Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 110
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 26
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 20
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 22
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 6
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 18

Zajímavosti ze Svazu

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018
Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Avizovaná novela zákona o střetu zájmů byla dne 15. června 2018 zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte 30. června 2018.  

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

EU a regionální rozvoj

Mgr. Lucie Kořínková

garantka rubriky EU a regionální rozvoj
tel.: 234 709 74
e-mail: korinkova@smocr.cz

 


Souhrn relevantních dokumentů k programovému období 2014-2020:

15. ledna 2014

O dotacích z Evropské unie se debatovalo ve Sněmovně

O dotacích z Evropské unie se debatovalo ve Sněmovně

„Evropské fondy 2014+ víme, kam jdeme? Venkov v novém programovém období EU“. Tak se jmenoval seminář, který v lednu uskutečnil v Poslanecké sněmovně PČR. Konal se pod záštitou poslanců Věry Kovářové a Václava Horáčka a kromě koordinátorů z Ministerstva pro místní rozvoj ČR se ho zúčastnili také experti na Evropskou unii ze Svazu měst a obcí ČR. (Foto:  m_bartosch / FreeDigitalPhotos.net)

 
18. listopadu 2013

Vliv na rozhodování o budoucích projektech a kontrola finančních prostředků do území je pro města a obce prioritou

Vliv na rozhodování o budoucích projektech a kontrola finančních prostředků do území je pro města a obce prioritou

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR vzalo na vědomí výsledky jednání územních partnerů k budoucímu programovému období fondů EU ze dne 14. listopadu 2013 v Pardubicích a stanovilo priority pro další vyjednávání. (Foto: noppasinw / FreeDigitalPhotos.net)

 
04. listopadu 2013

Problematický stav čerpání evropských fondů

Problematický stav čerpání evropských fondů

Řídící a koordinační výbor (ŘKV) na svém druhém zasedání v tomto roce jednal nad problematickým čerpáním finančních prostředků během programového období 2007-2013. Do kategorie vysoce rizikových operačních programů z hlediska nevyčerpání finančních prostředků patří celkem 6 z 18 operačních programů. (Foto: Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net)

 
11. září 2013

Příprava na nové programové období vrcholí

Příprava na nové programové období vrcholí

Ze všech stran slýcháme, že mezi hlavní priority České republiky současné doby patří příprava na nové programové období pro čerpání evropských fondů po roce 2014, proto přinášíme základní informace o stavu a vývoji těchto příprav. Svaz je totiž aktivní a respektovanou součástí tohoto procesu – problematiku sleduje a řadu věcí ovlivňuje. A právě co a jak Svaz prosazuje, se dozvíte na následujících řádcích.

 
23. července 2013

Zástupci Svazu se sešli s novým ministrem pro místní rozvoj

Zástupci Svazu se sešli s novým ministrem pro místní rozvoj

Místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák se spolu s předsedou Svazu Danem Jiránkem dnes setkal s novým ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem. Na společném jednání se věnovali nejdůležitější aktuální problematice, kterou jsou evropské fondy.

 
11. července 2013

Jednání o územní a urbánní dimenzi příští politiky soudržnosti stále probíhají!!!

V posledních týdnech se zvyšuje intenzita vyjednávání o tzv. územní a urbánní dimenzi kohezní politiky 2014+ za účasti všech regionálních partnerů (SMO ČR, AK ČR, SMS, NS MAS) a MMR. O tom, jakým způsobem bude územní dimenze do operačních programů zanesena a jak bude následně implementována, zatím nebylo rozhodnuto a jednání pokračují.

 
31. května 2013

Vláda schválila realokace prostředků v rámci operačních programů

Vláda schválila realokace prostředků v rámci operačních programů

Vláda na svém zasedání 22. května schválila přesun prostředků z rizikových operačních programů. Ministerstvo pro místní rozvoj na začátku letošního roku podrobilo operační programy hodnocení, ze kterého vyšlo deset rizikových operačních programů. Tři z nich byly vybrány k přesunu prostředků do úspěšnějších programů. Jde celkově o částku kolem 7 mld. Kč, kterým v současné době hrozilo, že nebudou vyčerpány.

 
30. dubna 2013

Zástupci Svazu se sešli s ministrem Kalouskem ohledně situace obcí v ROP Severozápad

Zástupci Svazu se sešli s ministrem Kalouskem ohledně situace obcí v ROP Severozápad

Zástupci Svazu se sešli s ministrem Kalouskem ohledně situace obcí v ROP Severozápad. Předmětem jednání byla situace některých obcí v Karlovarském a Ústeckém kraji, které se ne vlastním přičiněním dostaly do situace, která pro ně může do budoucna znamenat existenční problémy.

 
29. dubna 2013

Pozice Svazu k územní a urbánní dimenzi příští politiky soudržnosti

Předsednictvo Svazu na svém zasedání 5. dubna 2013 schválilo Pozici Svazu měst a obcí ČR k územní a urbánní dimenzi Evropských strukturální a investičních fondů. Materiál slouží jako základní podklad pro jednání Svazu s jednotlivými ministerstvy a ostatními partnery při při přípravě nového programového období pro čerpání evropských fondů.

 
12. března 2013

Dohoda o partnerství – základ pro vyjednávání s Evropskou komisí

Dohoda o partnerství – základ pro vyjednávání s Evropskou komisí

Informace z jednání o přípravě Dohody o partnerství, která je základním dokumentem pro vyjednávání České republiky s Evropskou komisí ohledně veškerých podmínek pro čerpání fondů EU v období 2014 - 2020.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


    Naši partneři            

 

 

Kalendář

1. - 2. srpna 2018

Sympozium Venkov v proměnách času 1918-2018

Praha
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje