Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 54
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 12
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 3
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 10

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

Na tomto místě najdete tiskové zprávy s aktuálními informacemi ze života Svazu měst a obcí ČR. Zjistíte, co Svaz prosazuje, na čem momentálně pracuje, komu pomáhá a jak. 

Pro další informace kontaktujte Mgr. Veroniku Jacobs, e-mail: jacobs@smocr.cz, mobil: 724 309 222, tel.: 234 709 729.

12. listopadu 2008

Starostové z celé České republiky se sejdou na finanční konferenci

Starostové z celé České republiky se sejdou na finanční konferenci

O majetku obcí a měst, jeho správě a oceňování, nových zákonech a celé řadě dalších témat budou jednat stovky starostů a představitelů samospráv na již 11. ročníku celostátní finanční konference, kterou tradičně pořádá nevládní organizace Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR). Tento sjezd, s podtitulem Majetek jako základ fungování měst a obcí, se uskuteční již příští týden ve dnech 24. a 25. listopadu 2008 v pražském hotelu Ambasador – Zlatá Husa na Václavském náměstí. Mezi čestnými hosty se objeví předseda vlády ČR Mirek Topolánek či primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

 
10. října 2008

Prohlášení SMO ČR k vývoji rušení poboček České pošty

Prohlášení  SMO ČR k vývoji rušení poboček České pošty

Předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák vyjádřil poděkování ministru vnitra ČR Ivanu Langerovi a generálnímu řediteli České pošty, s. p., Petru Sedláčkovi za vstřícný přístup k řešení problematiky plánovaného rušení venkovských poboček České pošty. Ocenil postoj Ministerstva vnitra k potřebám obyvatel malých obcí.

 
09. října 2008

Česká republika je nejlepší v Evropě v třídění a recyklaci plastů

Česká republika je nejlepší v Evropě v třídění a recyklaci plastů

Česká republika je mezi evropskými zeměmi na prvním místě v třídění a recyklaci plastových obalových odpadů. Vyplývá to z poslední statistiky zveřejněné Evropským statistickým úřadem při Evropské komisi (Eurostat). V roce 2006 bylo v ČR recyklováno 44,3 % plastových obalových odpadů. Česká republika tak o celá 3 % předčila i Německo, které recyklaci plastů mnoho let vévodilo. Statistika Eurostatu je pro Českou republiku o to významnější, že potvrzuje, že dlouhodobá koncepce odpadového hospodářství zvolená českými městy a obcemi je správná a úspěšná. Česká republika tak patří mezi nejšetrnější státy Evropské unie.

 
02. října 2008

Spokojenost s jednáním zástupců Svazu a členů vlády ČR panuje na obou stranách

Spokojenost s jednáním zástupců Svazu a členů vlády ČR panuje na obou stranách

Jedním z bodů včerejšího zasedání vlády ČR bylo i v pořadí již třetí jednání se zástupci Svazu měst a obcí ČR. Na programu bylo projednávání sedmnácti aktuálních témat z oblasti obecních financí, omezování rozvoje obcí, programů, projektů a zahraniční politiky.

 
24. září 2008

Starostové chtějí zrušit osvobození u daně z nemovitosti

Starostové chtějí zrušit osvobození u daně z nemovitosti

Starostové obcí a měst sdružení ve Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) usilují o zrušení daňového osvobození novostaveb. Vyjádřili proto plnou podporu vládní novele zákona o dani z nemovitosti, která ustanovení navrhuje zrušit od roku 2010 a kterou se má Poslanecká sněmovna zabývat na své další schůzi, plánované na úterý 23. září 2008. Podle starostů novela narovnává podmínky zdanění pro všechny občany.

 
15. září 2008

Tiskové prohlášení z jednání Komory statutárních měst z 12. září 2008 v Karlových Varech

Tiskové prohlášení z jednání Komory statutárních měst z 12. září 2008 v Karlových Varech

Komora statutárních měst (KSM) vyslovuje velké obavy ze splnění povinností, ke kterým se Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie v oblasti čištění odpadních vod a žádá proto vládu o vyjádření, kdo ponese odpovědnost za její nesplnění. Podle zákona o vodách je odpovědná obec. Stát ale podepsal s Evropskou komisí nevyhovující podmínky financování, které dopředu s obcemi neprojednal. Z těchto důvodů nejsou některá města schopna financovat velké vodohospodářské projekty.

 
10. září 2008

Diskuze o změně formy poskytování poštovních služeb v malých obcích se otevírá

Diskuze o změně formy poskytování poštovních služeb v malých obcích se otevírá

9. září 2008 se na půdě Svazu měst a obcí České republiky konalo jednání předsednictva Komory obcí s náměstkem ministra vnitra Zdeňkem Zajíčkem a generálním ředitelem České pošty Karlem Kratinou ve věci změny formy poskytování poštovních služeb v malých obcích. Svaz měst a obcí i Ministerstvo vnitra původní tiskem prezentovaný návrh shodně kritizovaly, a to především z toho důvodu, že ze strany České pošty nebyl se Svazem ani příslušnými obcemi předem dostatečně diskutován. Náměstek ministra vnitra Zajíček proto operativně svolal jednání v nejvíce dotčených krajích, ke kterým přizval představitele České pošty Petra Krhounka a zástupce Svazu měst a obcí Jaromíra Jecha. Právě na těchto setkáních v terénu byla domluvena schůzka se zástupci svazové Komory obcí.

 
27. srpna 2008

Obce a města nesouhlasí s rušením poboček České pošty, s. p.

Obce a města nesouhlasí s rušením poboček České pošty, s. p.

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) zásadně nesouhlasí s rozhodnutím České pošty, s. p., uzavřít do konce roku 2008 v nejrůznějších regionech České republiky na 179 poboček.

 
22. července 2008

Starostové volají: „Zakažte výkup kovů, chceme chránit své občany!“

Starostové volají: „Zakažte výkup kovů, chceme chránit své občany!“

Senát Parlamentu České republiky (Senát) v pátek 18. června 2008 odmítl podpořit poslanecký návrh novely zákona o odpadech, která měla přinést zásadní změnu při vykupování odpadů. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (Poslanecká sněmovna) se napříč politickým spektrem shodla, že je třeba zakázat úplatu v hotovosti za vykupované opady a v případě některých odpadů dokonce zcela zakázat jejich výkup od fyzických osob. Důvodem pro toto opatření je snaha zabránit zlodějům ve stále častějším rozkrádání obecního i soukromého majetku z kovu a jeho následnému prodeji ve sběrnách a výkupnách za hotové peníze.

 
21. července 2008

Prohlášení k novému policejnímu zákonu

Prohlášení k novému policejnímu zákonu

Ve čtvrtek senátoři schválili nový zákon o policii. Tato zákonná úprava má výrazně reformovat a modernizovat Policii ČR. Jejím přijetím však zákonodárci zbavili městské a obecní strážníky pravomocí měřit rychlost vozidel na svém území, což drtivá většina starostů považuje za krok špatným směrem. Z úst senátorů k tomuto tématu zaznělo, že případné odmítnutí zákona kvůli jedné sporné části by znamenalo potopení a zpomalení celé reformy. Ministr vnitra Ivan Langer se zavázal, že do konce srpna předloží novelu, která městům a obcím pravomoci k využívání radarových a kamerových systémů na svém území vrátí.

 
 

Naše akce


Přijeďte na

7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Hlasování veřejnosti
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

28. června 2018 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
31. srpna 2018 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. září 2018 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
6. září 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
7. září 2018

Vyhlášení výsledků soutěže “Nejlepší starosta / primátor 2014-2018“

Pražský hrad

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje