Zároveň je šance z prostředků EU v následujících sedmi letech nastartovat a prosadit dlouhodobou meziobecní spolupráci, která by pokračovala i po ukončení této podpory, a to při zachování samostatnosti i těch nejmenších obcí. 

 
29. ledna 2013

Role MAS musí být vyjasněna

Role MAS musí být vyjasněna

Možnost využití metody LEADER napříč všemi fondy prostřednictvím místních akčních skupin (MAS) v návrzích Evropské komise na příští programovací období 2014-2020 vyvolává řadu otázek a otevřela několik problematických okruhů fungování MAS, o kterých byla v loňském roce na národní úrovni zahájena diskuse. Ta by měla vést k nastavení jednotných pravidel ze strany ústředních orgánů, které mají činnost MAS pravidelně sledovat a vyhodnocovat.

 
29. ledna 2013

Česko-slovenský seminář o roli měst a obcí v budoucích programech financovaných z evropských fondů

Česko-slovenský seminář o roli měst a obcí v budoucích programech financovaných z evropských fondů

Jak docílit co nejefektivnějšího začlenění měst a obcí do struktury čerpání evropských fondů pro nadcházející období 2014-2020 bylo obsahem dvoudenního semináře s názvem „Role měst a obcí v programech Společného strategického rámce 2014-2020".

 
04. prosince 2012

Struktura operační programů konečně schválena

Struktura operační programů konečně schválena

V příštím programovém období 2014-2020 budeme nově pracovat s osmi tematickými operačními programy. Představujeme operační programy pro období , které  vláda schválila na svém zasedání dne 28. listopadu 2012.

 
23. listopadu 2012

Jakou představu má Komise o směřování evropských fondů 2014+ v ČR?

Jakou představu má Komise o směřování evropských fondů 2014+ v ČR?

Prezentací Pozičního dokumentu byly poodhaleny představy Evropské komise o tom, co by mělo být z evropských fondů financováno v budoucím programovacím období.

 
21. listopadu 2012

Návazné jednání s MMR k přípravě na budoucí čerpání fondů EU

Návazné jednání s MMR k přípravě na budoucí čerpání fondů EU

Na základě bilaterální dohody o pravidelném setkání zástupců Svazu a MMR k problematice přípravy na budoucí programovací období se uskutečnilo návazné jednání. Představitelé obou institucí nejprve společně rekapitulovali naplnění formulovaných požadavků a posun v pracích od minulého setkání, poté se dohodli na dalším postupu.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje