Anketa

Využije vaše obec opatření obecné povahy
(zákon o hmotné nouzi – ustanovení § 33d)?

 

ano ano 12
ne ne 2

Zajímavosti ze Svazu

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017
Vítězové celostátního kola Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2017

Oranžovou stuhu ČR roku 2017 získala jihočeská obec Čejetice. Na druhém místě se umístila obec Žlutava ze Zlínského kraje a třetí místo získala obec Vrbátky z Olomouckého kraje. Zelenou stuhu ČR roku 2017 získala obec Poříčí u Litomyšle. Druhé místo obsadil Drásov z Jihomoravského kraje a třetí místo získala obec Libina z Olomouckého kraje.

Jednoduchá osvětlovací příručka pro obce

Řešíte, jak šetrně svítit v obcích? Dokument poskytuje jednoduché vodítko pro výběr veřejného osvětlení šetrného k nočnímu prostředí a respektujícího soukromí a zdraví obyvatel. Tento stručný návod na venkovní osvětlení vznikl na základě současných znalostí. Byl vydán Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 692 obcí, tj. 43,04 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 303 454 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 78,68 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“
Seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb“

Pokračování série společných seminářů Senátu a Svazu zaměřených na probíhající změny v území. Tentokrát zaměřený na nedostatek zdravotnických služeb (lékaři, lékárny).

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

Mgr. Lucie Kořínková

garantka rubriky EU a regionální rozvoj
tel.: 234 709 74
e-mail: korinkova@smocr.cz

 


Souhrn relevantních dokumentů k novému programovému období 2014-2020:

21. června 2011

Shrnutí závěrů konzultace k 5. kohezní zprávě zveřejněno

Evropská komise na svém webu zveřejnila shrnutí veřejné konzultace k Závěrům 5. kohezní zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

 
01. června 2011

Slabosti Česka: infrastruktura a instituce = priority pro dotace po roce 2013?

Slabosti Česka: infrastruktura a instituce = priority pro dotace po roce 2013?

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo kulaté stoly k připravovaným prioritám pro budoucí čerpání evropských fondů po roce 2013. Hlavními slabostmi Česka se ukazují být nedobudovaná infrastruktura a slabé instituce. Hlavně tam by proto měly evropské peníze směřovat.

 
10. května 2011

Rozpočtový výhled EU na dohled aneb komu, co a jak v letech 2014 - 2020

Po roce 2013 si Evropská unie stanoví nová pravidla pro přispívání do společného rozpočtu, stejně tak jako určí nové způsoby přerozdělování těchto peněz. Pro obce je zajímavá hlavně výdajová stránka, která dnes financuje investice v obcích z operačních programů nebo Programu rozvoje venkova. Jak debaty
 
18. března 2011

Nový pohled na rozvoj krajů, měst a obcí?

Nový pohled na rozvoj krajů, měst a obcí?

Představy vlády České republiky o budoucím rozvoji krajů, měst a obcí v České republice definuje na národní úrovni Strategie regionálního rozvoje. Ta současná je platná pro období 2007 – 2013, o budoucí, po roce 2013, se ale začíná hovořit už teď.

 
08. března 2011

Pozastavení podpory tvorby a aktualizace územních plánů obcí z Integrovaného operačního programu

Pozastavení podpory tvorby a aktualizace územních plánů obcí z Integrovaného operačního programu

V roce 2011 nebude vypsána očekávaná jarní výzva k podání projektových žádostí o podporu aktivity 5.3b) IOP týkající se tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Další výzvu lze očekávat nejdříve na podzim roku 2012 až na jaře roku 2013.

 
22. února 2011

Novela stavebního zákona nepřinese plošné rušení obecných stavebních úřadů na obcích se základní působností

Novela stavebního zákona nepřinese plošné rušení obecných stavebních úřadů na obcích se základní působností

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský se včera v Libereckém centru Babylon sešel se starosty obcí se základní působností, aby prodiskutoval otázku rušení stavebních úřadů na obcích s těmi, kterých se tento navrhovaný zásah nejvíce týká. Setkání se za Svaz zúčastnil jeho předseda Oldřich Vlasák.

 

 
21. února 2011

Kdo ví, co chce, vyhraje, aneb nikdy nebojuj sám!

Skeptický přístup Čechů ke všemu cizímu a „diktovanému“ lze považovat za náš národní rys. Rezervovanost může být dobrá věc – alespoň se nám často nestává, že bychom nekriticky přijímali názory jiných. Uzavřenost do sebe sama nás ale může stát nemalou daň. Čekání na to, s čím přijdou jiní, může vést k tomu, že se nám v zahraničních vztazích ne vždy bude dařit prosadit pro nás to nejvýhodnější. Zkušenost z působení Česka v Unii je inspirativní i pro samosprávy a pro hájení zájmů obcí nejenom vůči evropské, ale i české administrativě.

 
14. února 2011

Co s makroregionálními strategiemi?

Na Úřadu vlády se dne 9. února 2011 za účasti zástupců ministerstev a Dunajského vědomostného klasteru uskutečnila neformální schůzka k definici makroregionálních strategií, jak je vnímá Česká republika. Téma makroregionálních strategií je už nějakou dobu na pořadu jednání zemí EU -makrostrategie pokrývají území několika států, které mají nějaké společné pojítko – zatím to byla vždy voda (jako první vznikla Baltská makroregionální strategie, druhou je Dunajská). Česká republika je součástí již schválené Dunajské strategie, protože některé její vodní toky se napojují na Dunaj.

 
08. února 2011

5. kohezní fórum, jedna z nejvýznamnějších letošních konferencí Evropské unie

Svaz byl přizván k účasti v delegaci, která zastupovala Českou republiku na 5. kohezním fóru, akci pořádané Evropskou komisí v Bruselu. Fórum mělo za cíl shrnout příspěvky zástupců členských států EU k budoucnosti politiky soudržnosti. O důležitosti konference svědčila účast některých premiérů vlád členských zemí, včetně Viktora Orbána, premiéra Maďarska, předsedající země EU, nebo Donalda Tuska, předsedy polské vlády.

 
31. ledna 2011

Víme, kam by evropské peníze měly jít. Teď už jen aby to věděl stát a Evropská unie.

To, co chceme v obcích financovat z evropských peněz, Svazu celkem dobře odhalily Analýza potřeb měst a Analýza potřeb obcí. Nyní se tyto potřeby musejí protnout s tím, jak si Unie a Česká republika představují, co financováno z evropských peněz skutečně bude a může být. Často se obcím nelíbí hodně z toho, jak se evropské prostředky utrácejí dnes. I proto se Svaz už teď zapojuje do debaty, jež bude formulovat pravidla pro příští období po roce 2013.

 
 

Naše akce

2. - 3. listopadu 2017

informace
registrace
program
video pozvánka

 

 

Naši partneři

 

Kalendář

24. října 2017

Výroční konference IROP „Kulturní dědictví ze strukturálních fondů"

1. listopadu 2017

Konference "Kybernetická bezpečnost"

Praha
1. listopadu 2017 15:00-17:00

Komora obcí

Praha 9, Clarion Congress Hotel Prague
 
2. listopadu 2017

Národní informační den pro oblast ENERGY a EURATOM

Praha
2. - 3. listopadu 2017

XX. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje