Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 37
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 20
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 4
Ne Ne 40

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak. 

Pro další informace kontaktujte Kancelář Svazu e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711.

27. června 2008

Města a obce nechtějí diktát ministerstva životního prostředí

Města a obce nechtějí diktát ministerstva životního prostředí

Připravit novelu zákona o odpadech v souladu s novou směrnicí EU o odpadech a s možnostmi České republiky se snaží Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR). Města a obce jsou totiž spolu s kraji odpovědné za nakládání s odpady od svých občanů, ale k naplňování jejich povinností jim chybí dostatečná podpora státu a finanční prostředky. Proto v rámci přípravy novely zákona o odpadech předložené ministerstvem životního prostředí v únoru tohoto roku vznesl SMO ČR přes padesát věcných připomínek, ale až po čtyřech měsících se ministerstvo rozhodlo připomínkami měst a obcí zabývat.

 
26. června 2008

Starostové nesouhlasí se zákazem měření rychlosti městskou a obecní policií

Starostové nesouhlasí se zákazem měření rychlosti městskou a obecní policií

Ve středu v podvečer poslanci schválili úpravy v silničním zákoně. Navržené změny odebírají městům a obcím pravomoc měřit rychlost aut na svých komunikacích. V současné době je to však jediný účinný prostředek v boji proti neukázněným řidičům. Podle Svazu měst a obcí České Republiky (SMO ČR) se tímto krokem výrazně omezí možnosti snižování nehodovosti a zajišťování bezpečnosti na silnicích v obcích a ve městech. Vyzve proto senátory, aby spornou novelu zákona neodsouhlasili a zaslali poslanecké sněmovně zpět k novému projednání.

 
13. června 2008

Starostové volají po změně pravidel při výkupu kovů

Starostové volají po změně pravidel při výkupu kovů

Zabránit zlodějům ve stále častějším rozkrádání obecního i soukromého majetku z kovu a jeho následnému prodeji ve sběrnách za hotové peníze se snaží Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR). Se skupinou poslanců proto usiluje o prosazení změn pravidel při vykupování kovového šrotu v zákoně o odpadech.

 
04. června 2008

Budou země předsedající EU více vnímat potřeby samospráv? Iniciativa Local Trio o to usiluje.

Budou země předsedající EU více vnímat potřeby samospráv? Iniciativa Local Trio o to usiluje.

Svaz měst a obcí ČR vytvořil spolu s asociacemi místních a regionálních samospráv z Francia a Švédska iniciativu Local Trio, která společným dopisem oslovuje vládní představitele zemí předsedajících v příštích 18 měsících Radě EU. Cílem této iniciativy je zajistit, aby všechny tři národní vlády braly při výkonu předsednické role dostatečný zřetel na potřeby samospráv a nutnost partnerského dialogu. Evropské politiky a legislativa se totiž ve stále větší míře promítají do každodenního života měst, obcí a regionů.

 
05. května 2008

Města a obce nutně potřebují finance na zateplování škol a školek

Začátkem května bude řídící výbor Operačního programu Životní prostředí rozhodovat o dotacích na projekty týkající se úspor energií zateplováním obecních škol a mateřských školek. S nedostatečnou izolací školských budov, stavěných převážně v dobách minulého režimu, se potýkají stovky českých měst a obcí. Vstřícný přístup Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) k jednání o navýšení objemu peněz právě na kapitolu o úsporách energií proto velmi vítá Svaz měst a obcí České republiky.

 
31. března 2008

Obce a kraje jsou v odpadech jednotné

Společné prohlášení Svazu měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky a Petičního výboru obcí se skládkou na svém území k návrhu novely zákona o odpadech

 
28. února 2008

Období vegetačního klidu pro letošní rok lze brát za skončené

Období vegetačního klidu pro letošní rok lze brát za skončené


Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí upozorňují, že letošní období vegetačního klidu už je, vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám, za námi. Obce, správci komunikací i všichni ostatní, kdo plánují či plánovali kácení dřevin by měli tuto skutečnost vzít v potaz.

 
14. února 2008

Telefonica O2 zruší poplatky!

Svaz měst a obcí ČR se dohodl se společností Telefonica O2 Czech Republic na zrušení poplatků za vyjádření o existenci sítí na pozemcích vlastníka - otevírá se prostor pro dlouhodobou spolupráci.

 
22. listopadu 2007

Proč mají obce společnosti Telefonica O2 platit?

Reakce Svazu na zpoplatnění vydávání vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací.
 
20. listopadu 2007

Výherní hrací automaty musí povolovat obce

Výherní hrací automaty musí povolovat obce

Svaz měst a obcí České republiky zásadně nesouhlasí s návrhem herního zákona, který zcela nově upravuje problematiku provozování hazardních her a dalších výherních činností. „V žádném případě nemůžeme připustit, aby obce nepovolovaly provoz hracích terminálů, na které většina heren přechází. Omezením této kontrolní činnosti by obce neměly vliv na to, zda budou hrací terminály instalovány v blízkosti škol či internátů,“ uvedl předseda Svazu Oldřich Vlasák.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice
24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje